הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

ידיעון תשע"ח פורסם - מערכת השעות אינה סופית. יש להתעדכן במערכת ובלוח הבחינות לקראת הרישום.
מלגות שכר לימוד לתלמידים מצטיינים
מלגות שכר לימוד לתלמידים מצטיינים
מרצים וסטודנטים מהחוג למדיניות ציבורית מספרים על הלימודים האוירה ועל אפשרויות התעסוקה
תואר ראשון דו-חוגי בלימודי עבודה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מרצים, סטודנטים ובוגרים מספרים על הלימודים, האווירה ואפשרויות התעסוקה שניפתחות בפני הבוגרים
לכל תלמידות/י החוגים:לימודי עבודה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת ומדיניות ציבורית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive