העשרה

במסגרת חטיבת העשרה ניתן ללמוד קורסים בכל תחום שאינו בתחום לימודי החוג.
קורסי מיומנות כדוגמת  "מבוא לטכנולוגיות מידע" בפקולטה לניהול, לא יוכרו במסגרת חטיבת העשרה .
קורסים חופפים בתכנים (בחלקם או במלואם) לקורסים אשר נלמדו בחוג האם של התלמיד או בלימודי החטיבה, לא יוכרו במסגרת חטיבת העשרה.
כל קורס בחטיבת העשרה ייחשב ל-4 ש"ס לכל היותר, גם אם מספר שעות הלימוד בפועל גדול יותר. תקנה זו חלה גם על קורסי שפות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive