תיאור הקורסים

החוג לסוציולוגיה

תואר שני

  • תיאוריות למתקדמים
  • שיטות מחקר
  • קורסי בחירה
  • סמינרים
  • סמינר מחלקתי וסדנת תזה

1041.4298.01 תיאוריות למתקדמים: What'p Up באנתרופולוגיה: מגמות עכשוויות
בעשורים האחרונים אנתרופולוגיה עברה מספר שינויי צורה תיאורטיים ומתודולוגיים ביחס למושגים, ליעדים, ולדאגות המרכזיים של הדיסציפלינה. מטרת הסמינר הינה לחקור גישות אנתרופולוגיות בנות זמננו לדרכים בהן ניתן לחשוב על אנשים, על הדיסציפלינה ועל הרלוונטיות של רעיונות אנתרופולוגיים לשינויים המתרחשים בעולם. נחקור את המסגרות השונות שמכוננות את האופנים בהם אנתרופולוגיות פועלות בתוך, חושבות וכותבות על חוויה חברתית, סובייקטיביות ופוליטיקה כיום. באילו מושגים אנתרופולוגיות ואנתרופולוגים משתמשים כדי להתייחס לחיים שכלואים בגיאופוליטיקה מתבצרת, בכלכלה חדשה, ובמערכים טכנו-כלליים ומשפטיים? באילו אמצעים אנו יכולים להדגיש תהליכים חברתיים מצד אחד, וייחודיות אנושית מצד שני? עד כמה גנרטיבית היא עבודת השדה האתנוגרפית? ומה הוא התפקיד הציבורי של אנתרופולוגיה בימינו?​

 

1041.4296.01 תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחית
הקורס עוסק בסוגיות מרכזיות בדיון הסוציולוגי על אזרחות וחברה אזרחית. מוסד האזרחות נוגע למכלול היחסים בין היחיד למדינה, בעוד שהמושג "חברה אזרחית" מתיחס לצורות פעולה והתארגנות אלטרנטיביות, שאינן בהכרח קשורות ישירות למדינה. הדיון באזרחות יכלול סוגיות כגון הממדים השונים של אזרחות (פוליטית, סוציאלית, תרבותית וכו'), עלייתן של תצורות אזרחות חדשות במסגרת הגלובליזציה ומאבקים על גבולות האזרחות בין מדינות ופרטים. הדיון על חברה אזרחית יעסוק בהגדרת החברה האזרחית וגבולותיה; הקשר בין חברה אזרחית וצורות ממשליות ניאו-ליברליות; יחסי הגומלין בין חברה אזרחית ושוק; הדינמיקה של פעולות ורשתות אזרחיות חוצות גבול ומשמעותן הפוליטית; מקומן של עמותות לא-ממשלתיות (NGOs) בחברה האזרחית ועוד.

 

1041.4277.01 תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיה
נקודת המוצא של הקורס היא תיאוריות, תמות והנחות-מוצא בעלות משקל במחשבה האנתרופולוגית. הדיון שנבקש לקדם בקורס יעסוק בשאלה כיצד השפה האנתרופולוגית נובעת, תלויה, מכחישה, מפוררת ומועתקת - מהירושה התיאולוגית שבעולם המחולן. חקירה זאת תתבטא בקריאה דיאלוגית של טקסטים מכוננים שניתקו את עצמם מהתיאולוגיה וטקסטים שמגיבים לריחוק. התמות שנכסה הן: מהפכה, חזרה, ריטואליות, ייצוג, שפה, מדינה, חוק, אלימות מושא-יצירה, עובדה ותיאוריה.
 

1041.4286.01 תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים
הקורס סוקר תאוריות סוציולוגיות קלאסיות ובנות זמננו, תוך קריאת מקורות מחד וחשיבה יישומית וביקורתית מאידך על אירגונים פרטיים ואירגונים ללא מטרות רווח.

 

1041.4287.01 תיאוריות למתקדמים: הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה-20
הקורס מיועד לתלמידי דוקטורט בחוג ופתוח לתלמידי מ.א. בעלי ידע מוקדם בתיאוריות סוציולוגיות קלאסיות ובתיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו. הוא יציג מבט פנוראמי ודינאמי על היחס בין הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית. שאלת היסוד תהיה: מדוע דילגה הסוציולוגיה על הגל וחזרה לקאנט, ולאור זאת נציג את יחסה של הסוציולוגיה לפנומנולוגיה של קאנט ולפנומנולוגיה של הגל. לאחר דיון ביקורתי בדקדוק הפנימי של הקנון הסוציולוגי תבחן התנועה של התיאוריה הביקורתית וקווי החיתוך שלה עם הסוציולוגיה. בקורס יבחן המתח בין תיאוריה ומטא-תיאוריה, ויעשה ניסיון להציג תנועה תיאורטית בהקשר האינטלקטואלי והפוליטי של התקופה.
תלמידי דוקטורט יתבקשו להציג רפראט שיתבסס על חומרי השיעור (ללא ציון – עובר\לא עובר). הם ידרשו להציג במהלך אחד השיעורים את חומרי הקריאה הרלוונטיים תוך התייחסות למהלך המרכזי של הקורס. ההרצאה תיתן קונטקסטואליזציה היסטורית, תציג את המהלכים המרכזיים של המאמרים ותדגיש את האופן שבו הם מתכתבים האחד עם השני. אחת המטרות היא לפתח דיון על נקודות שבלטו במהלך הקריאה.
תלמידי דוקטורט יתבקשו לנהל שיחת בקיאות בחומר הקורס לקראת סוף הסמסטר  (ללא ציון – עובר\לא עובר)
דרישות קדם: תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות ותיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו.

1041.4297.01 תיאוריות למתקדמים: צדק ושיוויון: תיאוריות פילוסופיות
אין חברה שאין בה עקרונות של צדק חלוקתי, אך האם המדינה היא הגוף שעליו לאכוף אותם? ואם כן - על פי מה נקבעים עקרונות אלה: על פי תוכנם המהותי או על פי הליך פורמלי כלשהו? במהלך השיעור נציג כמה תיאוריות פילוסופיות מרכזיות מאריסטו, דרך דייויד יום ועד ג'ון רולס ומבקריו בני זמננו ונעמוד על המחלוקת העמוקה בין גישות אינדיבידואליסטיות-ליברליות לבין גישות קהילתניות הרגישות יותר לממד הקבוצתי-מעמדי בתביעות לקבלת טובין חברתיים. החלק האחרון של השיעור יוקדש לבירור פילוסופי של אידיאל השוויון: האם שוויון הוא ערך בפני עצמו או שמא מכשיר למימוש ערכים אחרים; האם מה שעומד לחלוקה שווה היא רווחה (אושר, סיפוק העדפות) או שמא הזדמנויות, או יכולות; או אולי רק זכויות פוליטיות? והאם הדרישה לשוויון היא שכל בני החברה יקבלו אותו הדבר או רק שלחלשים בחברה תהיה קדימות בחלוקה על פני אלה שמצבם טוב יותר; או אולי די בכך שכל אדם יגיע לסף רווחה מסוים ומעליו לא תהיה דרישה להשוואת מצבם של בני החברה. 

1041.4263.01 תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי-שוויון
מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את הידע של הסטודנטים ביחס למגוון הגישות ומסורות המחקר הסוציולוגי בנושא אי-שוויון בחברה מודרנית. הדגש בקורס הוא על תיאוריות עדכניות לריבוד חברתי. בין הנושאים נעסוק בשאלות של מהו שוויון, צדק חלוקתי, מקורות הריבוד בחברה, ותהליכי יצירת הריבוד.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>