חוקרים במדיה

החוקרים שלנו במדיה. פרסומים/ ראינות וכתבות על עבודתם של חוקרי בית הספר

ד"ר ליעד מודריך על מסתורי המוח בראיון לגלי צה"ל. 

ד"ר ליעד מודריך בתוכנית "פינת המח" בגלי צה"ל על אינטרקאציה בין אנשים.   

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive