רישום לקורסים

הרישום לקורסים הנו שנתי בכל חוגי מדעי החברה למעט בבית הספר לכלכלה. כלומר: יש להירשם בתחילת השנה לקורסים שיילמדו בסמסטר א' ובסמסטר ב'  (לקראת סמסטר ב' תהיה אפשרות לעשות שינויים במערכת של סמסטר ב'). 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive