הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

לעומדים בתנאי התכנית תוענק מלגה על סך 2000$. ההרשמה נסגרת בתחילת שבוע הבא!
הודעות לכלל החוגים והתוכניות
ידיעון תשע"ח פורסם - מערכת השעות אינה סופית. יש להתעדכן במערכת ובלוח הבחינות לקראת הרישום.
לכל תלמידות/י החוגים:לימודי עבודה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת ומדיניות ציבורית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive