באור ראשי תיבות וקיצורים

 

מדה"ח  

מדעי החברה

שנה"ל   

שנת הלימודים

סמ'

סמסטר

ש"ס

שעה סמסטריאלית

ש"ש

שעה שנתית

ד"מ

דרישה מוקדמת

דמ"ק

דרישה מקבילה

 אופני הוראה:

ס'         

סמינר

סד'          

סדנה

פרו"ס    

פרוסמינר

קולק'    

קולוקויום

ק"מ     

קריאה מודרכת

ש'        

שיעור

שו"ת     

שיעור ותרגיל

ת'        

תרגיל

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive