פילוסופיה

הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.


משך הלימודים בחטיבה: 3 סמסטרים לפחות
 

חטיבה רגילה - 16 ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית/פילוסופיה חדשה

2  ש"ס

סמ' א' או ב'

3 שיעורי מבוא בתחומי הלימוד

6  ש"ס

סמ' א' או ב'

שיעורי יסוד

2  ש"ס

סמ' א' או ב'

שיעור המשך + תרגיל באחד מהתחומים בו נלמד מבוא

4  ש"ס

סמ' א'[1]

שיעור בחירה בתחום בו נלמד מבוא

2  ש"ס

סמ' א' או ב'

 
 

[1]  למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע, שניתן בסמסטר ב'.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive