• ראשי
 • תואר ראשון  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   חוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה תאריך
  מועד ג
  שעה
  בחינת ביניים   10311800   מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית   א'   לימודי עבודה/מדע המדינה   06/12/2017  16:15         
  בחינת ביניים   10711116   סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'   א'   פסיכולוגיה   08/12/2017  11:00         
  בחינת ביניים   10313841   מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829   א'   מדע המדינה   10/12/2017  09:00  26/12/2017  12:00     
  בחינת ביניים   10411105   מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה   א'   /לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   14/12/2017  11:00  05/01/2018  09:00     
  עבודה   10314497   הפוליטיקה של משבר האירו   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   21/01/2018  09:00         
  בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   א'   כלכלה   22/01/2018  14:00  22/02/2018  14:00  28/03/2018  09:00 
  בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג'   א'   כלכלה   22/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00     
  בחינה   10411102   מבוא לסוציולוגיה   א'   //סוציולוגיה   22/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00     
  בחינה   10411102   מבוא לסוציולוגיה   א'   /סוציולוגיה   22/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00     
  בחינה   10412617   חברה ושוויון הזדמנויות   א'   סוציולוגיה   22/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00     
  בחינה   10514545   פנסיה ופרישה   א'   לימודי עבודה   22/01/2018  14:00  21/02/2018  09:00     
  בחינה   10091840   שיטת המשפט הישראלי   א'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה   23/01/2018  09:00  27/02/2018  09:00     
  בחינה   10712911   למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי   א'   פסיכולוגיה   23/01/2018  09:00  20/02/2018  09:00     
  בחינה   10312105   מחשבה מדינית בת זמננו   א'   מדע המדינה   24/01/2018  14:00  25/02/2018  14:00     
  בחינה   10313841   מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829   א'   מדע המדינה   24/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00     
  בחינה   10851052   לחקור תקשורת   א'   תקשורת   24/01/2018  09:00  21/02/2018  09:00     
  עבודה   10413529   אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"   א'   סוציולוגיה   24/01/2018  09:00         
  בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א'   א'   כלכלה   25/01/2018  09:00  04/03/2018  09:00     
  בחינה   10113461   מדיניות כלכלית וחברתית בישראל   א'   כלכלה   25/01/2018  14:00  25/02/2018  09:00     
  בחינה   10354037   משברים פיננסים והפוליטיקה הבינלאומית: מהשפל הגדול למשבר האשר   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה   25/01/2018  09:00  04/03/2018  14:00     
  בחינה   10514010   התנהגות ארגונית   א'   /לימודי עבודה   26/01/2018  09:00  27/02/2018  09:00     
  בחינה   10712103   שיטות מחקר בפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   26/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00     
  בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   א'   כלכלה   28/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00  13/04/2018  09:00 
  בחינה   10113301   מימון ציבורי   א'   כלכלה   28/01/2018  14:00  27/02/2018  09:00     
  בחינה   10312102   שיטות מחקר   א'   מדע המדינה   28/01/2018  09:00  02/03/2018  09:00     
  בחינה   10411101   מבוא לאנתרופולוגיה   א'   //סוציולוגיה   28/01/2018  14:00  28/02/2018  09:00     
  בחינה   10411101   מבוא לאנתרופולוגיה   א'   /סוציולוגיה   28/01/2018  14:00  28/02/2018  09:00     
  בחינה   10413100   תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו   א'   סוציולוגיה   29/01/2018  09:00  04/03/2018  14:00     
  בחינה   10712306   מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון   א'   /פסיכולוגיה   29/01/2018  14:00  02/03/2018  09:00     
  בחינה   10311900   מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   א'   מדע המדינה   30/01/2018  09:00  02/03/2018  09:00     
  בחינה   10712815   פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי   א'   לימודי עבודה//פסיכולוגיה   30/01/2018  09:00  04/03/2018  14:00     
  בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   א'   כלכלה   31/01/2018  14:00  09/03/2018  09:00     
  בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   א'   כלכלה   31/01/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
  בחינה   10313795   הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט   א'   מדע המדינה   31/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00     
  בחינה   10113303   כלכלה מוניטרית בישראל   א'   כלכלה   01/02/2018  09:00  02/03/2018  09:00     
  בחינה   10411105   מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה   א'   /לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   01/02/2018  14:00  15/04/2018  14:00     
  בחינה   10412191   תאוריות סוציולוגיות קלאסיות   א'   סוציולוגיה   01/02/2018  09:00  11/03/2018  14:00     
  בחינה   10311400   מבוא למחשבה פוליטית   א'   מדע המדינה   04/02/2018  09:00  04/03/2018  14:00     
  בחינה   10712334   פסיכולוגיה של הספורט   א'   /פסיכולוגיה   04/02/2018  09:00  11/03/2018  14:00     
  בחינה   10852204   מפת התקשורת   א'   תקשורת   04/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
  בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב'   א'   כלכלה   05/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
  בחינה   10711116   סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'   א'   פסיכולוגיה   05/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
  בחינה   10712114   ניתוח שונות ויישומי מחשב   א'   פסיכולוגיה   06/02/2018  09:00  08/04/2018  14:00     
  בחינה   10851050   מבוא למדעי התקשורת   א'   /תקשורת   06/02/2018  09:00  18/03/2018  09:00     
  בחינה   10091820   מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה   א'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה   07/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
  בחינה   10712328   "ורוד זה צבע של בנות"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**   א'   חטיבה ללימודי מגדר//פסיכולוגיה   07/02/2018  09:00  13/04/2018  09:00     
  בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב'   א'   כלכלה   08/02/2018  09:00  18/03/2018  09:00     
  בחינה   10513414   גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהות   א'   לימודי עבודה   08/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
  בחינת בית   10314583   לאומיות ורב תרבותיות   א'   מדע המדינה   08/02/2018  09:00  18/03/2018  09:00     
  בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   א'   כלכלה   09/02/2018  09:00  18/03/2018  14:00     
  בחינה   10113509   אופציות ושווקים פיננסיים   א'   כלכלה   09/02/2018  09:00  25/03/2018  14:00     
  בחינה   10412209   יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית   א'   /סוציולוגיה   09/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
  בחינה   10852203   תורות ההשפעה   א'   תקשורת   09/02/2018  09:00  15/04/2018  14:00     
  בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א'   א'   כלכלה   11/02/2018  14:00  29/03/2018  09:00     
  בחינה   10311800   מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית   א'   לימודי עבודה/מדע המדינה   11/02/2018  09:00  29/03/2018  09:00     
  בחינה   10412608   ארגונים וחברה   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   11/02/2018  14:00  29/03/2018  14:00     
  בחינה   10713109   מבוא לפסיכופתולוגיה   א'   /פסיכולוגיה   11/02/2018  09:00  11/03/2018  14:00     
  בחינה   10091102   מבוא לכלכלה ללא כלכלנים   א'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה   12/02/2018  09:00  25/03/2018  14:00     
  בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   א'   כלכלה   12/02/2018  09:00  11/03/2018  09:00  20/04/2018  09:00 
  בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל   א'   כלכלה   12/02/2018  14:00  28/03/2018  09:00     
  בחינה   10312106   פוליטיקה השוואתית   א'   מדע המדינה   13/02/2018  09:00  25/03/2018  14:00     
  בחינה   10711102   מבוא למדעי הפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   13/02/2018  09:00  25/03/2018  14:00     
  עבודה   10413321   שיטות מחקר איכותניות   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   14/02/2018  09:00         
  בחינה   10412610   חינוך וחברה   א'   סוציולוגיה   15/02/2018  14:00  08/04/2018  14:00     
  בחינה   10511102   על העבודה   א'   /לימודי עבודה   15/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
  בחינה   10712907   מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית   א'   פסיכולוגיה   15/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
  בחינת בית   10311100   כתיבה ומחקר במדע המדינה   א'   מדע המדינה   מועד א : 15/02/2018 בשעה : 09:00 ; לקיחת מטלה 08/02/18

  מועד ב : 13/04/2018 בשעה : 09:00 ;

  מועד ג :

  בחינה   10311002   פוליטיקה ומשטר בישראל   א'   מדע המדינה   16/02/2018  09:00  15/04/2018  14:00     
  בחינה   10312108   אסטרטגיה בעידן המודרני   א'   מדע המדינה   16/02/2018  09:00  13/04/2018  09:00     
  בחינה   10514040   דיני עבודה   א'   לימודי עבודה   18/02/2018  09:00  18/03/2018  14:00     
  בחינה   10851054   יסודות בחברת הרשת   א'   תקשורת   18/02/2018  09:00  08/04/2018  14:00     
  בחינת בית   10413586   מי מפחד מהאחר? עמדות כלפי קבוצות מיעוט   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   18/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
  בחינה   10711121   פסיכולוגיה פיזיולוגית א'   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00  20/04/2018  09:00     
  בחינה   10713707   מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות**   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00  20/04/2018  09:00     
  עבודה   10313674   הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי   א'   מדע המדינה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10313793   תיאוריות של אינטגרציה   א'   /מדע המדינה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10313797   הפוליטיקה של הכלכלה: סוגיות עכשוויות   א'   מדע המדינה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10313821   אירופה במשבר   א'   מדע המדינה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10413580   סוציולוגיה של חציית גבול   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10513410   ארגונים בספרות ובקולנוע   א'   לימודי עבודה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10514548   היסטוריה של עובדים   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10711124   תאוריות אישיות- עבודה יישומית**   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10712337   מודלים חישוביים בפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10712338   מודלים חישוביים בפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10852202   שיטות מחקר איכותניות בתקשורת   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10852635   אוריינות חדשות   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10852637   פרקים בתולדות העיתונות העברית   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10852645   סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיני   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10853138   עוצמה ושליטה בעידן הדיגיטלי   א'   תקשורת   19/02/2018  09:00         
  עבודה   10313824   הישראליזציה של היהדות   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   25/03/2018  09:00         
  בחינת ביניים   10514030   ניהול משאבי אנוש   ב'   לימודי עבודה   22/04/2018  17:00  25/05/2018  09:00     
  בחינת ביניים   10313100   התנהגות פוליטית בישראל   ב'   מדע המדינה   מועד א : 29/04/2018 בשעה : 09:00 ; בחינת בית

  מועד ג :

  בחינת ביניים   10411107   ריבוד ואי שוויון   ב'   /סוציולוגיה   29/04/2018  12:00         
  בחינת ביניים   10514009   שוק העבודה   ב'   /לימודי עבודה   01/05/2018  16:00  25/05/2018  09:00     
  בחינת בית   10413590   מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   12/06/2018  09:00  01/08/2018  09:00     
  בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל   ב'   כלכלה   17/06/2018  09:00  24/07/2018  09:00     
  בחינה   10312105   מחשבה מדינית בת זמננו   ב'   מדע המדינה   17/06/2018  14:00  23/07/2018  09:00     
  בחינה   10851055   שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה   ב'   /תקשורת   17/06/2018  09:00  24/07/2018  09:00     
  בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   ב'   כלכלה   18/06/2018  09:00  26/07/2018  09:00     
  בחינה   10412616   הגירה וחברה   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   18/06/2018  09:00  23/07/2018  09:00     
  בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב   ב'   כלכלה   19/06/2018  14:00  25/07/2018  09:00     
  בחינה   10113550   הסטוריה כלכלית   ב'   כלכלה   19/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00     
  בחינה   10713111   מבחנים והערכה**   ב'   פסיכולוגיה   19/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00     
  בחינה   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   20/06/2018  09:00  30/07/2018  09:00     
  בחינה   10712904   מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית   ב'   פסיכולוגיה   20/06/2018  09:00  29/07/2018  09:00     
  בחינה   10313100   התנהגות פוליטית בישראל   ב'   מדע המדינה   21/06/2018  09:00  02/08/2018  09:00     
  בחינה מעשית   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   21/06/2018  09:00         
  בחינה   10112110   המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית   ב'   כלכלה   22/06/2018  09:00  17/08/2018  09:00     
  בחינה   10113405   שווקי המט"ח והשפעתם על המשק   ב'   כלכלה   22/06/2018  09:00  30/07/2018  14:00     
  בחינה   10412290   תיאוריה באנתרופולוגיה   ב'   סוציולוגיה   22/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00     
  בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א'   ב'   כלכלה   24/06/2018  09:00  01/08/2018  09:00     
  בחינה   10313679   מדיניות החוץ של ישראל   ב'   מדע המדינה   24/06/2018  09:00  29/07/2018  09:00     
  בחינה   10091840   שיטת המשפט הישראלי   ב'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה   25/06/2018  09:00  07/08/2018  09:00     
  בחינה   10113474   הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית   ב'   כלכלה   25/06/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
  בחינה   10411107   ריבוד ואי שוויון   ב'   /סוציולוגיה   25/06/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
  בחינה   10312103   כלכלה פוליטית   ב'   לימודי עבודה/מדע המדינה   26/06/2018  09:00  30/07/2018  09:00     
  בחינת בית   10712335   צורות של מוות נפשי   ב'   פסיכולוגיה   26/06/2018  09:00  10/08/2018  09:00     
  בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א'   ב'   כלכלה   27/06/2018  14:00  05/08/2018  14:00     
  בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג   ב'   כלכלה   27/06/2018  09:00  05/08/2018  09:00     
  בחינת בית   10413102   חברה בישראל   ב'   סוציולוגיה   27/06/2018  09:00  14/08/2018  09:00     
  בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   ב'   כלכלה   28/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00     
  בחינה   10113191   Introduction to Financial Economics   ב'   כלכלה   28/06/2018  09:00  06/08/2018  09:00     
  בחינה   10311002   פוליטיקה ומשטר בישראל   ב'   מדע המדינה   29/06/2018  09:00  01/08/2018  09:00     
  בחינה   10313810   מבוא לממשל אמריקאי   ב'   מדע המדינה   29/06/2018  09:00  08/08/2018  09:00     
  בחינה   10852205   תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום   ב'   תקשורת   29/06/2018  09:00  07/08/2018  09:00     
  בחינה   10412209   יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית   ב'   /סוציולוגיה   01/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00     
  בחינה   10514030   ניהול משאבי אנוש   ב'   לימודי עבודה   01/07/2018  09:00  23/08/2018  09:00     
  בחינת בית   10314431   ניהליזם וקולנוע   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   01/07/2018  09:00  12/08/2018  09:00     
  בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   ב'   כלכלה   02/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00     
  בחינה   10113214   מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים   ב'   כלכלה   03/07/2018  09:00  12/08/2018  09:00     
  בחינה   10711117   סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'   ב'   פסיכולוגיה   03/07/2018  09:00  13/08/2018  09:00     
  בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   ב'   כלכלה   04/07/2018  09:00  13/08/2018  09:00     
  בחינה   10312106   פוליטיקה השוואתית   ב'   מדע המדינה   04/07/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
  בחינה   10712905   פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר והזקן   ב'   פסיכולוגיה   04/07/2018  09:00  07/08/2018  09:00     
  בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   ב'   כלכלה   05/07/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
  בחינה   10313102   מדיניות ומדינאות מעשית   ב'   מדע המדינה   05/07/2018  09:00  09/08/2018  09:00     
  בחינה   10412611   מגדר וחברה   ב'   חטיבה ללימודי מגדר/לימודי עבודה/סוציולוגיה   05/07/2018  09:00  13/08/2018  09:00     
  בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב'   ב'   כלכלה   06/07/2018  09:00  12/08/2018  14:00     
  בחינה   10113303   כלכלה מונטרית בישראל   ב'   כלכלה   06/07/2018  09:00  15/08/2018  09:00     
  בחינה   10311400   מבוא למחשבה פוליטית   ב'   מדע המדינה   06/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00     
  בחינה   10712908   פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיות   ב'   /פסיכולוגיה   08/07/2018  09:00  02/09/2018  09:00     
  בחינה   10851051   קו נקודה רשת   ב'   תקשורת   08/07/2018  09:00  15/08/2018  14:00     
  בחינה   10113321   בנקאות בישראל: תאוריה ויישום   ב'   כלכלה   09/07/2018  09:00  19/08/2018  09:00     
  בחינת בית   10313794   אירופה, במאה ה-20 צמיחתה, התפתחותה, ומשבר של העידן המודרני   ב'   /מדע המדינה/סוציולוגיה   09/07/2018  09:00  14/08/2018  09:00     
  בחינה   10413389   שיטות מחקר כמותיות   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   10/07/2018  09:00  15/08/2018  09:00     
  בחינה   10514009   שוק העבודה   ב'   /לימודי עבודה   10/07/2018  09:00  06/08/2018  14:00     
  בחינה   10112500   חשבונאות לכלכלנים   ב'   כלכלה   11/07/2018  09:00  22/08/2018  09:00     
  בחינה   10091820   מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה   ב'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה   12/07/2018  09:00  14/08/2018  09:00     
  בחינה   10113161   אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007   ב'   כלכלה   13/07/2018  09:00  21/08/2018  09:00     
  בחינה   10311900   מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   ב'   מדע המדינה   13/07/2018  09:00  19/08/2018  09:00     
  בחינה   10712909   תפיסה ופסיכופיזיקה   ב'   פסיכולוגיה   13/07/2018  09:00  17/08/2018  09:00     
  בחינה   10412614   רפואה וחברה   ב'   סוציולוגיה   15/07/2018  09:00  20/08/2018  09:00     
  בחינה   10512100   מבוא ליחסי עבודה   ב'   לימודי עבודה   15/07/2018  14:00  21/08/2018  09:00     
  בחינה   10711122   פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'   ב'   פסיכולוגיה   15/07/2018  09:00  20/08/2018  09:00     
  בחינה   10091102   מבוא לכלכלה ללא כלכלנים   ב'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה   16/07/2018  09:00  16/08/2018  09:00     
  בחינה   10712316   היסטוריה של הפסיכולוגיה   ב'   /פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00  17/08/2018  09:00     
  עבודה   10113193   כלכלה בעולם ה- Big Data   ב'   כלכלה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10313318   מהפכות טכנולויות במלחמה(עודכן 14.9.17)   ב'   מדע המדינה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10313791   מחשבה פוליטית יהודית   ב'   מדע המדינה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10313798   "מגש הכסף" - מאה שנות כלכלה פוליטית בישראל   ב'   מדע המדינה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10313800   מחשבה פוליטית ותרבות בעולם משתנה   ב'   מדע המדינה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10313918   הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים   ב'   מדע המדינה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10413588   וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10413591   הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית וחברתית   ב'   סוציולוגיה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10513407   שלטון, הון ועבודה בתקופת המנדט   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10513411   עבודה ועובדים במאה ה-21   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10513412   מנהיגות ושינוי ארגוני   ב'   לימודי עבודה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10513413   אפליה ושוויון הזדמנויות בעבודה   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10711124   תאוריות אישיות- עבודה יישומית   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10712339   בכל צבעי הקשת: סוגיות בחקר נטייה מינית וזהות מגדר   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10713234   יחסים בינאישיים בקבוצה   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10852200   שיטות מחקר כמותניות בתקשורת   ב'   תקשורת   16/07/2018  14:00         
  עבודה   10852647   צעירות 2.0- ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10852649   הצלחה תקשורתית ופוליטית בעידן הדיגיטלי   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10852650   שיווק חברתי לקידום נושאים חברתיים   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10853077   נושאים בפילוסופיה של התקשורת   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00         
  עבודה   10853135   תקשורת, גזענות וסקסיזם   ב'   תקשורת   16/07/2018  09:00         
  בחינה   10311800   מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית   ב'   לימודי עבודה/מדע המדינה   17/07/2018  09:00  24/08/2018  09:00     
  בחינה   10852229   אתיקה ומדיניות התקשורת   ב'   תקשורת   17/07/2018  09:00  19/08/2018  14:00     
  בחינת בית   10313817   מחשבה פוליטית בישראל   ב'   מדע המדינה   17/07/2018  09:00  23/08/2018  09:00     
  בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   ב'   כלכלה   18/07/2018  09:00  12/08/2018  09:00     
  בחינת בית   10413536   ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורת   ב'   תקשורת/סוציולוגיה   18/07/2018  09:00  22/08/2018  09:00     
  בחינה   10113512   רציונליות ומשחקים   ב'   כלכלה   19/07/2018  09:00  24/08/2018  09:00     
  בחינה   10312108   אסטרטגיה בעידן המודרני   ב'   מדע המדינה   19/07/2018  09:00  02/09/2018  09:00     
  בחינה   10711123   מבוא לתורות האישיות   ב'   פסיכולוגיה   20/07/2018  09:00  03/09/2018  09:00     
  בחינה   10712816   פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי   ב'   /פסיכולוגיה   20/07/2018  09:00  23/08/2018  09:00     
  בחינה   10712816   פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי   ב'   פסיכולוגיה   20/07/2018  09:00  23/08/2018  09:00     
  עבודה   10712324   סדנת מחקר   בא   פסיכולוגיה   16/07/2018  09:00         
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive