היסטוריה של עם ישראל

הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב'. 

הלימודים בתולדות עם ישראל מחולקים עפ"י תקופות: 

העת העתיקה
ימי הביניים
העת החדשה 

חטיבה
מן הצירופים האפשריים של תקופות בחוג יכול התלמיד להרכיב את חטיבתו.

מבנה הלימודים

ניתן לבחור 2 תקופות מתוך ה-3. בכל תקופה 4 ש"ס שיעור ו-4 ש"ס תרגיל - סה"כ 16 ש"ס. ההשתתפות בתרגיל מותנית בהשתתפות בשיעור באותה תקופה. ניתן לבחור חטיבה של 16 ש"ס בתקופה אחת בלבד כפוף לאישור ועדת ההוראה החוגית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive