חובות הלימודים

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
תואר שלישי


 

תלמיד מחקר שלב א'

א.

השלמת קורסים בהיקף של 8-9  ש"ס הכוללים את הקורסים הבאים: יש לסיים כל קורס בציון 85 לפחות.

  • דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברה
  • הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה-20. 
  • סדנת דוקטורנטים. יש להשתתף בסדנה עם מועד הקבלה כתלמיד מחקר שלב א' ועד למועד אישור הצעת המחקר ע"י רשויות האוניברסיטה.
  • קורס נוסף בן 2-3 ש"ס, שיש לו זיקה לתחום המחקר. יש לקבל  אישור מוועדת הדוקטורנטים לקורס זה. 

ב.

הליך הנחיה: תלמידי המחקר יעבדו על פי "נוהל ועדה מלווה". לכל תלמיד/ה תהיה ועדה מלווה אשר תכלול את המנחה/ים ושני חברים/ות נוספים. אחד מחברי הוועדה המלווה יהיה מחוץ לחוג. פרטים נוספים ניתן למצוא בתקנון תלמידי מחקר של הפקולטה.

ג.

מבחן כשירות. המטרה הכללית של מבחן הכשירות היא לבדוק את הידיעות של התלמידים בתחום ידע מוגדר בו הם מתכוונים להתמחות. התלמידים יגדירו עם שניים ממורי החוג תחום התמחות ורשימת קריאה המורכבת מהספרות העיקרית בתחום (היקף הקריאות יהיה כמקובל בקורס שנתי). התלמידים יקבלו מבחן בית אותו יצטרכו להגיש תוך 48 שעות. המבחן ייבדק על ידי שני מורים מן החוג וציון עובר במבחן זה ייחשב כעמידה במבחן הכשירות. המורים ייבחרו על ידי התלמיד, ויאושרו על ידי ועדת הדוקטורט. פרטים מלאים בנוהל בחינת הכשירות.

ד.

על התלמידים להציג את הצעת המחקר במסגרת סדנת הדוקטורנטים בנוכחות מנחה/מנחי העבודה.

ה.

משך הזמן לסיום שלב א' הוא שלושה סמסטרים. עד סוף הסמסטר השלישי בתכנית אמורים התלמידים להשלים את מכסת השעות לתואר, להתקשר עם חבר/ת סגל שי/תסכים לשמש כמנחה, להשלים את הרכב הוועדה המלווה בהתאם להמלצת המנחה, להכין הצעת מחקר שתהווה את הבסיס לעבודת הדוקטורט, לעמוד בבחינת הכשירות ולהציג את ההצעה במסגרת סדנת הדוקטורנטים.
ועדת הדוקטורט החוגית תאשר הארכה לסמסטר אחד בלבד במקרה הצורך.

תלמיד מחקר שלב ב'

עם אישור הצעת המחקר ועמידה בבחינת הכשירות יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מחקר שלב ב', בכפוף לאישור הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית.

חובות תלמיד שלב ב':

א.

סדנה ב"הערכת מאמרים מדעיים: תיאוריה ופרקטיקה".
כל תלמיד יידרש להגיש במהלך השנה הראשונה בלימודי שלב ב' לפחות סקירה יסודית אחת של מאמר, במתכונת של שיפוט אקדמי לכתב העת סוציולוגיה ישראלית. המסמך יהיה באיכות גבוהה ויעמוד בקריטריונים והסטנדרטים לשיפוט אקדמי.
הסדנה לכתיבת סקירות אקדמיות תשמש אכסניה שבה יוכלו התלמידים בשלב ב' ללמוד את המלאכה. גם סטודנטים שהגישו בעבר חוות דעת, יצטרכו להגיש לפחות חוות דעת אחת לכתב העת 'סוציולוגיה ישראלית'.

ב.

התלמיד יגיש לוועדה המלווה דו"ח ביניים כתוב, שמטרתו לידע את חברי הוועדה לגבי התקדמותה של העבודה או הבעיות שעלו במהלך ביצועה. דו"ח זה יוגש לא יאוחר משנתיים לאחר אישור ההצעה. הוועדה המלווה תאשר את הדו"ח אשר יועבר לוועדה היחידתית באמצעות מזכירות החוג. ללא קשר לדו"ח הביניים הנ"ל, התלמידים יגישו למזכירות החוג אחת לשנה דו"ח התקדמות שיאושר על ידי המנחה. הדו"חות יועברו לוועדה הפקולטטית.

 

עבודת הדוקטורט תוגש בשפה העברית ותכלול תקציר בשפה האנגלית, באורך של עד 2000 מילים. תלמידים המעוניינים להגיש את העבודה בשפה האנגלית חייבים לקבל את אישור הוועדה הפקולטטית. במקרה זה תכלול העבודה תקציר בשפה העברית, בהיקף של עד 2000 מילים. הנחיות להגשת עבודת דוקטורט.

תלמיד המחקר בכל שלבי הלימודים חייבים להשתתף בסמינר המחלקתי ובסדנאות המחקר, ובכל פעילות אקדמית אחרת שמתקיימת בחוג.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף