• ראשי
 • תואר שני

  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   חוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   10314116   מבחן פטור בסטטיסטיקה   א'   מדע המדינה   26/10/2016  09:00     
  בחינת ביניים   10554002   סטטיסטיקה   א'   משאבי אנוש   01/12/2016  14:30     
  בחינת בית   10114713   DYNAMIC GAMES: NUMERICAL METHODS AND APPLICATIONS   א'   כלכלה   18/12/2016  09:00     
  בחינת ביניים   10344010   Introduction to Politics & leadership   א'     20/12/2016  14:00     
  בחינת ביניים   10344019   Introduction to Politics & leadership   א'     20/12/2016  14:00     
  עבודה   10661103   ניהול ארגונים בסביבה דינאמית   א'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   06/01/2017  09:00     
  בחינה   10317777   מבחן מסכם   א'   מדע המדינה   18/01/2017  10:00     
  בחינת בית   10314482   מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטית   א'   מדע המדינה   24/01/2017  09:00     
  בחינה   10554002   סטטיסטיקה   א'   משאבי אנוש   26/01/2017  14:00     
  עבודה   10661101   מבוא למדיניות ציבורית   א'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   29/01/2017  09:00     
  בחינה   10714737   חקר התודעה: התנהגות ומוח**   א'   פסיכולוגיה   30/01/2017  14:00     
  בחינה   10356007   משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומיים   א'   לימודי דיפלומטיה   31/01/2017  09:00     
  בחינה   10414263   תאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויון   א'   סוציולוגיה   31/01/2017  14:00     
  בחינה   10514040   דיני עבודה   א'   לימודי עבודה   31/01/2017  14:00  03/03/2017  09:00 
  עבודה   10334004   The International System   א'   תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון   31/01/2017  09:00     
  בחינה   10574001   מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית   א'   דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית   01/02/2017  09:00     
  בחינה   10824015   יסודות הכלכלה   א'   מ. ציבורית   01/02/2017  09:00  08/03/2017  14:00 
  בחינה   10554005   תיאוריה ארגונית   א'   משאבי אנוש   02/02/2017  09:00     
  בחינה   10665001   יחסי שלטון מקומי ושלטון מרכזי   א'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   02/02/2017  09:00     
  בחינה   10844004   גישות משפטיות   א'   חקר סכסוכים   02/02/2017  14:00     
  בחינת בית   10344010   Introduction to Politics & leadership   א'     03/02/2017  09:00     
  בחינת בית   10524014   סוגיות בהיסטוריה של המודיעין   א'   לימודי ביטחון   05/02/2017  09:00     
  בחינה   10354034   כלכלה, מלחמה ושלום   א'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון   06/02/2017  14:00     
  בחינה   10414297   תיאוריה למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיות   א'   סוציולוגיה   06/02/2017  14:00     
  בחינה   10314105   סטטסטיקה למתקדמים   א'   מדע המדינה   07/02/2017  14:00     
  בחינה   10714775   זיכרון עבודה- מגישה מבנית לגישה תהליכית   א'   פסיכולוגיה   08/02/2017  09:00     
  בחינה   10334021   The History of the Arab-Israeli Conflict   א'   תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון   09/02/2017  10:00     
  בחינה   10544237   היבטים במשפט הציבורי, הפרטי והעבודה   א'   חקר סכסוכים   09/02/2017  14:00     
  בחינה   10554007   דיני עבודה   א'   משאבי אנוש   09/02/2017  09:00     
  בחינה   10824018   כלכלה ציבורית   א'   מ. ציבורית   09/02/2017  14:00     
  בחינה   10514010   התנהגות ארגונית   א'   לימודי עבודה   10/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
  בחינה   10574031   המערכת הבינלאומית   א'   דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית   10/02/2017  09:00     
  בחינה   10584001   שיטות מחקר בתקשורת פוליטית   א'   דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית   10/02/2017  09:00     
  בחינה   10661106   משפט חוקתי ואתיקה ציבורית   א'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   10/02/2017  09:00     
  בחינה   10114111   תאוריה מיקרו כלכלית   א'   כלכלה   12/02/2017  14:00     
  בחינה   10824046   משפט חוקתי ואתיקה ציבורית   א'   מ. ציבורית   12/02/2017  14:00     
  בחינה   10334003   History of Strategic Doctrines   א'   תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון   13/02/2017  11:00     
  בחינת בית   10314486   מנהיגות דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאלי   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה   14/02/2017  09:00     
  בחינת בית   10714705   קשב וארגון קוגניטיבי בתפיסה ובזכרון א'   א'   פסיכולוגיה   14/02/2017  09:00     
  בחינה   10544213   סכסוכים בקהילה ויישובם   א'   חקר סכסוכים   16/02/2017  14:00     
  בחינה   10661102   יסודות הכלכלה   א'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   16/02/2017  14:00     
  בחינת בית   10824146   קרקעות וצדק חלוקתי   א'   מ. ציבורית   16/02/2017  14:00     
  בחינה   10574033   לוחמת סייבר   א'   דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית   17/02/2017  09:00     
  בחינת בית   10714933   אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים   א'   פסיכולוגיה   20/02/2017  09:00     
  בחינה   10715602   מבוא לטיפול בילדים ומתבגרים   א'   פסיכולוגיה   21/02/2017  09:00     
  בחינה   10527777   בחינת גמר   א'   לימודי ביטחון   22/02/2017  09:00     
  בחינת בית   10357777   בחינת גמר   א'   לימודי דיפלומטיה   22/02/2017  09:00     
  בחינה   10824053   מבוא למדיניות ציבורית   א'   מ. ציבורית   23/02/2017  14:00     
  בחינת בית   10714593   טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים: היבטים תיאורטיים   א'   פסיכולוגיה   26/02/2017  09:00     
  עבודה   10344008   Introduction to Political Communication   א'     26/02/2017  09:00     
  עבודה   10114167   משבר כלכלי   א'   כלכלה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10114620   נושאים בהיסטוריה כלכלית של המאה העשרים   א'   כלכלה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10114686   קבלת החלטות בתנאי אי וודאות   א'   כלכלה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10314100   גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמר   א'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10314112   תקשורת פוליטית   א'   מדע המדינה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10314117   גישות ותאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמר   א'   מדע המדינה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10314481   סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטית   א'   מדע המדינה/סוציולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10314483   מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית   א'   מדע המדינה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10344006   Theories of Political Leadership   א'     01/03/2017  09:00     
  עבודה   10414111   שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטית   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10414223   לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפית   א'   סוציולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10414224   דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10414277   תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיה   א'   סוציולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10414279   תאוריות למתקדמים: Actor-Network-Theory   א'   סוציולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10414286   תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים   א'   סוציולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10414293   הערכת פרוייקטים   א'   סוציולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10514077   קורס מחקר נושאי: היבטים כלכליים וחברתיים של הגירה   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10514563   נושאים נבחרים בייעוץ ארגוני   א'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10714102   פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'   א'   פסיכולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10714390   תפיסה וקשב א'**   א'   פסיכולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10714681   טיפול דינמי קצר מועד   א'   פסיכולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10714748   קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים   א'   פסיכולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10714967   התפתחות חברתית   א'   פסיכולוגיה   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10824176   סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי   א'   מ. ציבורית   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10854101   תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורת   א'   תקשורת   01/03/2017  09:00     
  עבודה   10854432   אתיקה ופרקטיקה בשיווק חברתי**   א'   תקשורת   01/03/2017  09:00     
  בחינה   10661118   היבטים חברתיים: קרקעות וצדק חלוקתי   א'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   02/03/2017  09:00     
  בחינה   10825000   בחינת גמר   א'   מ. ציבורית   03/03/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10714480   שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית א'   א'   פסיכולוגיה   14/03/2017  08:00     
  עבודה   10661111   היבטים חברתיים פוליטיים וארגוניים של מדיניות: גלובליזציה   א'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   30/03/2017  09:00     
  עבודה   10664163   מחקרי הערכה מקדמית של תכניות חברתיות   א'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   30/03/2017  09:00     
  בחינת ביניים   10554001   שוק העבודה   ב'   משאבי אנוש   06/04/2017  11:45     
  בחינת ביניים   10554004   ניהול משאבי אנוש   ב'   משאבי אנוש   20/04/2017  15:30     
  בחינה   10114101   תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'   ב'   כלכלה   21/04/2017  09:00     
  בחינה   10554104   שיטות מחקר כמותניות   ב'   משאבי אנוש   25/04/2017  09:00     
  בחינה   10317777   בחינת גמר   ב'   מדע המדינה   17/05/2017  10:00     
  עבודה   10664468   משפט מינהלי ואיכות הסביבה   ב'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   01/06/2017  09:00     
  בחינת בית   10114621   צדק חלוקתי   ב'   כלכלה   04/06/2017  09:00     
  בחינה   10554004   ניהול משאבי אנוש   ב'   משאבי אנוש   15/06/2017  14:00     
  עבודה   10334008   Modern Diplomacy   ב'   תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון   15/06/2017  09:00     
  בחינת בית   10584024   רטוריקה ומנהיגות: מכיכר העיר ועד האינטרנט   ב'   דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית   18/06/2017  09:00     
  בחינה   10334009   International Law   ב'   תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון   22/06/2017  10:00     
  בחינה   10554105   שיטות מחקר איכותניות   ב'   משאבי אנוש   23/06/2017  09:00     
  בחינה   10344022   Research Methods   ב'   /תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון   25/06/2017  09:00     
  בחינה   10524011   לוחמת סייבר ורובוטיקה   ב'   לימודי ביטחון   25/06/2017  17:00     
  בחינה   10344016   Public Diplomacy & Propaganda   ב'     26/06/2017  09:00     
  בחינת בית   10714816   מהמוח לנפש ובחזרה- תובנות לנוירופסיכיאטריה   ב'   פסיכולוגיה   26/06/2017  09:00     
  בחינה   10714784   מבוא לסטטיסטיקה בייסיאנית   ב'   פסיכולוגיה   27/06/2017  16:00     
  בחינת בית   10714981   אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדם   ב'   פסיכולוגיה   28/06/2017  09:00     
  בחינה   10344014   Politics and Media: Political Theories and Institutions thro   ב'     29/06/2017  09:00     
  בחינה   10554001   שוק העבודה   ב'   משאבי אנוש   29/06/2017  09:00     
  בחינת בית   10714470   שיטות מחקר בפסיכולוגיה חברתית   ב'   פסיכולוגיה   02/07/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10714880   שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית ב'   ב'   פסיכולוגיה   03/07/2017  09:00     
  בחינת בית   10414287   תיאוריה למתקדמים: הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה-20   ב'   סוציולוגיה   03/07/2017  09:00     
  בחינת בית   10314110   המערכת הבינלאומית   ב'   כלכלה   04/07/2017  09:00     
  בחינת בית   10314110   המערכת הבינלאומית   ב'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה   04/07/2017  09:00     
  בחינה   10661110   מיקרו כלכלה   ב'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   05/07/2017  14:00     
  בחינה   10824009   שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית   ב'   מ. ציבורית   05/07/2017  09:00     
  בחינה   10314582   מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית   ב'   כלכלה   06/07/2017  09:00     
  בחינה   10314582   מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית   ב'   לימודי ביטחון/מדע המדינה   06/07/2017  09:00     
  בחינה   10554003   התנהגות ארגונית ושינוי ארגוני   ב'   משאבי אנוש   06/07/2017  09:00     
  בחינה   10844002   ADR - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים   ב'   חקר סכסוכים   06/07/2017  14:00     
  בחינה   10114104   תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב**   ב'   כלכלה   07/07/2017  09:00     
  בחינה   10520025   שיטות מחקר   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה   10/07/2017  09:00     
  בחינה   10714346   שיטות מחקר וסטטיסטיקה   ב'   פסיכולוגיה   10/07/2017  09:00     
  בחינה   10514030   ניהול משאבי אנוש   ב'   לימודי עבודה   11/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 
  בחינת בית   10314487   עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטרים   ב'   מדע המדינה   12/07/2017  14:00     
  בחינת בית   10714593   טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים   ב'   פסיכולוגיה   12/07/2017  09:00     
  בחינה   10114108   תיאוריה מאקרו כלכלית ב'   ב'   כלכלה   13/07/2017  14:00     
  בחינה   10544230   צדק מאחה   ב'   חקר סכסוכים   13/07/2017  14:00     
  בחינה   10661107   מדיניות כלכלית בישראל   ב'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים/מ. ציבורית   13/07/2017  09:00     
  בחינה   10514009   שוק העבודה   ב'   לימודי עבודה   14/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00 
  בחינה   10714823   הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**   ב'   פסיכולוגיה   14/07/2017  09:00     
  בחינת בית   10714279   פסיכופתולוגיה התפתחותית   ב'   פסיכולוגיה   16/07/2017  09:00     
  בחינה   10315552   שיטות מחקר לתלמידי מחקר   ב'   מדע המדינה   17/07/2017  09:00     
  בחינת בית   10414296   תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחית   ב'   סוציולוגיה   17/07/2017  09:00     
  בחינת בית   10714663   מוטיבציה   ב'   פסיכולוגיה   17/07/2017  09:00     
  בחינה   10665003   הרשות המחוקקת   ב'   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   18/07/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10714830   מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם   ב'   פסיכולוגיה   19/07/2017  14:00     
  בחינה   10527777   בחינת גמר   ב'   לימודי ביטחון   23/07/2017  09:00     
  בחינת בית   10357777   בחינת גמר   ב'   לימודי דיפלומטיה   23/07/2017  09:00     
  בחינה   10524022   מעקב: טכנולוגיה, תיאוריה ואתיקה   ב'   לימודי ביטחון   25/07/2017  09:00     
  בחינה   10314479   כלכלה פוליטית בינלאומית   ב'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה/סוציולוגיה   26/07/2017  09:00     
  בחינה אמריקאית   10714809   פסיכופרמקולוגיה   ב'   פסיכולוגיה   26/07/2017  09:00     
  עבודה   10714781   MATLAB B - המשך   ב'   פסיכולוגיה   26/07/2017  09:00     
  בחינת בית   10414295   תיאוריות למתקדמים: עיון מחודש במושג "התודעה הכוזבת"   ב'   סוציולוגיה   30/07/2017  09:00     
  בחינת בית   10524023   דיפלומטים ודיפלומטיה במלחמת העולם השנייה   ב'   לימודי ביטחון   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10114215   סוגיות בכלכלה ציבורית   ב'   כלכלה   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10114218   אקונומטריקה 2   ב'   כלכלה   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10114230   כלכלת משפחה ומאקרו כלכלה   ב'   כלכלה   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10414225   סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים   ב'   סוציולוגיה   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10414258   מודלים היררכיים וניתוח מחקרי אורך   ב'   סוציולוגיה   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10414272   דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברה   ב'   סוציולוגיה   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10514002   שיטות מחקר כמותיות** השיעור יתקיים פעם בשבועיים**   ב'   לימודי עבודה   30/07/2017  14:00     
  עבודה   10514078   קורס מחקר נושאי: למידה ארגונית   ב'   לימודי עבודה/סוציולוגיה   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10514079   פרקטיקום: התנסות מעשית בדיאגנוזה והתערבות   ב'   לימודי עבודה   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10514564   פנסיה, פרישה וגילנות   ב'   לימודי עבודה   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10714768   שחמט וקוגניציה   ב'   פסיכולוגיה   30/07/2017  14:00     
  עבודה   10714858   פסיכואנליזה התייחסותית   ב'   פסיכולוגיה   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10824026   היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניות   ב'   מ. ציבורית   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10824171   מודלים של מנהיגות   ב'   מ. ציבורית   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10854438   שיטות למחקר באינטרנט   ב'   תקשורת   30/07/2017  09:00     
  עבודה   10854441   הדרכת הדמיון: השפה כטכנולוגיית תקשורת   ב'   תקשורת   30/07/2017  09:00     
  בחינה   10824038   מיקרו כלכלה   ב'   מ. ציבורית   31/07/2017  09:00     
  בחינת בית   10825000   בחינת גמר   ב'   מ. ציבורית   03/08/2017  09:00     
  בחינה   10584500   פוליטיקה ומשטר בישראל   בא   דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית   16/06/2017  09:00     
  עבודה   10715600   אבחון והערכה-1   בא   פסיכולוגיה   30/08/2017  09:00     
  בחינה   10668888   בחינת גמר   ק   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   23/07/2017  09:00     
  בחינה   10661114   עלות תועלת   ק   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   31/07/2017  12:00     
  בחינה   10574013   מבוא למשפט בינלאומי - מלחמה ושלום   ק   דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית   02/08/2017  09:00     
  עבודה   10334022   Political Economy   ק   תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון   03/08/2017  09:00     
  בחינה   10584025   תקשורת, דעת קהל ופוליטיקה במזה"ת   ק   דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית   09/08/2017  09:00     
  בחינה   10335000   Comprehensive Exam   ק   תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון   10/08/2017  09:00     
  בחינה   10345000   Comprehensive Exam   ק     10/08/2017  09:00     
  בחינה   10114605   שיטות מתמטיות בכלכלה   ק   כלכלה   18/09/2017  14:00  16/10/2017  09:00 
  בחינה   10554102   סוגיות בניהול משאבי אנוש   ק   משאבי אנוש   18/09/2017  09:00     
  בחינה   10668888   בחינת גמר   ק   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   18/09/2017  09:00     
  בחינה   10577777   בחינת גמר   ק   דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית   27/09/2017  09:00     
  בחינה   10661114   עלות תועלת   ק   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   27/09/2017  09:00     
  בחינת בית   10665010   יישוב סכסוכים במרחב הציבורי   ק   מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים   03/10/2017  09:00     
  בחינה   10574005   הביטחון הלאומי של ישראל   ק   דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית   18/10/2017  09:00     
  בחינה   10574026   הפתעה אסטרטגית ומחירה: ברברוסה, פרל הרבור ויום כיפור   ק   דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית   27/10/2017  09:00     
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive