תקנות בית הספר

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

תואר ראשון

 

הרחב הכל
מועדי בחינות
 1.  מוצעים שני מועדי בחינה, מועד א' ומועד ב'. בית הספר ממליץ לכל התלמידים לגשת למועד א' (לתשומת לבכם, ישנה סבירות גבוהה שהמועדים של הבחינות ייקבעו לזמן חופף לתאריך בחינות של שנים אחרות. יש לקחת זאת בחשבון בתכנון לוח הבחינות).
 2. מועד ב' 
  רשאים לגשת למועד ב' מי שלא ניגשו למועד א', מי שנכשלו במועד א', או מי שרוצים לשפר ציון חיובי של מועד א'. בכל מקרה הציון האחרון הוא הציון הקובע. 
  תלמידים המעוניינים לגשת למועד ב' כדי לשפר ציון, יירשמו דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" עד שבוע לפני הבחינה.
 3. מועד נוסף
  תלמידים הזכאים למועד נוסף בכפוף לתקנון הפקולטה יגישו את הבקשה לוועדת ההוראה של הפקולטה. באמצעות טופס מקוון ("פנייה לוועדת הוראה") הנמצא באתר הפקולטה.

 

סטודנט שלא קיבל ציון עובר בקורס שמהווה דרישת קדם לקורס אחר לא יוכל להירשם לקורס ההמשך. במידה ונרשם, ההרשמה לקורס תבוטל.

דרישות קדם
 1. תלמידים שלא קיבלו ציון 60 ומעלה בקורס חובה (כלומר, נכשלו או לא נגשו) חייבים לחזור על הקורס בשנה העוקבת ולעבור אותו בהצלחה (ציון 60 ומעלה).
 2. תלמידים שלומדים שנית קורס חובה המהווה דרישת קדם לקורסים מתקדמים לא יוכלו ללמוד באותה שנה את הקורסים המתקדמים.
 3. תלמידים רשאים לחזור על קורס אחד במהלך לימודי התואר הראשון לצורך שיפור ציון חיובי.
  חזרה על קורס ניתן לעשות רק בשנה העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס. הרישום לקורס חוזר יתבצע אך ורק במזכירות התלמידים במהלך שבוע השינויים . הרישום לקורס יהיה על בסיס מקום פנוי.
  על התלמידים להירשם שנית לקורס ולעמוד בכל המטלות והדרישות כפי שיהיו בעת הלימוד החוזר. על פי כללי האוניברסיטה, הציון האחרון הוא הקובע.
חזרה על קורסים
נהלי הגשת עבודות למעט עבודות סמינריוניות
 1. עבודות המוטלות במהלך קורס יש להגיש בתאריך שנקבע על ידי המרצה ולא יאוחר מהיום האחרון של הסמסטר בו נערך הקורס.
 2. עבודות סיום קורס יש להגיש בתאריך שנקבע על ידי המרצה אך לא יאוחר משישה שבועות מהיום האחרון לסמסטר בו נערך הקורס.
 3. מועד הגשת עבודות סיום קורס בקורסים שיינתנו בסמסטר א': יום א', 8.3.2020, י"ב באדר תש"ף
  מועד הגשת עבודות סיום קורס בקורסים שיינתנו בסמסטר ב': יום א', 9.8.2020, י"ט באב תש"ף
   

   

   

הפסקת לימודים אקדמית
 1. תלמידים שלא קיבלו ציון של 60 ומעלה בקורס חובה, חזרו על הקורס, ולא קבלו ציון סופי של 60 ומעלה גם בפעם השנייה - יופסקו לימודיהם בביה"ס.
 2. סטודנט שנכשל/לא ניגש לבחינה בקורס חובה חייב להירשם לקורס בשנה העוקבת ולהיבחן בו/או לבקש הפסקת לימודים.
 3. 3 נכשלים (ציון נמוך מ-60 או העדר ציון) בשנה א' יגררו חזרה על הקורסים בהם נכשל הסטודנט (ללא אפשרות ללקיחת קורסים נוספים בבית הספר). במידה ובשנה העוקבת לא יקבלו ציון של 60 ומעלה בכל הקורסים בהם נכשלו - יופסקו לימודיהם בביה"ס.
פטור על סמך קורס חופף

תלמיד שלמד קורסים במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג יוכל לפנות לבירור קבלת פטור בתנאים הבאים:

 • ציון 85 לפחות
 • סילבוס מפורט של הקורס וגיליון ציונים רשמי ומקורי
 • הגשת בקשה בטופס מקוון המופיע באתר הפקולטה בצירוף הסילבוסים המפורטים (בנוסף למסירת גיליון הציונים למזכירות).
 • אישור מרצה הקורס בביה"ס ואישורו של יועץ ב.א

 

ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור מזכירות הסטודנטים בפקולטה למדעי החברה.
תלמידים באופן הלימוד הדו-חוגי בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אשר קיבלו פטור על סמך קורסים חופפים בהיקף של עד 20 ש"ס, אינם חייבים בהשלמת שעות בפסיכולוגיה. תלמידים אשר קיבלו פטור בהיקף העולה על 20 ש"ס (בכפוף לתקנון הפקולטה) חייבים בהשלמת שעות בקורסי בחירה בביה"ס. 
תלמידים באופן החד-חוגי אשר קיבלו פטור על סמך קורסים חופפים בהיקף של עד 28 ש"ס אינם חייבים בהשלמות שעות, תלמידים אשר קיבלו פטור בהיקף העולה על 28 ש"ס (בכפוף לתקנון הפקולטה) חייבים בהשלמת שעות בקורסי בחירה בביה"ס.

תלמידים בתכנית "חוג לאחר תואר" אשר קיבלו פטור על סמך קורסים חופפים עד 14 ש"ס אינם חייבים בהשלמות שעות בקורסי בחירה בביה"ס. תלמידים אשר קיבלו פטור בהיקף העולה על 14 ש"ס (בכפוף לתקנון הפקולטה) חייבים בהשלמת שעות בקורסי בחירה בביה"ס. 

 1. תלמידי אופן הלימוד הדו-חוגי בכל הצירופים האפשריים הן בפקולטה למדעי החברה והן מחוצה לה (מלבד תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא סטטיסטיקה), ילמדו את הקורסים סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב' במסגרת פסיכולוגיה.
 2. תלמידי אופן הלימוד הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובניהול ילמדו בפסיכולוגיה את הקורסים: "סטטיסטיקה לפסיכולוגים", ו"ניתוח שונות ויישומי מחשב". התלמידים יהיו פטורים מהקורסים "סטטיסטיקה לניהול" ו"מבוא לסטטיסטיקה" בחוג לניהול.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף