• ראשי
 • בית הספר למדעי הפסיכולוגיה  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   10711102   מבוא למדעי הפסיכולוגיה   א'   13/02/2018  09:00  25/03/2018  14:00 
  בחינה   10711116   סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'   א'   05/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00 
  בחינת ביניים   10711116   סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'   א'   08/12/2017  11:00     
  בחינה   10711121   פסיכולוגיה פיזיולוגית א'   א'   19/02/2018  09:00  20/04/2018  09:00 
  עבודה   10711124   תאוריות אישיות- עבודה יישומית**   א'   19/02/2018  09:00     
  בחינה   10712103   שיטות מחקר בפסיכולוגיה   א'   26/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00 
  בחינה   10712114   ניתוח שונות ויישומי מחשב   א'   06/02/2018  09:00  08/04/2018  14:00 
  בחינה   10712306   מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון   א'   29/01/2018  14:00  02/03/2018  09:00 
  בחינה   10712328   "ורוד זה צבע של בנות"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**   א'   07/02/2018  09:00  13/04/2018  09:00 
  בחינה   10712334   פסיכולוגיה של הספורט   א'   04/02/2018  09:00  11/03/2018  14:00 
  עבודה   10712337   מודלים חישוביים בפסיכולוגיה   א'   19/02/2018  09:00     
  עבודה   10712338   מודלים חישוביים בפסיכולוגיה   א'   19/02/2018  09:00     
  בחינה   10712815   פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי   א'   30/01/2018  09:00  04/03/2018  14:00 
  בחינה   10712907   מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית   א'   15/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00 
  בחינה   10712911   למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי   א'   23/01/2018  09:00  20/02/2018  09:00 
  בחינה   10713109   מבוא לפסיכופתולוגיה   א'   11/02/2018  09:00  11/03/2018  14:00 
  בחינה   10713707   מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות**   א'   19/02/2018  09:00  20/04/2018  09:00 
  עבודה   10712324   סדנת מחקר   בא   16/07/2018  09:00     
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive