• ראשי
 • החוג למדיניות ציבורית  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   תאריך
  מועד א
  שעה
  בחינה   10824009   שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית   ב'   26/06/2018  14:00 
  בחינה   10824026   היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניות   ב'   19/06/2018  09:00 
  בחינה   10824038   מיקרו כלכלה   ב'   03/07/2018  09:00 
  עבודה   10824129   מדיניות סביבה- אתגרים מרכזיים וגישות חדשניות   ב'   16/07/2018  09:00 
  עבודה   10824135   סוגיות בתכנון עירוני   ב'   16/07/2018  09:00 
  עבודה   10824137   חדשנות ניהולית במגזר הציבורי   ב'   16/07/2018  09:00 
  עבודה   10824171   מודלים של מנהיגות   ב'   16/07/2018  09:00 
  עבודה   10824178   קיימות ומדיניות ציבורית   ב'   16/07/2018  09:00 
  בחינה   10825000   בחינת גמר   ב'   12/07/2018  09:00 
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive