בקשה להכרה בקורס (פטור)

נא להעביר למזכירות החוג / בית הספר גיליון / רשומת ציונים מקורית.

לא נוכל לאשר את הבקשה עד לקבלת גיליון הציונים המקורי.

לאחר האישור, הפטור יופיע ב"מידע אישי לתלמיד" תחת "ציונים ופטורים".

אבקש פטור מהקורסים הרשומים מטה:

יש לסמן את תיבת הסימון בכדי למלא פרטים

יש להציג את גליון הציונים המקורי בפני מזכירת החוג או במרכז למרשם

אם נדרש פטור מקורסים נוספים נא למלא טופס נוסף

* = שדה חובה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive