הילה שואף-קולביץ

הילה שואף-קולביץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השכלה

אוקטובר 2019-היום:  אוניברסיטת תל אביב - דוקטורנטית בחוג למדיניות ציבורית                                                                                      

 • תחום מחקר: כלכלת בריאות – אימוץ טכנולוגיות בריאות בעידן הקורונה

אוקטובר 2013 - יוני 2015:  אוניברסיטת אוקספורד (אנגליה) - M.Sc  בהיסטוריה כלכלית 

 • התמחות ביישום מתודולוגיות כלכליות וסטטיסטיות לחקר תהליכים היסטוריים.
 • התמקצעות בשימוש בתכנת STATA, בתכנת ArcGIS, ובמגוון מתודולוגיות מחקר להתמודדות עם בסיסי נתונים נרחבים.

אוקטובר 2007 - דצמבר 2011:  האוניברסיטה העברית  - B.A בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה (תכנית משולבת פכ"מ)

 • תכנית הלימודים התלת-חוגית, שמטרתה העיקרית הכשרת צעירים מצטיינים למשרות בכירות במגזר הציבורי, כללה את כל קורסי החובה של שלושת החוגים (כלכלה, פילוסופיה ומדעי המדינה), לצד קורסים יעודיים לכיתת פכ"מ.
 • כתיבת עבודת סיום העוסקת בהשפעתן של מגיפות היסטוריות על התפתחות והתארגנות מוסדית.
 • זכיה במלגת 'עמיתים לזכויות אדם והחברה הישראלית' מטעם מרכז מינרבה, הניתנת ל-15 סטודנטים נבחרים מדי שנה.

 

ניסיון תעסוקתי

 עצמאית, מגזר ציבורי ושלישי

פברואר 2019 - היום: יועצת כלכלה ומדיניות

 • ביצוע מחקרי מדיניות כלכלית ויעוץ, הכנת ניירות מדיניות מקיפים בעבור מגוון גופים ציבוריים.
 • ארגונים איתם עבדתי/ פרויקטים לדוגמא:

המכון הישראלי לדמוקרטיה (כנס אלי הורוביץ לכלכלה) – הובלת פרויקט בנושא "הבניה מחדש של בתי ספר" בשת"פ עם בכירים ממערכת החינוך; יחסי האמון ההדדיים בין מדינת ישראל ואזרחיה – פרויקט בתחום הכלכלה ההתנהגותית בשת"פ עם חברת "קיימא" (דן אריאלי);  ניתוח מקרו כלכלי של השפעות תכנית 2050 להפחתת פליטות גזי חממה על התוצר במשק - בשת"פ עם המשרד להגנת הסביבה וארבעה משרדי ממשלה נוספים; צעדי מדיניות להבטחת "מעבר צודק" לכלכלה דלת פחמן בישראל; תכנית חילוץ "ירוקה" ממשבר הקורונה – המלצות לחוק תקציב 2020-2021; קבוצת מחקר בנושא מוכנות מערך הבריאות למצבי חירום בשת"פ עם בכירי מערכת הבריאות.

האגף לכלכלה ואסטרטגיה, משרד הבריאות - מחקר בנושא עלות-תועלת של מדיניות רפואה מונעת וקידום אורח חיים בריא בעולם; מחקר בנושא טכנולוגיה ודיגיטל בשירותי בריאות.

האיגוד הישראלי לרפואה פנימית - בניית מודל תמרוץ למחלקות הפנימיות. המודל נכלל בהמלצות ועדה ממשלתית שהוקמה לטיפול במצוקת המחלקות הפנימיות ב-2019.

ERI יעוץ - בניית מחשבון להערכת התנדבות במגזר השלישי; בניית לוח מדדי הצלחה לסקטור טכנולוגיות רפואה בישראל.

TARA ייעוץ - מודל להעצמת הנהגת בתי ספר בישראל וצמצום פערים בהישגים.

איגוד התעשיינים - הסטת רכש ממשלתי לתוצרת מקומית בעידן של מיתון – כתיבת פרק כלכלי בעבור חברת ייעוץ Lexidale.

מכון יסודות – מחקר בנושא זמן המתנה ומרחק סביר לשירותי בריאות בישראל.

איגוד יבואני הרכב - מחקר בנושא מדיניות גריטת רכבים בארץ ובעולם.

איגוד בתי ההשקעות - איתור קרנות ותקציבים ציבוריים וממשלתיים מתאימים להשקעה בשוק הפרטי.

משרד הבריאות ופרויקט כלכלנים חברתיים באוניברסיטת תל אביב (התנדבותי) - הנחיית סטודנטים לתואר ראשון בפרקטיקום בנושא בחינת עלות תועלת של שירותי תעסוקה לנכי נפש.

 

המכון לרפורמות מבניות (חל"צ) והפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב  

פברואר 2018 - ינואר 2019:  מנהלת המכון האקדמי (אוניברסיטת תל אביב)

 • הקמת שלוחת המכון לרפורמות מבניות באוניברסיטת תל אביב וניהולה, לצד המשך תפקידי כמנכ"לית החל"צ.
 • תכנון המבנה הארגוני, בניית  תכנית עבודה ותקציב שנתי, גיוס חוקרים וראשי צוותי מחקר, גיוס משאבים, הפקת אירועי המכון, עריכת פרסומי המכון, ניהול עובדים וחוקרים, מעקב ודיווח תקציבי לאוניברסיטת תל אביב.

מאי 2016 - ינואר 2019:   מנכ"לית ומנהלת צוות מחקר (חל"צ)   

 • ניהול של כחמישה אנשי צוות: ארבעה חוקרים ורכז קשרי קהילה.
 • תכנון אסטרטגי ובנית תכנית עבודה שנתית לפעילות המכון בשלושה אפיקים: מחקר, קידום מדיניות, והנגשת ידע לציבור הרחב.
 • בנית תקציב שנתי של המכון וניהולו השוטף. במהלך כהונתי התבצע ייעול משמעותי של הוצאות המכון לצד הגדלת מקורות התקציב.
 • הנחיית פרויקטים מחקריים בנושאי אי שוויון, הפרטה, הכנסה בסיסית אוניברסלית, שוק הדיור ועוד.
 • כתיבת ניירות מדיניות וקידום הצעות חוק והצעות מדיניות מול ועדות כנסת, נבחרי ציבור וגורמים בכירים במשרדים ממשלתיים.
 • ייזום תכנון והפקת אירועי המכון, כגון כנס בנושא כלכלה שיתופית, סמינר רב מפגשים בנושא מדידת אי שוויון, ועוד.
 • ניהול ופיתוח שיתופי פעולה עם גופים שונים בחברה האזרחית והמנהל הציבורי, כגון כנסים, קבוצות חשיבה וקואלציות יעודיות.
 • ייזום והובלת משא ומתן מול אוניברסיטת תל אביב להקמת שלוחה פנים אוניברסיטאית של המכון, ניסוח חוזה שיתוף הפעולה, גישור על פערים בין הצדדים, בניית החזון המשותף להקמת המכון התוך אוניברסיטאי, וכיו"ב.
 • פיתוח ארגוני - המהלך של הקמת שלוחת המכון באוניברסיטת תל אביב הביא להכפלת תקציב המכון, הגדלת טווח השפעתו הציבורית והמקצועית, והרחבת היצע ואיכות החוקרים העומדים לרשותו.

דצמבר 2015 - מאי 2016:   כלכלנית וחוקרת

 • עריכת מחקר כלכלי בנושא מודלים אלטרנטיביים של הפרטה והפרטה ביזורית, כתיבת מאמרים בנושאי התחדשות עירונית ושוק הדיור, הכנת חומרים והשתתפות בפגישות עם בכירים בממשל וארגוני חברה אזרחית.

משרד הבריאות- אגף תכנון, תקצוב ותמחור

אוקטובר 2011 - יולי 2013:   כלכלנית (תחום תכנון)

 • צמצום זמני המתנה לניתוחים בבתי חולים - הכנת מסמך עמדה מקיף ותכנית עבודה לצמצום זמני ההמתנה על בסיס מחקר של רפורמות עולמיות דומות במדינות OECD, הצגת התכנית וקידומה בפני בכירי המשרד ובתיה"ח עד לאישורה.
 • עם אישור התכנית שקדתי על קידום הוצאתה לפועל ויישומה בשטח, תוך פתרון בעיות לוגיסטיות שונות.
 • הצעה לחלוקה מחודשת של משאבים בחוסר במערך הבריאות- בניה והצגה של הצעה לחלוקה יעילה של מגוון משאבים בחוסר במערכת (כגון מיטות אשפוז ותקני רופאים ואחיות). ההצעה התקבלה ויושמה בתקציב 2014.
 • ניתוח כלכלי לרפורמות חדשות- בחינה כלכלית של  הקמת בי"ח וירטואלי, ניתוח היתכנות כלכלית.
 • איתור כשלי שוק במערך הבריאות- איתור כשלי שוק המובילים להורדה בהיצע של שירותים רפואיים נדרשים לציבור הרחב, וקידום הטמעתם של פתרונות רלוונטיים.

עמותת 'בזכות'- המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות (מלכ"ר)

דצמבר 2008 - יולי 2009:    עוזרת מחקר                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 • עריכת מחקרים עבור פרויקטים עתידיים של הארגון, כגון: הטמעת 'חוק שיקום נכי נפש בקהילה', הנגשתן של זכויות רווחה לבעלי תחלואה כפולה (מוגבלות נפשית לצד בעיית התמכרות), והנגשתן של זכויות רווחה לבעלי מוגבלויות בקרב הקהילה הבדואית בדרום.

'כישורית'- כפר טיפולי למבוגרים עם צרכים מיוחדים(מלכ"ר)

 אוקטובר 2006 - יוני 2007:   מדריכה    

 • ליווי ותמיכה בכ-100 מבוגרים עם צרכים מיוחדים על בסיס יומיומי.

 הסוכנות היהודית                                                                                                                   

    יוני 2004 - אוגוסט 2004:  שליחה למחנה הקיץ ליוינגסטון (ארה"ב) 

 • הדרכה חברתית ובנית פעילויות ללימוד עברית ותרבות ישראל.

 

  
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף