• ראשי
 • תואר שני  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   חוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   10314116   מבחן פטור בסטטיסטיקה   א'   מדע המדינה II   17/10/2017  10:00     
  בחינה   10844008   בחינת פטור מסדנת גישור   א'   חקר סכסוכים   31/10/2017  12:30     
  בחינת בית   10414296   תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחית   א'   סוציולוגיה   15/01/2018  09:00     
  בחינת בית   10414279   תיאוריות למתקדמים: Actor-Network-Theory והמטריאליזם החדש   א'   סוציולוגיה   16/01/2018  09:00     
  בחינה   10317777   מבחן מסכם   א'   מדע המדינה II   17/01/2018  10:00     
  בחינה   10514545   פנסיה ופרישה   א'   לימודי עבודה   22/01/2018  14:00  21/02/2018  09:00 
  בחינה   10714737   חקר התודעה: התנהגות ומוח**   א'   פסיכולוגיה   23/01/2018  09:00     
  בחינת בית   10524010   היבטים בסכסוך הישראלי פלסטיני   א'   לימודי ביטחון   23/01/2018  09:00     
  בחינה   10314479   כלכלה פוליטית בינלאומית   א'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II/לימודי עבודה/סוציולוגיה   24/01/2018  09:00     
  בחינה   10824015   יסודות הכלכלה   א'   מ. ציבורית   24/01/2018  09:00  28/02/2018  14:00 
  בחינה   10354037   משברים פיננסים והפוליטיקה הבינלאומית: מהשפל הגדול למשבר האשר   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה   25/01/2018  09:00     
  בחינה   10844004   גישות משפטיות ואתיקה ציבורית   א'   חקר סכסוכים   25/01/2018  14:00     
  בחינת בית   10714933   אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים   א'   פסיכולוגיה   28/01/2018  09:00     
  בחינה   10114618   שוקי עבודה ומחזורי עסקים   א'   כלכלה   29/01/2018  14:00     
  בחינה   10314105   סטטסטיקה למתקדמים   א'   מדע המדינה II/לימודי עבודה   30/01/2018  14:00     
  בחינה   10356007   משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומיים   א'   לימודי דיפלומטיה   30/01/2018  14:00     
  בחינה   10824018   כלכלה ציבורית   א'   מ. ציבורית   30/01/2018  14:00     
  עבודה   10844227   מנהיגות, פסיכולוגיה ופתרון סכסוכים   א'   חקר סכסוכים   01/02/2018  09:00     
  בחינה   10114716   ארועי קיצון כלכליים משברים גדולים ואינפלציות   א'   כלכלה   04/02/2018  14:00     
  בחינה   10514005   שיטות מחקר איכותניות למתקדמים   א'   לימודי עבודה   04/02/2018  14:00     
  בחינה   10520010   סוגיות בלימודים אסטרטגיים   א'   לימודי ביטחון   04/02/2018  09:00     
  בחינה   10824046   משפט חוקתי ואתיקה ציבורית   א'   מ. ציבורית   04/02/2018  14:00     
  בחינת בית   10715519   זיכרון אנושי א'**   א'   פסיכולוגיה   05/02/2018  09:00     
  בחינה   10357777   בחינת גמר   א'   לימודי דיפלומטיה   07/02/2018  09:00     
  בחינה   10414263   תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויון   א'   סוציולוגיה   07/02/2018  14:00     
  בחינה   10527777   בחינת גמר   א'   לימודי ביטחון   07/02/2018  09:00     
  בחינה אמריקאית   10714480   שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית א'   א'   פסיכולוגיה   07/02/2018  14:00     
  בחינה   10824053   מבוא למדיניות ציבורית   א'   מ. ציבורית   08/02/2018  14:00     
  בחינה   10844245   יישוב סכסוכים ובניית הסכמות בשלטון המקומי   א'   חקר סכסוכים   08/02/2018  14:00     
  בחינת בית   10314486   מנהיגות דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאלי   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/תקשורת   11/02/2018  09:00     
  בחינה   10114111   תאוריה מיקרו כלכלית   א'   כלכלה   12/02/2018  14:00     
  עבודה   10844232   המשפחה כמערכת והפוליטיקה של משפחה   א'   חקר סכסוכים   13/02/2018  09:00     
  בחינת בית   10414297   תיאוריות למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיות   א'   סוציולוגיה   14/02/2018  09:00     
  עבודה   10844007   שיטות ניהול משא ומתן כבסיס ליישוב סכסוכים   א'   חקר סכסוכים   15/02/2018  09:00     
  בחינה   10514040   דיני עבודה   א'   לימודי עבודה   18/02/2018  09:00  18/03/2018  14:00 
  בחינה   10825000   בחינת גמר   א'   מ. ציבורית   18/02/2018  09:00     
  בחינת בית   10314483   מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית   א'   מדע המדינה II   18/02/2018  09:00     
  עבודה   10414223   לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפית   א'   סוציולוגיה   18/02/2018  09:00     
  עבודה   10114715   Theory and Practice of Voting   א'   כלכלה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10313821   אירופה במשבר   א'   מדע המדינה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10314100   גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמר   א'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10314117   גישות ותיאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמר   א'   מדע המדינה II   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10314481   סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטית   א'   מדע המדינה II/סוציולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10314482   מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטית   א'   מדע המדינה II   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10356009   מבוא לדיפלומטיה   א'   לימודי דיפלומטיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10414111   שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטית   א'   סוציולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10414224   דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות   א'   סוציולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10414286   תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים   א'   סוציולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10414293   הערכת פרוייקטים   א'   סוציולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10514077   קורס מחקר נושאי-היבטים חברתיים ותרבותיים של הגירה   א'   לימודי עבודה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714102   פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714369   הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי**   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714482   הקונפליקט היהודי ערבי   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714654   פסיכולוגיה חברתית בשירות הבריאות   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714748   קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714772   פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשות   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714836   תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחילים   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714839   נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול**   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10714968   יחסים ותהליכים בין קבוצתיים   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10715602   מבוא לטיפול בילדים ומתבגרים   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10824146   קרקעות וצדק חלוקתי   א'   מ. ציבורית   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10824166   חשיבה אסטרטגית   א'   מ. ציבורית   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10824184   התחדשות עירונית - סדנא   א'   מ. ציבורית   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10854101   תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורת   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10854204   שיטות מחקר כמותניות   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00     
  בחינת בית   10114714   Topics in Empirical Corporate Finance   א'   כלכלה   21/02/2018  09:00     
  עבודה   10844101   שיטות מחקר כמותיות ביישוב סכסוכים וגישור   א'   חקר סכסוכים   22/02/2018  09:00     
  עבודה   10844102   שיטות מחקר איכותיות ביישוב סכסוכים וגישור   א'   חקר סכסוכים   22/02/2018  09:00     
  עבודה   10844240   יישוב סכסוכים במגדר   א'   חקר סכסוכים   27/02/2018  09:00     
  עבודה   10844211   גישות תרבותיות לקונפליקטים ציבוריים וכלכליים   א'   חקר סכסוכים   06/03/2018  09:00     
  עבודה   10313824   הישראליזציה של היהדות   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   25/03/2018  09:00     
  עבודה סמינריונית   10844244   סדנת תזה   א'   חקר סכסוכים/מ. ציבורית   06/05/2018  09:00     
  בחינה   10114101   תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'   ב'   כלכלה   27/04/2018  09:00     
  עבודה   10114717   Labor Market Discrimination   ב'   כלכלה   11/05/2018  09:00     
  בחינה   10317777   בחינת גמר   ב'   מדע המדינה II   16/05/2018  10:00     
  בחינת בית   10114694   סחר חוץ והשקעה חיצונית   ב'   כלכלה   30/05/2018  09:00     
  בחינה   10844008   בחינה לפטור מסדנת גישור   ב'   חקר סכסוכים   12/06/2018  13:00     
  בחינת בית   10413590   מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   12/06/2018  09:00  01/08/2018  09:00 
  בחינת בית   10414434   הרצון לחיות: סוציולוגיה ורפואה מונעת   ב'   סוציולוגיה   13/06/2018  09:00     
  בחינה אמריקאית   10714809   פסיכופרמקולוגיה   ב'   פסיכולוגיה   17/06/2018  09:00     
  בחינה   10314582   מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית   ב'   כלכלה   18/06/2018  09:00     
  בחינה   10314582   מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית   ב'   לימודי ביטחון/מדע המדינה II   18/06/2018  09:00     
  בחינה   10714769   קשב: התנהגות ומוח**   ב'   פסיכולוגיה   18/06/2018  09:00     
  בחינת בית   10714279   פסיכופתולוגיה התפתחותית   ב'   פסיכולוגיה   18/06/2018  09:00     
  בחינה   10824026   היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניות   ב'   מ. ציבורית   19/06/2018  09:00     
  בחינת בית   10314110   המערכת הבינלאומית   ב'   כלכלה   19/06/2018  09:00     
  בחינת בית   10314110   המערכת הבינלאומית   ב'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II   19/06/2018  09:00     
  בחינה   10844002   ADR - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים   ב'   חקר סכסוכים   21/06/2018  14:00     
  בחינת בית   10114230   כלכלת משפחה ומאקרו כלכלה   ב'   כלכלה   21/06/2018  09:00     
  בחינה   10714346   שיטות מחקר וסטטיסטיקה   ב'   פסיכולוגיה   24/06/2018  09:00     
  בחינה   10364019   Quantitative Research Methods   ב'   הגירה   25/06/2018  09:00     
  בחינה   10824009   שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית   ב'   מ. ציבורית   26/06/2018  14:00     
  בחינת בית   10715943   על הנרקסיזם   ב'   פסיכולוגיה   26/06/2018  09:00     
  בחינה   10314487   עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטרים   ב'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II   27/06/2018  14:00     
  בחינה   10524024   האבולוציה של ה"ג'יהאד העולמי"- אלקאעדה , דאעש ומה שביניהם   ב'   לימודי ביטחון   28/06/2018  09:00     
  עבודה   10844103   גישות מיקרו כלכליות ליישוב סכסוכים- תורת המשחקים   ב'   חקר סכסוכים   28/06/2018  09:00     
  בחינה   10714823   הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**   ב'   פסיכולוגיה   01/07/2018  09:00     
  בחינת בית   10314431   ניהליזם וקולנוע   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   01/07/2018  09:00  12/08/2018  09:00 
  בחינת בית   10414287   תיאוריות למתקדמים: הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה-20   ב'   סוציולוגיה   01/07/2018  09:00     
  בחינה   10357777   בחינת גמר   ב'   לימודי דיפלומטיה   03/07/2018  09:00     
  בחינה   10527777   בחינת גמר   ב'   לימודי ביטחון   03/07/2018  09:00     
  בחינה   10824038   מיקרו כלכלה   ב'   מ. ציבורית   03/07/2018  09:00     
  בחינת בית   10114637   החלטות בתנאי סיכון   ב'   כלכלה   03/07/2018  09:00     
  בחינה   10524011   לוחמת סייבר ורובוטיקה   ב'   לימודי ביטחון   05/07/2018  14:00     
  בחינה   10844230   צדק מאחה   ב'   חקר סכסוכים   05/07/2018  14:00     
  בחינה   10314109   שיטות מחקר לתלמידי המסלול עם עבודת גמר   ב'   מדע המדינה II   08/07/2018  09:00     
  בחינה אמריקאית   10714830   מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם   ב'   פסיכולוגיה   09/07/2018  09:00     
  בחינה   10520025   שיטות מחקר   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II   10/07/2018  14:00     
  בחינה   10114108   תיאוריה מאקרו כלכלית ב'   ב'   כלכלה   11/07/2018  14:00     
  בחינה   10825000   בחינת גמר   ב'   מ. ציבורית   12/07/2018  09:00     
  בחינה   10844237   היבטים במשפט הציבורי, הפרטי והעבודה   ב'   חקר סכסוכים   12/07/2018  14:00     
  בחינה אמריקאית   10714880   שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית ב'   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10114163   סוגיות אמפיריות בניתוח כלכלי של המשפט   ב'   כלכלה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10314112   תקשורת פוליטית   ב'   מדע המדינה II   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10315554   ניתוח מחקר אמפירי   ב'   מדע המדינה II   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10356002   מבוא למשא ומתן   ב'   לימודי דיפלומטיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10356010   עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטות   ב'   לימודי דיפלומטיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10414225   סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים   ב'   סוציולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10414258   מודלים היררכיים וניתוח מחקרי אורך   ב'   סוציולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10414272   דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברה   ב'   סוציולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10414277   תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיה   ב'   סוציולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10513403   תיאוריה ארגונית   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10514002   שיטות מחקר כמותיות למתקדמים   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10514079   פרקטיקום במשאבי אנוש וייעוץ ארגוני   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10514080   קורס מחקר נושאי- הבעת קול בארגונים   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714410   פסיכולוגיה חברתית למתקדמים ב'**   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714543   להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועית   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714749   פילוסופיה של תהליכים מנטליים   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714756   המערכת המוטורית במוח האדם   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714768   שחמט וקוגניציה   ב'   /פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714773   חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714781   MATLAB-המשך**   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714838   נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריות   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714929   אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלה   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10714981   אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדם   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10715615   מדעי המוח הקוגניטיביים : בין מחקר ליישום**   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10715942   מבוא לטיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT)   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10824129   מדיניות סביבה- אתגרים מרכזיים וגישות חדשניות   ב'   מ. ציבורית   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10824135   סוגיות בתכנון עירוני   ב'   מ. ציבורית   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10824137   חדשנות ניהולית במגזר הציבורי   ב'   מ. ציבורית   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10824171   מודלים של מנהיגות   ב'   מ. ציבורית   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10824178   קיימות ומדיניות ציבורית   ב'   מ. ציבורית   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10854102   תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכות   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10854203   שיטות מחקר איכותניות   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10854322   מנועי חיפוש וחברת המידע   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10854430   תקשורת בריאות: מהיפוקרטס לאפליקציות   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10854441   הדרכת הדמיון: השפה כטכנולוגיית תקשורת   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00     
  בחינה   10114104   תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב**   ב'   כלכלה   18/07/2018  14:00     
  עבודה   10844003   גישות פסיכולוגיות-חברתיות   ב'   חקר סכסוכים   19/07/2018  09:00     
  בחינת בית   10114669   Regional Economics: Finance and Policy**   ב'   כלכלה   23/07/2018  09:00     
  עבודה   10114218   אקונומטריקה 2   ב'   כלכלה   23/07/2018  09:00     
  עבודה   10844239   סוגיות תאורטיות ומעשיות בניהול סכסוכים בינ"ל   ב'   חקר סכסוכים   26/07/2018  09:00     
  עבודה   10844005   מבוא לגישות פוליטיות ומדיניות ציבורית בעניין יישוב סכסוכים   ב'   חקר סכסוכים   02/08/2018  09:00     
  עבודה   10844243   סכסוכים באיכות הסביבה   ב'   חקר סכסוכים   09/08/2018  09:00     
  עבודה   10714877   פסיכותרפיה דינאמית   בא   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10715600   אבחון והערכה-1   בא   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10715605   פרקטיקום- שנה א'   בא   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10715612   פרקטיקום שנה ב'   בא   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00     
  עבודה   10854400   פרקטיקום בתקשורת אסטרטגית ושיווק חברתי   בא   תקשורת   16/07/2018  09:00     
  בחינה   10114605   שיטות מתמטיות בכלכלה   ק   כלכלה   13/09/2018  14:00  08/10/2018  14:00 
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן:
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive