יצירת קשר

יצירת קשר

גב' אילנה יוליס, מזכירת החוג

חדר: 057, בניין נפתלי

טלפון: 03-6409705

דוא"ל: ilanau@tauex.tau.ac.il

 

גב‘ עדי פויארמן , רכזת מסלול מובילי מדיניות

טל': 03-6409524

דוא"ל: adidi@tauex.tau.ac.il
 

פקס: 03-6407382

כתובת למשלוח דואר:

 האגף למדיניות ציבורית ע"ש ישראל פולק,

הפקולטה למדעי החברה, בניין נפתלי,

אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 69978

 

מיקום:

האגף למדיניות ציבורית על שם ישראל פולק ז"ל בקומת הכניסה בבניין נפתלי

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive