היסטוריה כללית

הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב'

משך הלימודים בחטיבה 2 סמסטרים לפחות.

חטיבה  
2 שו"תים בתקופות שונות 8   ש"ס
2 שיעורים לבחירה 4   ש"ס
1 סמינריון[1] 4   ש"ס
סה"כ 16 ש"ס
 

_______________________

[1] דרישה מוקדמת להשתתפות בסמינריון היא סיום שני השו"תים. הסמינר צריך להיות בתקופה של אחד השו"תים שנלמדו. הסטודנט רשאי לבחור להגיש בסמינר עבודה סמינריונית או עבודת רפרט.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive