מתמטיקה

הרחב הכל
תנאי קבלה

ציון 80 ומעלה בבחינת בגרות במתמטיקה ברמת 4 נקודות ומעלה (או במגמה ראלית/ ביולוגית).

חטיבות מצומצמות תוכנית א-1
 

שנה א':

חדו"א 1 א'

0366.1110

ש' 4 + ת' 3

7  ש"ס

 

חדו"א 2 א'

0366.1102

ש' 4 + ת' 3

7  ש"ס

 

 

 

 

 

שנה ב':

אלגברה לינארית 1 ב'

0366.1119

שו"ת

5  ש"ס

 

 

 

סה"כ      

19 ש"ס

תקנות

תלמיד ביה"ס לכלכלה חייב ללמוד את שני הקורסים הראשונים במסגרת החטיבה במתמטיקה ויהיה פטור מן הקורסים "מתמטיקה לכלכלנים א'" ו"מתמטיקה לכלכלנים ב'". על התלמיד להשלים 6 ש"ס נוספות בקורסי הבחירה בביה"ס לכלכל

חטיבות מצומצמות תוכנית א-2

תכנית א'-2

שנה א':

חדו"א 1 ב'

0366.1121

ש' 4 + ת' 2

6  ש"ס

 

חדו"א 2 ב'

0366.1122

ש' 4 + ת' 2

6  ש"ס

 

 

 

 

 

שנה ב':

אלגברה לינארית 1 ב'

0366.1119

שו"ת     

5  ש"ס

 

 

 

סה"כ     

17 ש"ס

 תקנות

תלמיד ביה"ס לכלכלה חייב ללמוד את שני הקורסים הראשונים במסגרת החטיבה ויהיה פטור מן הקורסים "מתמטיקה לכלכלנים א'", ו"מתמטיקה לכלכלנים ב'". על התלמיד להשלים 8 ש"ס נוספות בקורסי הבחירה בביה"ס לכלכלה.

חטיבות מצומצמות תוכנית ב-1

תכנית ב'-1

שנה א':

אלגברה לינארית 1 א'

0366.1111

ש' 4 + ת' 3

7  ש"ס

 

אלגברה לינארית 2 א'

0366.1112

ש' 4 + ת' 2

6  ש"ס 

שנה ב':

תורת המספרים

0366.2140

שו"ת    

4  ש"ס 

 

 

 

סה"כ     

17 ש"ס

חטיבות מצומצמות תוכנית ב-2

נה א':

אלגברה לינארית 1 ב'

0366.1119

ש' 3 + ת' 2

5   ש"ס

 

אלגברה לינארית 2 ב'

0366.1120

ש' 3 + ת' 1

4   ש"ס

 

 

 

 

 

שנה ב':

אלגברה ב'1

0366.2132

ש' 3 + ת'  1

4   ש"ס 

 

אחד מבין הקורסים הבאים:

 

 

 

 

חקר ביצועים 1

0365.2302

ש' 3 + ת' 1

4   ש"ס

 

תורת המספרים

0366.2140

שו"ת

4   ש"ס

 

 

 

סה"כ    

17 ש"ס

חטיבות מורחבות תוכנית א

תכנית מורחבת א'

שנה א':

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים*                        

0365.1101

4

ש"ס

 

חדו"א 1 א'**

0366.1101

7

ש"ס

 

חדו"א 2 א'**

0366.1102

7

ש"ס

 

 

 

 

 

שנה ב':

מבוא לתורת הקבוצות

0366.1105

3

ש"ס

 

אלגברה לינארית 1 ב'

0366.1119

5

" (סמסטר א')

 

משוואות דיפ' רגילות 1

0366.2103

4  

" (סמסטר ב')

 

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

0366.1123

3

ש"ס

 

אחד מבין הקורסים הבאים:

 

 

 

 

תורת הפונקציות המרוכבות 1

0366.2123

4

ש"ס

 

תורת המספרים

0366.2140

4

ש"ס

 

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

0366.3021

4

ש"ס

 

 

סה"כ

37

ש"ס

תקנות
לתלמידי כלכלה:
*          חובה בסמסטר הראשון. הקורס מקנה פטור מ"מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'".
**         שני הקורסים מקנים פטור מהקורסים "מתמטיקה לכלכלנים א'+ב'".

על התלמיד להשלים 6 ש"ס נוספות בקורסי הבחירה בביה"ס לכלכלה.

חטיבות מורחבות תוכנית ב'

שנה א':

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים*

0365.1101

4

ש"ס

 

אלגברה לינארית 1 א'

0366.1111

7

ש"ס

 

אלגברה לינארית 2 א'

0366.1112

6

ש"ס

 

 

 

 

 

שנה ב':

מבוא לתורת הקבוצות

0366.1105

3

ש"ס

 

אלגברה ב' 1

0366.2132

4

ש"ס

 

תורת הגרפים

0366.3267

3

ש"ס

 

תורת המספרים

0366.2140

4

ש"ס

 

חקר ביצועים 1 

0365.2302

4

ש"ס

 

ס ה " כ

 

35

ש"ס

תקנות

*   חובה בסמסטר הראשון. תלמידי כלכלה פטורים מהקורס "סטטיסטיקה לכלכלנים א'" (על סמך הקורס מבוא להסתברות).

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive