• ראשי
 • בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה אמריקאית   10711102   מבוא למדעי הפסיכולוגיה   א'   22/02/2017  09:00  18/04/2017  14:00 
  בחינה   10711116   סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'   א'   13/02/2017  09:00  05/04/2017  14:00 
  בחינה אמריקאית   10711121   פסיכולוגיה פיזיולוגית א'   א'   28/02/2017  09:00  07/05/2017  09:00 
  עבודה   10711124   תאוריות אישיות- עבודה יישומית**   א'   01/03/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10712103   שיטות מחקר בפסיכולוגיה   א'   10/02/2017  09:00  10/03/2017  09:00 
  בחינה   10712114   ניתוח שונות ויישומי מחשב   א'   17/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
  בחינה אמריקאית   10712306   מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון   א'   06/02/2017  14:00  09/03/2017  09:00 
  בחינה   10712328   "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**   א'   27/02/2017  09:00  23/04/2017  14:00 
  בחינה   10712334   פסיכולוגיה של הספורט   א'   13/02/2017  09:00  19/03/2017  09:00 
  עבודה   10712337   מודלים חישוביים בפסיכולוגיה   א'   01/03/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10712815   פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי   א'   05/02/2017  14:00  06/03/2017  14:00 
  בחינה אמריקאית   10712907   מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית   א'   23/02/2017  14:00  18/04/2017  09:00 
  בחינה   10712911   למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי   א'   01/02/2017  14:00  01/03/2017  09:00 
  בחינה אמריקאית   10713109   מבוא לפסיכופתולוגיה   א'   15/02/2017  09:00  06/04/2017  09:00 
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive