• ראשי
 • החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה תואר שני סמסטר א'

  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   תאריך
  מועד א
  שעה
  עבודה   10414111   שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטית   א'   01/03/2017  09:00 
  עבודה   10414223   לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפית   א'   01/03/2017  09:00 
  עבודה   10414224   דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות   א'   01/03/2017  09:00 
  בחינה   10414263   תאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויון   א'   31/01/2017  14:00 
  עבודה   10414277   תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיה   א'   01/03/2017  09:00 
  עבודה   10414279   תאוריות למתקדמים: Actor-Network-Theory   א'   01/03/2017  09:00 
  עבודה   10414286   תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים   א'   01/03/2017  09:00 
  עבודה   10414293   הערכת פרוייקטים   א'   01/03/2017  09:00 
  בחינה   10414297   תיאוריה למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיות   א'   06/02/2017  14:00 
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive