• ראשי
 • החוג למדיניות ציבורית

  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   תאריך
  מועד א
  שעה
  בחינה   10824015   יסודות הכלכלה   א'   01/02/2017  09:00 
  בחינה   10824018   כלכלה ציבורית   א'   09/02/2017  14:00 
  בחינה   10824046   משפט חוקתי ואתיקה ציבורית   א'   12/02/2017  14:00 
  בחינה   10824053   מבוא למדיניות ציבורית   א'   23/02/2017  14:00 
  בחינת בית   10824146   קרקעות וצדק חלוקתי   א'   16/02/2017  14:00 
  עבודה   10824176   סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי   א'   01/03/2017  09:00 
  בחינה   10825000   בחינת גמר   א'   03/03/2017  09:00 
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive