הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

שתהיה שנה לימודים פוריה מוצלחת ומאתגרת
ד״ר יצחק ששון זוכה מענק GIF
ד״ר יצחק ששון זוכה מענק GIF
ידיעון תשע"ח פורסם - מערכת השעות אינה סופית. יש להתעדכן במערכת ובלוח הבחינות לקראת הרישום.
מבנה התואר (חד/דו חוגי) ,כלים שלובים ,חטיבות ,מכסת קורסים לפי מסלול לימודים ,חובת אנגלית ,ידיעון
לכל תלמידות/י החוגים:לימודי עבודה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת ומדיניות ציבורית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive