תרבות צרפת

הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
 

הלימודים עוסקים בתרבות הצרפתית על רבדיה השונים ועל תקופותיה השונות: היסטוריה ומוסדות של צרפת, פוליטיקה, ספרות, אמנויות, פילוסופיה ומרחבים לשוניים. חלק מהקורסים בוחנים סוגיות הקשורות ליחסי צרפת ישראל ויהדות צרפת (זהות לאומית, דת, זיכרון ומורשת).
חטיבה ללא סמינריון היא בהיקף של 16 ש"ס וחטיבה הכוללת סמינריון היא בהיקף של 20 ש"ס.
הקורסים נלמדים בעברית. תלמידי שנה ראשונה ילמדו 8 ש"ס מבואות (כולל תרגיל בסמסטר ב'). בשנה השנייה התלמידים ילמדו 8 ש"ס שיעורי בחירה.


​מבנה הלימודים לשנה הראשונה

שיעורי חובה:

ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות (סמסטר א') 2     ש"ס
מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת (סמסטר ב') 2      ש"ס
תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת בסוף המאה התשע עשרה ובמאה העשרים (סמסטר ב') 2      ש"ס
תרגיל לשיעור הנ"ל 2      ש"ס
סה"כ                8      ש"ס
 

 

מבנה הלימודים לשנה שנייה

שיעורי בחירה 8     ש"ס
סה"כ במסלול ללא סמינר 16    ש"ס
סמינריון 4      ש"ס
סה"כ  במסלול עם סמינר            20    ש"ס
 

שיעורים בשפה העברית –  ראה החוג לצרפתית

  http://humanities.tau.ac.il/yedion/13-14/groups/french/course

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive