הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

בהצלחה בלימודים 2017
לכל הסטודנטיות והסטודנטים שלנו
שתהיה שנה לימודים פוריה מוצלחת ומאתגרת
ד״ר יצחק ששון זוכה מענק GIF
ד״ר יצחק ששון זוכה מענק GIF
ידיעון תשע"ח פורסם - מערכת השעות אינה סופית. יש להתעדכן במערכת ובלוח הבחינות לקראת הרישום.
מבנה התואר (חד/דו חוגי) ,כלים שלובים ,חטיבות ,מכסת קורסים לפי מסלול לימודים ,חובת אנגלית ,ידיעון
לכל תלמידות/י החוגים:לימודי עבודה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת ומדיניות ציבורית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive