• ראשי
 • תואר ראשון  א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

  בהצלחה!!!

  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   חוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה תאריך
  מועד ג
  שעה
  בחינת ביניים   10311800   מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית   א'   לימודי עבודה/מדע המדינה   06/12/2017  16:15         
  בחינת ביניים   10711116   סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'   א'   פסיכולוגיה   08/12/2017  11:00         
  בחינת ביניים   10313841   מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829   א'   מדע המדינה   10/12/2017  09:00  26/12/2017  12:00     
  בחינת ביניים   10411105   מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה   א'   /לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   14/12/2017  11:00  05/01/2018  09:00     
  עבודה   10314497   הפוליטיקה של משבר האירו   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   21/01/2018  09:00         
  בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   א'   כלכלה   22/01/2018  14:00  22/02/2018  14:00  28/03/2018  09:00 
  בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג'   א'   כלכלה   22/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00     
  בחינה   10411102   מבוא לסוציולוגיה   א'   //סוציולוגיה   22/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00     
  בחינה   10411102   מבוא לסוציולוגיה   א'   /סוציולוגיה   22/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00     
  בחינה   10412617   חברה ושוויון הזדמנויות   א'   סוציולוגיה   22/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00     
  בחינה   10514545   פנסיה ופרישה   א'   לימודי עבודה   22/01/2018  14:00  21/02/2018  09:00     
  בחינה   10091840   שיטת המשפט הישראלי   א'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה   23/01/2018  09:00  27/02/2018  09:00     
  בחינה   10712911   למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי   א'   פסיכולוגיה   23/01/2018  09:00  20/02/2018  09:00     
  בחינה   10312105   מחשבה מדינית בת זמננו   א'   מדע המדינה   24/01/2018  14:00  25/02/2018  14:00     
  בחינה   10313841   מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829   א'   מדע המדינה   24/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00     
  בחינה   10851052   לחקור תקשורת   א'   תקשורת   24/01/2018  09:00  21/02/2018  09:00     
  עבודה   10413529   אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"   א'   סוציולוגיה   24/01/2018  09:00         
  בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א'   א'   כלכלה   25/01/2018  09:00  04/03/2018  09:00     
  בחינה   10113461   מדיניות כלכלית וחברתית בישראל   א'   כלכלה   25/01/2018  14:00  25/02/2018  09:00     
  בחינה   10354037   משברים פיננסים והפוליטיקה הבינלאומית: מהשפל הגדול למשבר האשר   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה   25/01/2018  09:00  04/03/2018  14:00     
  בחינה   10514010   התנהגות ארגונית   א'   /לימודי עבודה   26/01/2018  09:00  27/02/2018  09:00     
  בחינה   10712103   שיטות מחקר בפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   26/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00     
  בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   א'   כלכלה   28/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00  13/04/2018  09:00 
  בחינה   10113301   מימון ציבורי   א'   כלכלה   28/01/2018  14:00  27/02/2018  09:00     
  בחינה   10312102   שיטות מחקר   א'   מדע המדינה   28/01/2018  09:00  02/03/2018  09:00     
  בחינה   10411101   מבוא לאנתרופולוגיה   א'   //סוציולוגיה   28/01/2018  14:00  28/02/2018  09:00     
  בחינה   10411101   מבוא לאנתרופולוגיה   א'   /סוציולוגיה   28/01/2018  14:00  28/02/2018  09:00     
  בחינה   10413100   תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו   א'   סוציולוגיה   29/01/2018  09:00  04/03/2018  14:00     
  בחינה   10712306   מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון   א'   /פסיכולוגיה   29/01/2018  14:00  02/03/2018  09:00     
  בחינה   10311900   מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   א'   מדע המדינה   30/01/2018  09:00  02/03/2018  09:00     
  בחינה   10712815   פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי   א'   לימודי עבודה//פסיכולוגיה   30/01/2018  09:00  04/03/2018  14:00     
  בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   א'   כלכלה   31/01/2018  14:00  09/03/2018  09:00     
  בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   א'   כלכלה   31/01/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
  בחינה   10313795   הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט   א'   מדע המדינה   31/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00     
  בחינה   10113303   כלכלה מוניטרית בישראל   א'   כלכלה   01/02/2018  09:00  02/03/2018  09:00     
  בחינה   10411105   מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה   א'   /לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   01/02/2018  14:00  15/04/2018  14:00     
  בחינה   10412191   תאוריות סוציולוגיות קלאסיות   א'   סוציולוגיה   01/02/2018  09:00  11/03/2018  14:00     
  בחינה   10311400   מבוא למחשבה פוליטית   א'   מדע המדינה   04/02/2018  09:00  04/03/2018  14:00     
  בחינה   10712334   פסיכולוגיה של הספורט   א'   /פסיכולוגיה   04/02/2018  09:00  11/03/2018  14:00     
  בחינה   10852204   מפת התקשורת   א'   תקשורת   04/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
  בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב'   א'   כלכלה   05/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
  בחינה   10711116   סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'   א'   פסיכולוגיה   05/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
  בחינה   10712114   ניתוח שונות ויישומי מחשב   א'   פסיכולוגיה   06/02/2018  09:00  08/04/2018  14:00     
  בחינה   10851050   מבוא למדעי התקשורת   א'   /תקשורת   06/02/2018  09:00  18/03/2018  09:00     
  בחינה   10091820   מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה   א'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה   07/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
  בחינה   10712328   "ורוד זה צבע של בנות"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**   א'   חטיבה ללימודי מגדר//פסיכולוגיה   07/02/2018  09:00  13/04/2018  09:00     
  בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב'   א'   כלכלה   08/02/2018  09:00  18/03/2018  09:00     
  בחינה   10513414   גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהות   א'   לימודי עבודה   08/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
  בחינת בית   10314583   לאומיות ורב תרבותיות   א'   מדע המדינה   08/02/2018  09:00  18/03/2018  09:00     
  בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   א'   כלכלה   09/02/2018  09:00  18/03/2018  14:00     
  בחינה   10113509   אופציות ושווקים פיננסיים   א'   כלכלה   09/02/2018  09:00  25/03/2018  14:00     
  בחינה   10412209   יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית   א'   /סוציולוגיה   09/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
  בחינה   10852203   תורות ההשפעה   א'   תקשורת   09/02/2018  09:00  15/04/2018  14:00     
  בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א'   א'   כלכלה   11/02/2018  14:00  29/03/2018  09:00     
  בחינה   10311800   מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית   א'   לימודי עבודה/מדע המדינה   11/02/2018  09:00  29/03/2018  09:00     
  בחינה   10412608   ארגונים וחברה   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   11/02/2018  14:00  29/03/2018  14:00     
  בחינה   10713109   מבוא לפסיכופתולוגיה   א'   /פסיכולוגיה   11/02/2018  09:00  11/03/2018  14:00     
  בחינה   10091102   מבוא לכלכלה ללא כלכלנים   א'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה   12/02/2018  09:00  25/03/2018  14:00     
  בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   א'   כלכלה   12/02/2018  09:00  11/03/2018  09:00  20/04/2018  09:00 
  בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל   א'   כלכלה   12/02/2018  14:00  28/03/2018  09:00     
  בחינה   10312106   פוליטיקה השוואתית   א'   מדע המדינה   13/02/2018  09:00  25/03/2018  14:00     
  בחינה   10711102   מבוא למדעי הפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   13/02/2018  09:00  25/03/2018  14:00     
  עבודה   10413321   שיטות מחקר איכותניות   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   14/02/2018  09:00         
  בחינה   10412610   חינוך וחברה   א'   סוציולוגיה   15/02/2018  14:00  08/04/2018  14:00     
  בחינה   10511102   על העבודה   א'   /לימודי עבודה   15/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
  בחינה   10712907   מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית   א'   פסיכולוגיה   15/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
  בחינת בית   10311100   כתיבה ומחקר במדע המדינה   א'   מדע המדינה   מועד א : 15/02/2018 בשעה : 09:00 ; לקיחת מטלה 08/02/18

  מועד ב : 13/04/2018 בשעה : 09:00 ;

  מועד ג :

  בחינה   10311002   פוליטיקה ומשטר בישראל   א'   מדע המדינה   16/02/2018  09:00  15/04/2018  14:00     
  בחינה   10312108   אסטרטגיה בעידן המודרני   א'   מדע המדינה   16/02/2018  09:00  13/04/2018  09:00     
  בחינה   10514040   דיני עבודה   א'   לימודי עבודה   18/02/2018  09:00  18/03/2018  14:00     
  בחינה   10851054   יסודות בחברת הרשת   א'   תקשורת   18/02/2018  09:00  08/04/2018  14:00     
  בחינת בית   10413586   מי מפחד מהאחר? עמדות כלפי קבוצות מיעוט   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   18/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
  בחינה   10711121   פסיכולוגיה פיזיולוגית א'   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00  20/04/2018  09:00     
  בחינה   10713707   מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות**   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00  20/04/2018  09:00     
  עבודה   10313674   הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי   א'   מדע המדינה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10313793   תיאוריות של אינטגרציה   א'   /מדע המדינה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10313797   הפוליטיקה של הכלכלה: סוגיות עכשוויות   א'   מדע המדינה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10313821   אירופה במשבר   א'   מדע המדינה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10413580   סוציולוגיה של חציית גבול   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10513410   ארגונים בספרות ובקולנוע   א'   לימודי עבודה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10514548   היסטוריה של עובדים   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10711124   תאוריות אישיות- עבודה יישומית**   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10712337   מודלים חישוביים בפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10712338   מודלים חישוביים בפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10852202   שיטות מחקר איכותניות בתקשורת   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10852635   אוריינות חדשות   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10852637   פרקים בתולדות העיתונות העברית   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10852645   סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיני   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10853138   עוצמה ושליטה בעידן הדיגיטלי   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10313824   הישראליזציה של היהדות   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   25/03/2018  09:00         
  בחינת ביניים   10514030   ניהול משאבי אנוש   ב'   לימודי עבודה   22/04/2018  17:00  25/05/2018  09:00     
  בחינת ביניים   10313100   התנהגות פוליטית בישראל   ב'   מדע המדינה   מועד א : 29/04/2018 בשעה : 09:00 ; בחינת בית

  מועד ג :

  בחינת ביניים   10411107   ריבוד ואי שוויון   ב'   /סוציולוגיה   29/04/2018  12:00         
  בחינת ביניים   10514009   שוק העבודה   ב'   /לימודי עבודה   01/05/2018  16:00  25/05/2018  09:00     
  בחינת בית   10413590   מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   12/06/2018  09:00  01/08/2018  09:00     
  בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל   ב'   כלכלה   17/06/2018  09:00  24/07/2018  09:00     
  בחינה   10312105   מחשבה מדינית בת זמננו   ב'   מדע המדינה   17/06/2018  14:00  23/07/2018  09:00     
  בחינה   10851055   שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה   ב'   /תקשורת   17/06/2018  09:00  24/07/2018  09:00     
  בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   ב'   כלכלה   18/06/2018  09:00  26/07/2018  09:00     
  בחינה   10412616   הגירה וחברה   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   18/06/2018  09:00  23/07/2018  09:00     
  בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב   ב'   כלכלה   19/06/2018  14:00  25/07/2018  09:00     
  בחינה   10113550   הסטוריה כלכלית   ב'   כלכלה   19/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00     
  בחינה   10713111   מבחנים והערכה**   ב'   פסיכולוגיה   19/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00     
  בחינה   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   20/06/2018  09:00  30/07/2018  09:00     
  בחינה   10712904   מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית   ב'   פסיכולוגיה   20/06/2018  09:00  29/07/2018  09:00     
  בחינה   10313100   התנהגות פוליטית בישראל   ב'   מדע המדינה   21/06/2018  09:00  02/08/2018  09:00     
  בחינה מעשית   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   21/06/2018  09:00         
  בחינה   10112110   המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית   ב'   כלכלה   22/06/2018  09:00  17/08/2018  09:00     
  בחינה   10113405   שווקי המט"ח והשפעתם על המשק   ב'   כלכלה   22/06/2018  09:00  30/07/2018  14:00     
  בחינה   10412290   תיאוריה באנתרופולוגיה   ב'   סוציולוגיה   22/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00     
  בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א'   ב'   כלכלה   24/06/2018  09:00  01/08/2018  09:00     
  בחינה   10313679   מדיניות החוץ של ישראל   ב'   מדע המדינה   24/06/2018  09:00  29/07/2018  09:00     
  בחינה   10091840   שיטת המשפט הישראלי   ב'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה   25/06/2018  09:00  07/08/2018  09:00     
  בחינה   10113474   הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית   ב'   כלכלה   25/06/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
  בחינה   10411107   ריבוד ואי שוויון   ב'   /סוציולוגיה   25/06/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
  בחינה   10312103   כלכלה פוליטית   ב'   לימודי עבודה/מדע המדינה   26/06/2018  09:00  30/07/2018  09:00     
  בחינת בית   10712335   צורות של מוות נפשי   ב'   פסיכולוגיה   26/06/2018  09:00  10/08/2018  09:00     
  בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א'   ב'   כלכלה   27/06/2018  14:00  05/08/2018  14:00     
  בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג   ב'   כלכלה   27/06/2018  09:00  05/08/2018  09:00     
  בחינת בית   10413102   חברה בישראל   ב'   סוציולוגיה   27/06/2018  09:00  14/08/2018  09:00     
  בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   ב'   כלכלה   28/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00     
  בחינה   10113191   Introduction to Financial Economics   ב'   כלכלה   28/06/2018  09:00  06/08/2018  09:00     
  בחינה   10311002   פוליטיקה ומשטר בישראל   ב'   מדע המדינה   29/06/2018  09:00  01/08/2018  09:00     
  בחינה   10313810   מבוא לממשל אמריקאי   ב'   מדע המדינה   29/06/2018  09:00  08/08/2018  09:00     
  בחינה   10852205   תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום   ב'   תקשורת   29/06/2018  09:00  07/08/2018  09:00     
  בחינה   10412209   יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית   ב'   /סוציולוגיה   01/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00     
  בחינה   10514030   ניהול משאבי אנוש   ב'   לימודי עבודה   01/07/2018  09:00  23/08/2018  09:00     
  בחינת בית   10314431   ניהליזם וקולנוע   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   01/07/2018  09:00  12/08/2018  09:00     
  בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   ב'   כלכלה   02/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00     
  בחינה   10113214   מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים   ב'   כלכלה   03/07/2018  09:00  12/08/2018  09:00     
  בחינה   10711117   סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'   ב'   פסיכולוגיה   03/07/2018  09:00  13/08/2018  09:00     
  בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   ב'   כלכלה   04/07/2018  09:00  13/08/2018  09:00     
  בחינה   10312106   פוליטיקה השוואתית   ב'   מדע המדינה   04/07/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
  בחינה   10712905   פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר והזקן   ב'   פסיכולוגיה   04/07/2018  09:00  07/08/2018  09:00     
  בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   ב'   כלכלה   05/07/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
  בחינה   10313102   מדיניות ומדינאות מעשית   ב'   מדע המדינה   05/07/2018  09:00  09/08/2018  09:00     
  בחינה   10412611   מגדר וחברה   ב'   חטיבה ללימודי מגדר/לימודי עבודה/סוציולוגיה   05/07/2018  09:00  13/08/2018  09:00     
  בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב'   ב'   כלכלה   06/07/2018  09:00  12/08/2018  14:00     
  בחינה   10113303   כלכלה מונטרית בישראל   ב'   כלכלה   06/07/2018  09:00  15/08/2018  09:00     
  בחינה   10311400   מבוא למחשבה פוליטית   ב'   מדע המדינה   06/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00     
  בחינה   10712908   פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיות   ב'   /פסיכולוגיה   08/07/2018  09:00  02/09/2018  09:00     
  בחינה   10851051   קו נקודה רשת   ב'   תקשורת   08/07/2018  09:00  15/08/2018  14:00     
  בחינה   10113321   בנקאות בישראל: תאוריה ויישום   ב'   כלכלה   09/07/2018  09:00  19/08/2018  09:00     
  בחינת בית   10313794   אירופה, במאה ה-20 צמיחתה, התפתחותה, ומשבר של העידן המודרני   ב'   /מדע המדינה/סוציולוגיה   09/07/2018  09:00  14/08/2018  09:00     
  בחינה   10413389   שיטות מחקר כמותיות   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   10/07/2018  09:00  15/08/2018  09:00     
  בחינה   10514009   שוק העבודה   ב'   /לימודי עבודה   10/07/2018  09:00  06/08/2018  14:00     
  בחינה   10112500   חשבונאות לכלכלנים   ב'   כלכלה   11/07/2018  09:00  22/08/2018  09:00     
  בחינה   10091820   מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה   ב'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה   12/07/2018  09:00  14/08/2018  09:00     
  בחינה   10113161   אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007   ב'   כלכלה   13/07/2018  09:00  21/08/2018  09:00     
  בחינה   10311900   מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   ב'   מדע המדינה   13/07/2018  09:00  19/08/2018  09:00     
  בחינה   10712909   תפיסה ופסיכופיזיקה   ב'   פסיכולוגיה   13/07/2018  09:00  17/08/2018  09:00     
  בחינה   10412614   רפואה וחברה   ב'   סוציולוגיה   15/07/2018  09:00  20/08/2018  09:00     
  בחינה   10512100   מבוא ליחסי עבודה   ב'   לימודי עבודה   15/07/2018  14:00  21/08/2018  09:00     
  בחינה   10711122   פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'   ב'   פסיכולוגיה   15/07/2018  09:00  20/08/2018  09:00     
  בחינה   10091102   מבוא לכלכלה ללא כלכלנים   ב'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה   16/07/2018  09:00  16/08/2018  09:00     
  בחינה   10712316   היסטוריה של הפסיכולוגיה   ב'   /פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00  17/08/2018  09:00     
  עבודה   10113193   כלכלה בעולם ה- Big Data   ב'   כלכלה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10313318   מהפכות טכנולויות במלחמה(עודכן 14.9.17)   ב'   מדע המדינה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10313791   מחשבה פוליטית יהודית   ב'   מדע המדינה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10313798   "מגש הכסף" - מאה שנות כלכלה פוליטית בישראל   ב'   מדע המדינה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10313800   מחשבה פוליטית ותרבות בעולם משתנה   ב'   מדע המדינה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10313918   הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים   ב'   מדע המדינה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10413588   וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10413591   הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית וחברתית   ב'   סוציולוגיה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10513407   שלטון, הון ועבודה בתקופת המנדט   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10513411   עבודה ועובדים במאה ה-21   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10513412   מנהיגות ושינוי ארגוני   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10513413   אפליה ושוויון הזדמנויות בעבודה   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10711124   תאוריות אישיות- עבודה יישומית   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10712339   בכל צבעי הקשת: סוגיות בחקר נטייה מינית וזהות מגדר   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10713234   יחסים בינאישיים בקבוצה   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10852200   שיטות מחקר כמותניות בתקשורת   ב'   תקשורת   16/07/2018  14:00         
  עבודה   10852647   צעירות 2.0- ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10852649   הצלחה תקשורתית ופוליטית בעידן הדיגיטלי   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10852650   שיווק חברתי לקידום נושאים חברתיים   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10853077   נושאים בפילוסופיה של התקשורת   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10853135   תקשורת, גזענות וסקסיזם   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00         
  בחינה   10311800   מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית   ב'   לימודי עבודה/מדע המדינה   17/07/2018  09:00  24/08/2018  09:00     
  בחינה   10852229   אתיקה ומדיניות התקשורת   ב'   תקשורת   17/07/2018  09:00  19/08/2018  14:00     
  בחינת בית   10313817   מחשבה פוליטית בישראל   ב'   מדע המדינה   17/07/2018  09:00  23/08/2018  09:00     
  בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   ב'   כלכלה   18/07/2018  09:00  12/08/2018  09:00     
  בחינת בית   10413536   ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורת   ב'   תקשורת/סוציולוגיה   18/07/2018  09:00  22/08/2018  09:00     
  בחינה   10113512   רציונליות ומשחקים   ב'   כלכלה   19/07/2018  09:00  24/08/2018  09:00     
  בחינה   10312108   אסטרטגיה בעידן המודרני   ב'   מדע המדינה   19/07/2018  09:00  02/09/2018  09:00     
  בחינה   10711123   מבוא לתורות האישיות   ב'   פסיכולוגיה   20/07/2018  09:00  03/09/2018  09:00     
  בחינה   10712816   פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי   ב'   /פסיכולוגיה   20/07/2018  09:00  23/08/2018  09:00     
  בחינה   10712816   פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי   ב'   פסיכולוגיה   20/07/2018  09:00  23/08/2018  09:00     
  עבודה   10712324   סדנת מחקר   בא   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00         

  בהצלחה בבחינות

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive