תולדות האומנות

קבלה לחטיבות בסמסטר א' בלבד.

משך הלימודים בחטיבה המצומצמת 2 סמסטרים לפחות.
משך הלימודים בחטיבה המורחבת  4 סמסטרים לפחות.
 

 

א.

חטיבה (סה"כ 16 ש"ס)

 

 

 

הקבץ שיעורי ליבה

מסגרת 101

16 ש"ס

 

 

ב.

חטיבה מורחבת (סה"כ 32 ש"ס)

 

 

 

הקבץ שיעורי ליבה

מסגרת 101

16 ש"ס

 

שיעורי בחירה

מסגרת 201

16 ש"ס

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive