• ראשי
 • בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   תאריך
  מועד א
  שעה
  עבודה   10714102   פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'   א'   01/03/2017  09:00 
  עבודה   10714390   תפיסה וקשב א'**   א'   01/03/2017  09:00 
  בחינה אמריקאית   10714480   שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית א'   א'   14/03/2017  08:00 
  בחינת בית   10714593   טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים: היבטים תיאורטיים   א'   26/02/2017  09:00 
  עבודה   10714681   טיפול דינמי קצר מועד   א'   01/03/2017  09:00 
  בחינת בית   10714705   קשב וארגון קוגניטיבי בתפיסה ובזכרון א'   א'   14/02/2017  09:00 
  בחינה   10714737   חקר התודעה: התנהגות ומוח**   א'   30/01/2017  14:00 
  עבודה   10714748   קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים   א'   01/03/2017  09:00 
  בחינה   10714775   זיכרון עבודה- מגישה מבנית לגישה תהליכית   א'   08/02/2017  09:00 
  בחינת בית   10714933   אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים   א'   20/02/2017  09:00 
  עבודה   10714967   התפתחות חברתית   א'   01/03/2017  09:00 
  עבודה   10715600   אבחון והערכה-1   בא   30/08/2017  09:00 
  בחינה   10715602   מבוא לטיפול בילדים ומתבגרים   א'   21/02/2017  09:00 
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive