• ראשי
 • תואר ראשון

  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   חוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה תאריך
  מועד ג
  שעה
  בחינת ביניים   10313841   מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829   א'   מדע המדינה   20/12/2016  10:15  29/12/2016  11:15     
  בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   א'   כלכלה   30/01/2017  09:00  02/03/2017  09:00     
  בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג'   א'   כלכלה   30/01/2017  09:00  03/03/2017  09:00     
  בחינה   10412607   ריבוד ואי שוויון   א'   סוציולוגיה   30/01/2017  09:00  02/03/2017  09:00     
  בחינה   10411102   מבוא לסוציולוגיה   א'   /סוציולוגיה   31/01/2017  09:00  05/03/2017  09:00     
  בחינה   10411102   מבוא לסוציולוגיה   א'   סוציולוגיה   31/01/2017  09:00  05/03/2017  09:00     
  בחינה   10514040   דיני עבודה   א'   לימודי עבודה   31/01/2017  14:00  03/03/2017  09:00     
  בחינה   10091840   שיטת המשפט הישראלי   א'   כלל פקולטטי   01/02/2017  09:00  03/03/2017  09:00     
  בחינה   10313841   מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829   א'   מדע המדינה   01/02/2017  09:00  07/03/2017  09:00     
  בחינה   10712911   למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי   א'   פסיכולוגיה   01/02/2017  14:00  01/03/2017  09:00     
  בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א'   א'   כלכלה   02/02/2017  09:00  10/03/2017  09:00     
  בחינה   10113461   מדיניות כלכלית וחברתית בישראל   א'   כלכלה   02/02/2017  14:00  05/03/2017  14:00     
  בחינה   10312103   כלכלה פוליטית   א'   לימודי עבודה/מדע המדינה   02/02/2017  14:00  26/03/2017  14:00     
  בחינה   10851052   לחקור תקשורת   א'   תקשורת   02/02/2017  14:00  08/03/2017  09:00     
  בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   א'   כלכלה   05/02/2017  09:00  06/03/2017  09:00     
  בחינה   10113321   בנקאות בישראל: תאוריה ויישום   א'   כלכלה   05/02/2017  14:00  08/03/2017  09:00     
  בחינה   10411101   מבוא לאנתרופולוגיה   א'   /סוציולוגיה   05/02/2017  14:00  10/03/2017  09:00     
  בחינה   10411101   מבוא לאנתרופולוגיה   א'   סוציולוגיה   05/02/2017  14:00  10/03/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10712815   פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי   א'   לימודי עבודה//פסיכולוגיה   05/02/2017  14:00  06/03/2017  14:00     
  בחינה   10312105   מחשבה מדינית בת זמננו   א'   מדע המדינה   06/02/2017  14:00  02/04/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10712306   מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון   א'   /פסיכולוגיה   06/02/2017  14:00  09/03/2017  09:00     
  בחינה   10311900   מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   א'   מדע המדינה   07/02/2017  09:00  09/03/2017  09:00     
  בחינה   10413100   תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו   א'   סוציולוגיה   07/02/2017  09:00  19/03/2017  09:00     
  בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   א'   כלכלה   08/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00     
  בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   א'   כלכלה   08/02/2017  09:00  26/03/2017  09:00     
  בחינה   10413389   שיטות מחקר כמותיות   א'   סוציולוגיה   08/02/2017  09:00  08/03/2017  14:00     
  בחינה   10091820   מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה   א'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה   09/02/2017  09:00  07/03/2017  09:00     
  בחינה   10113303   כלכלה מוניטרית בישראל   א'   כלכלה   09/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00     
  בחינה   10514010   התנהגות ארגונית   א'   לימודי עבודה   10/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10412604   משפחה וחברה   א'   חטיבה ללימודי מגדר/לימודי עבודה/סוציולוגיה   10/02/2017  09:00  19/03/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10712103   שיטות מחקר בפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   10/02/2017  09:00  10/03/2017  09:00     
  בחינה   10311400   מבוא למחשבה פוליטית   א'   מדע המדינה   12/02/2017  09:00  26/03/2017  09:00     
  בחינה   10413589   חינוך ושוויון   א'   סוציולוגיה   12/02/2017  14:00  26/03/2017  09:00     
  בחינה   10852204   מפת התקשורת   א'   תקשורת   12/02/2017  14:00  21/04/2017  09:00     
  בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב'   א'   כלכלה   13/02/2017  14:00  19/03/2017  14:00     
  בחינה   10711116   סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'   א'   פסיכולוגיה   13/02/2017  09:00  05/04/2017  14:00     
  בחינה   10712334   פסיכולוגיה של הספורט   א'   /פסיכולוגיה   13/02/2017  09:00  19/03/2017  09:00     
  בחינה   10313697   פוליטיקה והכלכלה הבינלאומית   א'   לימודי עבודה/מדע המדינה   14/02/2017  09:00  05/05/2017  09:00     
  בחינה   10412191   תאוריות סוציולוגיות קלאסיות   א'   סוציולוגיה   14/02/2017  14:00  05/04/2017  14:00     
  בחינה   10851050   מבוא למדעי התקשורת   א'   תקשורת   14/02/2017  09:00  21/04/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10713109   מבוא לפסיכופתולוגיה   א'   /פסיכולוגיה   15/02/2017  09:00  06/04/2017  09:00     
  בחינת בית   10314431   ניהליזם וקולנוע   א'   מדע המדינה   15/02/2017  09:00  18/04/2017  09:00     
  בחינה   10091881   מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'   א'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/פסיכולוגיה/סוציולוגיה   16/02/2017  09:00  05/05/2017  09:00     
  בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב'   א'   כלכלה   16/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00     
  בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   א'   כלכלה   17/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00     
  בחינה   10113221   ארגון תעשייתי, פיקוח והגבלים עסקיים   א'   כלכלה   17/02/2017  09:00  18/04/2017  09:00     
  בחינה   10712114   ניתוח שונות ויישומי מחשב   א'   פסיכולוגיה   17/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00     
  בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א'   א'   כלכלה   19/02/2017  14:00  07/04/2017  09:00     
  בחינה   10311800   מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית   א'   לימודי עבודה/מדע המדינה   19/02/2017  09:00  07/04/2017  09:00     
  בחינה   10412608   ארגונים וחברה   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   19/02/2017  09:00  28/04/2017  09:00     
  בחינה   10091102   מבוא לכלכלה ללא כלכלנים   א'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה   20/02/2017  14:00  19/03/2017  14:00     
  בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   א'   כלכלה   20/02/2017  09:00  05/04/2017  09:00     
  בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל   א'   כלכלה   20/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00     
  בחינה   10312106   פוליטיקה השוואתית   א'   מדע המדינה   21/02/2017  09:00  23/04/2017  14:00     
  בחינה   10412614   רפואה וחברה   א'   סוציולוגיה   22/02/2017  09:00  02/04/2017  14:00     
  בחינה אמריקאית   10711102   מבוא למדעי הפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   22/02/2017  09:00  18/04/2017  14:00     
  בחינה   10113132   מבוא לתורת המשחקים - קורס Honor למצטיינים   א'   כלכלה   23/02/2017  09:00  06/04/2017  09:00     
  בחינה   10511102   על העבודה   א'   לימודי עבודה   23/02/2017  09:00  02/04/2017  14:00     
  בחינה אמריקאית   10712907   מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית   א'   פסיכולוגיה   23/02/2017  14:00  18/04/2017  09:00     
  בחינה   10113549   תמריצים, אינפורמציה וחוזים   א'   כלכלה   26/02/2017  09:00  02/04/2017  09:00     
  בחינה   10311002   פוליטיקה ומשטר בישראל   א'   מדע המדינה   26/02/2017  09:00  23/04/2017  09:00     
  בחינה   10312108   אסטרטגיה בעידן המודרני   א'   מדע המדינה   26/02/2017  14:00  28/04/2017  09:00     
  בחינה   10712328   "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**   א'   חטיבה ללימודי מגדר//פסיכולוגיה   27/02/2017  09:00  23/04/2017  14:00     
  בחינה   10851055   שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה   א'   תקשורת   27/02/2017  09:00  28/04/2017  09:00     
  בחינה   10313918   הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים   א'   מדע המדינה/סוציולוגיה   28/02/2017  09:00  07/05/2017  09:00     
  בחינה   10852203   תורות ההשפעה   א'   תקשורת   28/02/2017  14:00  07/05/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10711121   פסיכולוגיה פיזיולוגית א'   א'   פסיכולוגיה   28/02/2017  09:00  07/05/2017  09:00     
  בחינה   10113509   אופציות ושווקים פיננסיים   א'   כלכלה   01/03/2017  09:00  21/04/2017  09:00     
  עבודה   10313694   מחשבה פוליטית ביקורתית עכשווית   א'   מדע המדינה   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10313797   הפוליטיקה של הכלכלה: סוגיות עכשוויות   א'   מדע המדינה   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10413321   שיטות מחקר איכותניות   א'   סוציולוגיה   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10413529   אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"   א'   סוציולוגיה   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10413587   קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילה   א'   סוציולוגיה   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10512001   שיטות מחקר איכותניות   א'   לימודי עבודה   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10513406   נושאים נבחרים בשוק העבודה הישראלי   א'   לימודי עבודה   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10513407   שלטון, הון ועבודה בתקופת המנדט   א'   לימודי עבודה   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10513408   ניהול משאבי אנוש - הלכה למעשה   א'   לימודי עבודה   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10514548   היסטוריה של עובדים   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10711124   תאוריות אישיות- עבודה יישומית**   א'   פסיכולוגיה   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10712337   מודלים חישוביים בפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10852202   שיטות מחקר איכותניות בתקשורת   א'   תקשורת   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10852635   אוריינות חדשות   א'   תקשורת   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10852637   פרקים בתולדות העיתונות   א'   תקשורת   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10853077   נושאים בפילוסופיה של התקשורת   א'   תקשורת   01/03/2017  09:00         
  עבודה   10854204   שיטות מחקר כמותניות   א'   תקשורת   01/03/2017  09:00         
  בחינת ביניים   10514009   שוק העבודה   ב'   לימודי עבודה   09/05/2017  16:00  09/06/2017  09:00     
  בחינת ביניים   10514030   ניהול משאבי אנוש   ב'   לימודי עבודה   14/05/2017  17:00  23/06/2017  09:00     
  בחינת ביניים   10512002   שיטות מחקר כמותיות   ב'   לימודי עבודה   11/06/2017  13:00  07/07/2017  09:00     
  עבודה   10852058   כתבת טלוויזיה   ב'   תקשורת   26/06/2017  09:00         
  בחינה   10312105   מחשבה מדינית בת זמננו   ב'   מדע המדינה   02/07/2017  14:00  09/08/2017  09:00     
  בחינה   10412616   הגירה וחברה   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   02/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00     
  בחינה   10851054   יסודות בחברת הרשת   ב'   תקשורת   02/07/2017  09:00  08/08/2017  09:00     
  בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל   ב'   כלכלה   03/07/2017  09:00  06/08/2017  09:00     
  בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   ב'   כלכלה   04/07/2017  09:00  10/08/2017  09:00     
  בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב   ב'   כלכלה   04/07/2017  14:00  07/08/2017  14:00     
  בחינה אמריקאית   10713111   מבחנים והערכה**   ב'   פסיכולוגיה   04/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00     
  בחינה   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   05/07/2017  09:00  14/08/2017  09:00     
  בחינה   10313795   הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט   ב'   מדע המדינה   05/07/2017  09:00  08/08/2017  09:00     
  בחינה   10661110   מיקרו כלכלה   ב'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   05/07/2017  14:00         
  בחינה   10412290   תיאוריה באנתרופולוגיה   ב'   סוציולוגיה   06/07/2017  09:00  14/08/2017  09:00     
  בחינה מעשית   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   06/07/2017  09:00         
  בחינת בית   10413590   מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה   ב'   סוציולוגיה   06/07/2017  09:00  23/08/2017  09:00     
  בחינה   10091820   מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה   ב'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה   07/07/2017  09:00  21/08/2017  09:00     
  בחינה   10113405   שווקי המט"ח והשפעתם על המשק   ב'   כלכלה   07/07/2017  09:00  10/08/2017  09:00     
  בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א'   ב'   כלכלה   09/07/2017  09:00  16/08/2017  09:00     
  בחינה   10313679   מדיניות החוץ של ישראל   ב'   מדע המדינה   09/07/2017  09:00  05/09/2017  09:00     
  בחינה   10712904   מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית   ב'   פסיכולוגיה   09/07/2017  09:00  13/08/2017  09:00     
  בחינה   10091840   שיטת המשפט הישראלי   ב'   כלל פקולטטי   10/07/2017  09:00  17/08/2017  09:00     
  בחינה   10113474   רגולציה מיקרו כלכלית   ב'   כלכלה   10/07/2017  09:00  14/08/2017  09:00     
  בחינה   10520025   שיטות מחקר   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה   10/07/2017  09:00         
  בחינה   10313100   התנהגות פוליטית בישראל   ב'   מדע המדינה   11/07/2017  14:00  13/08/2017  09:00     
  בחינה   10514030   ניהול משאבי אנוש   ב'   לימודי עבודה   11/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00     
  בחינה   10851051   קו נקודה רשת   ב'   תקשורת   11/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00     
  בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א'   ב'   כלכלה   12/07/2017  09:00  20/08/2017  14:00     
  בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג   ב'   כלכלה   12/07/2017  09:00  20/08/2017  09:00     
  בחינה   10412602   פוליטיקה וחברה   ב'   סוציולוגיה   12/07/2017  09:00  17/08/2017  09:00     
  בחינה   10311002   פוליטיקה ומשטר בישראל   ב'   מדע המדינה   13/07/2017  09:00  16/08/2017  09:00     
  בחינה   10661107   מדיניות כלכלית בישראל   ב'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים/מ. ציבורית   13/07/2017  09:00         
  בחינה   10514009   שוק העבודה   ב'   לימודי עבודה   14/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00     
  בחינה   10852205   תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום   ב'   תקשורת   14/07/2017  09:00  22/08/2017  09:00     
  בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   ב'   כלכלה   16/07/2017  14:00  25/08/2017  09:00     
  בחינה   10113303   כלכלה מונטרית בישראל   ב'   כלכלה   16/07/2017  09:00  24/08/2017  09:00     
  בחינה   10412209   יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית   ב'   סוציולוגיה   16/07/2017  09:00  23/08/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10712908   פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיות   ב'   /פסיכולוגיה   17/07/2017  09:00  21/08/2017  09:00     
  בחינה   10091102   מבוא לכלכלה ללא כלכלנים   ב'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה   18/07/2017  14:00  08/09/2017  09:00     
  בחינה   10312106   פוליטיקה השוואתית   ב'   מדע המדינה   18/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00     
  בחינה   10412615   טבע או חברה   ב'   סוציולוגיה   18/07/2017  09:00  07/08/2017  09:00     
  בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   ב'   כלכלה   19/07/2017  09:00  06/09/2017  14:00     
  בחינה   10113214   מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים   ב'   כלכלה   19/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00     
  בחינה   10711117   סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'   ב'   פסיכולוגיה   19/07/2017  14:00  22/08/2017  09:00     
  בחינה   10313102   מדיניות ומדינאות מעשית   ב'   מדע המדינה   20/07/2017  09:00  24/08/2017  09:00     
  בחינה   10412611   מגדר וחברה   ב'   חטיבה ללימודי מגדר/לימודי עבודה/סוציולוגיה   20/07/2017  09:00  10/09/2017  09:00     
  בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב'   ב'   כלכלה   21/07/2017  09:00  03/09/2017  14:00     
  בחינה   10311400   מבוא למחשבה פוליטית   ב'   מדע המדינה   21/07/2017  09:00  25/08/2017  09:00     
  בחינה   10712335   צורות של מוות נפשי   ב'   פסיכולוגיה   21/07/2017  09:00  25/08/2017  09:00     
  בחינה   10113321   בנקאות בישראל: תאוריה ויישום   ב'   כלכלה   23/07/2017  14:00  11/09/2017  09:00     
  בחינה   10312102   שיטות מחקר   ב'   מדע המדינה   23/07/2017  09:00  08/09/2017  09:00     
  בחינה   10091882   מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'   ב'   כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/פסיכולוגיה/סוציולוגיה   24/07/2017  09:00  04/09/2017  09:00     
  בחינת בית   10313794   אירופה, במאה ה-20 צמיחתה, התפתחותה, ומשבר של העידן המודרני   ב'   מדע המדינה/סוציולוגיה   24/07/2017  09:00  12/09/2017  09:00     
  בחינה   10413389   שיטות מחקר כמותיות   ב'   סוציולוגיה   25/07/2017  09:00  07/09/2017  09:00     
  בחינה   10512002   שיטות מחקר כמותיות   ב'   לימודי עבודה   25/07/2017  14:00  07/09/2017  09:00     
  בחינה   10112500   חשבונאות לכלכלנים   ב'   כלכלה   26/07/2017  09:00  14/09/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10713707   מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות**   ב'   פסיכולוגיה   26/07/2017  09:00  13/09/2017  09:00     
  בחינת בית   10413102   חברה בישראל   ב'   סוציולוגיה   26/07/2017  09:00  05/09/2017  09:00     
  בחינה   10113346   כלכלה ומשפט   ב'   כלכלה   27/07/2017  09:00  15/09/2017  09:00     
  בחינת בית   10313552   המחשבה הפוליטית בציונות   ב'   מדע המדינה   27/07/2017  09:00  07/09/2017  09:00     
  בחינה   10311900   מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   ב'   מדע המדינה   28/07/2017  09:00  15/09/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10712909   תפיסה ופסיכופיזיקה   ב'   פסיכולוגיה   28/07/2017  09:00  06/09/2017  09:00     
  בחינה   10113550   הסטוריה כלכלית   ב'   כלכלה   30/07/2017  09:00  03/09/2017  09:00     
  בחינה   10512100   מבוא ליחסי עבודה   ב'   לימודי עבודה   30/07/2017  14:00  14/09/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10711122   פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'   ב'   פסיכולוגיה   30/07/2017  09:00  13/09/2017  09:00     
  עבודה   10313798   "מגש הכסף" - מאה שנות כלכלה פוליטית בישראל   ב'   לימודי עבודה/מדע המדינה/סוציולוגיה   30/07/2017  09:00         
  עבודה   10313850   צבא שיש לו מדינה? יחסי צבא מדינה וביטחון לאומי במאה ה-20   ב'   מדע המדינה   30/07/2017  09:00         
  עבודה   10513404   ייעוץ ארגוני   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   30/07/2017  09:00         
  עבודה   10513405   אי-שוויון כלכלי-חברתי בישראל   ב'   לימודי עבודה   30/07/2017  09:00         
  עבודה   10513409   מנהיגות: הפוליטיקה של הובלת שינויים ותהליכים בארגוני עבודה   ב'   לימודי עבודה   30/07/2017  09:00         
  עבודה   10514538   עבודה ועובדים בראי הקולנוע   ב'   לימודי עבודה   30/07/2017  09:00         
  עבודה   10711124   תאוריות אישיות- עבודה יישומית   ב'   פסיכולוגיה   30/07/2017  09:00         
  עבודה   10824107   היבטים משפטיים במדיניות סביבה   ב'   מ. ציבורית   30/07/2017  09:00         
  בחינה אמריקאית   10712316   היסטוריה של הפסיכולוגיה   ב'   פסיכולוגיה   31/07/2017  14:00  08/09/2017  09:00     
  בחינת בית   10313699   "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל   ב'   מדע המדינה   31/07/2017  09:00  17/09/2017  09:00     
  בחינה   10852229   אתיקה ומדיניות התקשורת   ב'   תקשורת   02/08/2017  09:00  17/09/2017  09:00     
  בחינה   10113334   החלטות בתנאי אי ודאות   ב'   כלכלה   04/08/2017  09:00  06/09/2017  14:00     
  בחינה   10311800   מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית   ב'   לימודי עבודה/מדע המדינה   04/08/2017  09:00  10/09/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10712816   פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי   ב'   /פסיכולוגיה   04/08/2017  09:00  15/09/2017  09:00     
  בחינה   10312108   אסטרטגיה בעידן המודרני   ב'   מדע המדינה   06/08/2017  14:00  12/09/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10711123   מבוא לתורות האישיות   ב'   פסיכולוגיה   06/08/2017  09:00  17/09/2017  09:00     
  בחינת בית   10413586   עמדות כלפי קבוצות מיעוט   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   06/08/2017  09:00  17/09/2017  09:00     
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive