ספרות

הקבלה לחטיבה בסמסטר א' בלבד.

חטיבה מצומצמת  (16 ש"ס)
 

א.

קורס חובה

 

יש לבחור אחד מבין הקורסים:

 

מבוא לסיפורת  (2 ש"ס) - עם או בלי תרגיל

 

מבוא לתורת הספרות (4 ש"ס)  - עם או בלי תרגיל 

 

תחנת יסוד בספרות המערב א' או ב'

   

ב.

קורסי בחירה

 

השלמה ל-16 ש"ס

 

מכל שיעורי הבחירה של החוג

הערה:

תלמיד שירצה לכתוב סמינריון  חייב ללמוד קודם שיעור מבוא באותו תחום.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive