• ראשי
 • תואר שני  א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

  בהצלחה!!!

  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   חוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   10314116   מבחן פטור בסטטיסטיקה   א'   מדע המדינה II   17/10/2017  10:00     
  בחינה   10844008   בחינת פטור מסדנת גישור   א'   חקר סכסוכים   31/10/2017  12:30     
  בחינת בית   10414296   תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחית   א'   סוציולוגיה   15/01/2018  09:00     
  בחינת בית   10414279   תיאוריות למתקדמים: Actor-Network-Theory והמטריאליזם החדש   א'   סוציולוגיה   16/01/2018  09:00     
  בחינה   10317777   מבחן מסכם   א'   מדע המדינה II   17/01/2018  10:00     
  בחינה   10514545   פנסיה ופרישה   א'   לימודי עבודה   22/01/2018  14:00  21/02/2018  09:00 
  בחינה   10714737   חקר התודעה: התנהגות ומוח**   א'   פסיכולוגיה   23/01/2018  09:00     
  בחינת בית   10524010   היבטים בסכסוך הישראלי פלסטיני   א'   לימודי ביטחון   23/01/2018  09:00     
  בחינה   10314479   כלכלה פוליטית בינלאומית   א'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II/לימודי עבודה/סוציולוגיה   24/01/2018  09:00     
  בחינה   10824015   יסודות הכלכלה   א'   מ. ציבורית   24/01/2018  09:00  28/02/2018  14:00 
  בחינה   10354037   משברים פיננסים והפוליטיקה הבינלאומית: מהשפל הגדול למשבר האשר   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה   25/01/2018  09:00     
  בחינה   10844004   גישות משפטיות ואתיקה ציבורית   א'   חקר סכסוכים   25/01/2018  14:00     
  בחינת בית   10714933   אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים   א'   פסיכולוגיה   28/01/2018  09:00     
  בחינה   10114618   שוקי עבודה ומחזורי עסקים   א'   כלכלה   29/01/2018  14:00     
  בחינה   10314105   סטטסטיקה למתקדמים   א'   מדע המדינה II/לימודי עבודה   30/01/2018  14:00     
  בחינה   10356007   משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומיים   א'   לימודי דיפלומטיה   30/01/2018  14:00     
  בחינה   10824018   כלכלה ציבורית   א'   מ. ציבורית   30/01/2018  14:00     
  עבודה   10844227   מנהיגות, פסיכולוגיה ופתרון סכסוכים   א'   חקר סכסוכים   01/02/2018  09:00     
  בחינה   10114716   ארועי קיצון כלכליים משברים גדולים ואינפלציות   א'   כלכלה   04/02/2018  14:00     
  בחינה   10514005   שיטות מחקר איכותניות למתקדמים   א'   לימודי עבודה   04/02/2018  14:00     
  בחינה   10520010   סוגיות בלימודים אסטרטגיים   א'   לימודי ביטחון   04/02/2018  09:00     
  בחינה   10824046   משפט חוקתי ואתיקה ציבורית   א'   מ. ציבורית   04/02/2018  14:00     
  בחינת בית   10715519   זיכרון אנושי א'**   א'   פסיכולוגיה   05/02/2018  09:00     
  בחינה   10357777   בחינת גמר   א'   לימודי דיפלומטיה   07/02/2018  09:00     
  בחינה   10414263   תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויון   א'   סוציולוגיה   07/02/2018  14:00     
  בחינה   10527777   בחינת גמר   א'   לימודי ביטחון   07/02/2018  09:00     
  בחינה אמריקאית   10714480   שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית א'   א'   פסיכולוגיה   07/02/2018  14:00     
  בחינה   10824053   מבוא למדיניות ציבורית   א'   מ. ציבורית   08/02/2018  14:00     
  בחינה   10844245   יישוב סכסוכים ובניית הסכמות בשלטון המקומי   א'   חקר סכסוכים   08/02/2018  14:00     
  בחינת בית   10314486   מנהיגות דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאלי   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/תקשורת   11/02/2018  09:00     
  בחינה   10114111   תאוריה מיקרו כלכלית   א'   כלכלה   12/02/2018  14:00     
  עבודה   10844232   המשפחה כמערכת והפוליטיקה של משפחה   א'   חקר סכסוכים   13/02/2018  09:00     
  בחינת בית   10414297   תיאוריות למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיות   א'   סוציולוגיה   14/02/2018  09:00     
  עבודה   10844007   שיטות ניהול משא ומתן כבסיס ליישוב סכסוכים   א'   חקר סכסוכים   15/02/2018  09:00     
  בחינה   10514040   דיני עבודה   א'   לימודי עבודה   18/02/2018  09:00  18/03/2018  14:00 
  בחינה   10825000   בחינת גמר   א'   מ. ציבורית   18/02/2018  09:00     
  בחינת בית   10314483   מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית   א'   מדע המדינה II   18/02/2018  09:00     
  עבודה   10414223   לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפית   א'   סוציולוגיה   18/02/2018  09:00     
  עבודה   10114715   Theory and Practice of Voting   א'   כלכלה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10313821   אירופה במשבר   א'   מדע המדינה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10314100   גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמר   א'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10314117   גישות ותיאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמר   א'   מדע המדינה II   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10314481   סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטית   א'   מדע המדינה II/סוציולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10314482   מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטית   א'   מדע המדינה II   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10356009   מבוא לדיפלומטיה   א'   לימודי דיפלומטיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10414111   שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטית   א'   סוציולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10414224   דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות   א'   סוציולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10414286   תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים   א'   סוציולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10414293   הערכת פרוייקטים   א'   סוציולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10514077   קורס מחקר נושאי-היבטים חברתיים ותרבותיים של הגירה   א'   לימודי עבודה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714102   פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714369   הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי**   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714482   הקונפליקט היהודי ערבי   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714654   פסיכולוגיה חברתית בשירות הבריאות   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714748   קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714772   פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשות   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714836   תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחילים   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714839   נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול**   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714968   יחסים ותהליכים בין קבוצתיים   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10715602   מבוא לטיפול בילדים ומתבגרים   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10824146   קרקעות וצדק חלוקתי   א'   מ. ציבורית   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10824166   חשיבה אסטרטגית   א'   מ. ציבורית   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10824184   התחדשות עירונית - סדנא   א'   מ. ציבורית   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10854101   תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורת   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10854204   שיטות מחקר כמותניות   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00     
  בחינת בית   10114714   Topics in Empirical Corporate Finance   א'   כלכלה   21/02/2018  09:00     
  עבודה   10844101   שיטות מחקר כמותיות ביישוב סכסוכים וגישור   א'   חקר סכסוכים   22/02/2018  09:00     
  עבודה   10844102   שיטות מחקר איכותיות ביישוב סכסוכים וגישור   א'   חקר סכסוכים   22/02/2018  09:00     
  עבודה   10844240   יישוב סכסוכים במגדר   א'   חקר סכסוכים   27/02/2018  09:00     
  עבודה   10844211   גישות תרבותיות לקונפליקטים ציבוריים וכלכליים   א'   חקר סכסוכים   06/03/2018  09:00     
  עבודה   10313824   הישראליזציה של היהדות   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   25/03/2018  09:00     
  עבודה סמינריונית   10844244   סדנת תזה   א'   חקר סכסוכים/מ. ציבורית   06/05/2018  09:00     
  בחינה   10114101   תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'   ב'   כלכלה   27/04/2018  09:00     
  עבודה   10114717   Labor Market Discrimination   ב'   כלכלה   11/05/2018  09:00     
  בחינה   10317777   בחינת גמר   ב'   מדע המדינה II   16/05/2018  10:00     
  בחינת בית   10114694   סחר חוץ והשקעה חיצונית   ב'   כלכלה   30/05/2018  09:00     
  בחינה   10844008   בחינה לפטור מסדנת גישור   ב'   חקר סכסוכים   12/06/2018  13:00     
  בחינת בית   10413590   מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   12/06/2018  09:00  01/08/2018  09:00 
  בחינת בית   10414434   הרצון לחיות: סוציולוגיה ורפואה מונעת   ב'   סוציולוגיה   13/06/2018  09:00     
  בחינה אמריקאית   10714809   פסיכופרמקולוגיה   ב'   פסיכולוגיה   17/06/2018  09:00     
  בחינה   10314582   מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית   ב'   כלכלה   18/06/2018  09:00     
  בחינה   10314582   מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית   ב'   לימודי ביטחון/מדע המדינה II   18/06/2018  09:00     
  בחינה   10714769   קשב: התנהגות ומוח**   ב'   פסיכולוגיה   18/06/2018  09:00     
  בחינת בית   10714279   פסיכופתולוגיה התפתחותית   ב'   פסיכולוגיה   18/06/2018  09:00     
  בחינה   10824026   היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניות   ב'   מ. ציבורית   19/06/2018  09:00     
  בחינת בית   10314110   המערכת הבינלאומית   ב'   כלכלה   19/06/2018  09:00     
  בחינת בית   10314110   המערכת הבינלאומית   ב'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II   19/06/2018  09:00     
  בחינה   10844002   ADR - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים   ב'   חקר סכסוכים   21/06/2018  14:00     
  בחינת בית   10114230   כלכלת משפחה ומאקרו כלכלה   ב'   כלכלה   21/06/2018  09:00     
  בחינה   10714346   שיטות מחקר וסטטיסטיקה   ב'   פסיכולוגיה   24/06/2018  09:00     
  בחינה   10364019   Quantitative Research Methods   ב'   הגירה   25/06/2018  09:00     
  בחינה   10824009   שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית   ב'   מ. ציבורית   26/06/2018  14:00     
  בחינת בית   10715943   על הנרקסיזם   ב'   פסיכולוגיה   26/06/2018  09:00     
  בחינה   10314487   עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטרים   ב'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II   27/06/2018  14:00     
  בחינה   10524024   האבולוציה של ה"ג'יהאד העולמי"- אלקאעדה , דאעש ומה שביניהם   ב'   לימודי ביטחון   28/06/2018  09:00     
  עבודה   10844103   גישות מיקרו כלכליות ליישוב סכסוכים- תורת המשחקים   ב'   חקר סכסוכים   28/06/2018  09:00     
  בחינה   10714823   הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**   ב'   פסיכולוגיה   01/07/2018  09:00     
  בחינת בית   10314431   ניהליזם וקולנוע   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   01/07/2018  09:00  12/08/2018  09:00 
  בחינת בית   10414287   תיאוריות למתקדמים: הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה-20   ב'   סוציולוגיה   01/07/2018  09:00     
  בחינה   10357777   בחינת גמר   ב'   לימודי דיפלומטיה   03/07/2018  09:00     
  בחינה   10527777   בחינת גמר   ב'   לימודי ביטחון   03/07/2018  09:00     
  בחינה   10824038   מיקרו כלכלה   ב'   מ. ציבורית   03/07/2018  09:00     
  בחינת בית   10114637   החלטות בתנאי סיכון   ב'   כלכלה   03/07/2018  09:00     
  בחינה   10524011   לוחמת סייבר ורובוטיקה   ב'   לימודי ביטחון   05/07/2018  14:00     
  בחינה   10844230   צדק מאחה   ב'   חקר סכסוכים   05/07/2018  14:00     
  בחינה   10314109   שיטות מחקר לתלמידי המסלול עם עבודת גמר   ב'   מדע המדינה II   08/07/2018  09:00     
  בחינה אמריקאית   10714830   מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם   ב'   פסיכולוגיה   09/07/2018  09:00     
  בחינה   10520025   שיטות מחקר   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II   10/07/2018  14:00     
  בחינה   10114108   תיאוריה מאקרו כלכלית ב'   ב'   כלכלה   11/07/2018  14:00     
  בחינה   10825000   בחינת גמר   ב'   מ. ציבורית   12/07/2018  09:00     
  בחינה   10844237   היבטים במשפט הציבורי, הפרטי והעבודה   ב'   חקר סכסוכים   12/07/2018  14:00     
  בחינה אמריקאית   10714880   שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית ב'   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10114163   סוגיות אמפיריות בניתוח כלכלי של המשפט   ב'   כלכלה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10314112   תקשורת פוליטית   ב'   מדע המדינה II   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10315554   ניתוח מחקר אמפירי   ב'   מדע המדינה II   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10356002   מבוא למשא ומתן   ב'   לימודי דיפלומטיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10356010   עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטות   ב'   לימודי דיפלומטיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10414225   סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים   ב'   סוציולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10414258   מודלים היררכיים וניתוח מחקרי אורך   ב'   סוציולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10414272   דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברה   ב'   סוציולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10414277   תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיה   ב'   סוציולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10513403   תיאוריה ארגונית   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10514002   שיטות מחקר כמותיות למתקדמים   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10514079   פרקטיקום במשאבי אנוש וייעוץ ארגוני   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10514080   קורס מחקר נושאי- הבעת קול בארגונים   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714410   פסיכולוגיה חברתית למתקדמים ב'**   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714543   להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועית   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714749   פילוסופיה של תהליכים מנטליים   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714756   המערכת המוטורית במוח האדם   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714768   שחמט וקוגניציה   ב'   /פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714773   חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714781   MATLAB-המשך**   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714838   נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריות   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714929   אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלה   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714981   אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדם   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10715615   מדעי המוח הקוגניטיביים : בין מחקר ליישום**   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10715942   מבוא לטיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT)   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10824129   מדיניות סביבה- אתגרים מרכזיים וגישות חדשניות   ב'   מ. ציבורית   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10824135   סוגיות בתכנון עירוני   ב'   מ. ציבורית   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10824137   חדשנות ניהולית במגזר הציבורי   ב'   מ. ציבורית   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10824171   מודלים של מנהיגות   ב'   מ. ציבורית   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10824178   קיימות ומדיניות ציבורית   ב'   מ. ציבורית   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10854102   תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכות   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10854203   שיטות מחקר איכותניות   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10854322   מנועי חיפוש וחברת המידע   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10854430   תקשורת בריאות: מהיפוקרטס לאפליקציות   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10854441   הדרכת הדמיון: השפה כטכנולוגיית תקשורת   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00     
  בחינה   10114104   תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב**   ב'   כלכלה   18/07/2018  14:00     
  עבודה   10844003   גישות פסיכולוגיות-חברתיות   ב'   חקר סכסוכים   19/07/2018  09:00     
  בחינת בית   10114669   Regional Economics: Finance and Policy**   ב'   כלכלה   23/07/2018  09:00     
  עבודה   10114218   אקונומטריקה 2   ב'   כלכלה   23/07/2018  09:00     
  עבודה   10844239   סוגיות תאורטיות ומעשיות בניהול סכסוכים בינ"ל   ב'   חקר סכסוכים   26/07/2018  09:00     
  עבודה   10844005   מבוא לגישות פוליטיות ומדיניות ציבורית בעניין יישוב סכסוכים   ב'   חקר סכסוכים   02/08/2018  09:00     
  עבודה   10844243   סכסוכים באיכות הסביבה   ב'   חקר סכסוכים   09/08/2018  09:00     
  עבודה   10714877   פסיכותרפיה דינאמית   בא   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10715600   אבחון והערכה-1   בא   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10715605   פרקטיקום- שנה א'   בא   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10715612   פרקטיקום שנה ב'   בא   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10854400   פרקטיקום בתקשורת אסטרטגית ושיווק חברתי   בא   תקשורת   16/07/2018  09:00     
  בחינה   10114605   שיטות מתמטיות בכלכלה   ק   כלכלה   13/09/2018  14:00  08/10/2018  14:00 

  בהצלחה בבחינות

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive