הנחיות לבחינת כשירות תלמידי מחקר שלב א'

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
תואר שלישי


 

 

בחינת הכשירות לתלמידי מחקר מבוססת על ביבליוגרפית קורס תשתית, שתבנה על ידי הסטודנט/הסטודנטית, ותיערך על ידי שתי בוחנות/בוחנים מן החוג. הבחינה תיערך בשלושה מועדים קבועים במשך השנה האקדמית:  ביום שני האחרון של חודש פברואר,  ביום שני האחרון של חודש יוני, וביום שני האחרון של חודש אוקטובר, והינה אחד מתנאי המעבר לשלב ב'.

      להלן ההנחיות להכנת בחינת הכשירות:

  1. על הנבחן לחבר ביבליוגרפיה בהיקף של קורס תשתית. הביבליוגרפיה תכסה תחום דעת בסוציולוגיה, ותכלול הן את ספרות התשתית בתחום, והן את תחום ההתעניינות המיוחד של התלמיד (למשל, סוציולוגיה של העיר עם דגש על הגירה ומגדר. או: סוציולוגיה של ריבוד, עם דגש על העברות הון בין דוריות. או: סוציולוגיה של ארגונים, בפרספקטיבה היסטורית. וכדומה).  הרשימה הביבליוגרפית תכלול כחמישים פריטים ותכתב בהתאם לאופני הציטוט הנהוגים במדעי החברה (למשל: בכתב העת סוציולוגיה ישראלית).
  2. יש להקפיד שלא תהיה חפיפה העולה על חמישים אחוז בין הסילבוס של הצעת המחקר והסילבוס לבחינת   הכשירות.
  3.  הנבחן יזום ויקבל הסכמתם של שני אנשי סגל מן החוג, העוסקים בתחום הידע שמציגה הביבליוגרפיה, לשמש בוחנים של בחינת הכשירות. במידה של קשיים במציאת בוחנים, על הנבחן ליידע את וועדת הדוקטורט אשר תסייע בתהליך.
  4. הנבחן יערוך תיקונים ברשימה הביבליוגרפית על פי הערות הבוחנים. הבוחנים יאשרו את הרשימה תוך הקפדה על היקפה ועל איזון הולם בין מחקרי תשתית לבין עבודות המזוהות עם תת-תחום ספציפי. שמות הבוחנים יחד עם הרשימה המאושרת יועברו על ידי הניבחן לאישור ועדת הדוקטורט של החוג באמצעות מזכירת החוג, לפחות  4 שבועות לפני מועד הבחינה.
    בדרך כלל לא מתערבת ועדת הדוקטורט בתכני הביבליוגרפיה, שאושרה על ידי שני אנשי הסגל.
  5. לאחר אישור הרשימה על ידי ועדת הדוקטורט, יועבר עותק מן הבחינה ע"י אחד מן הבוחנים/ות לידיעת ועדת הדוקטורט, באמצעות מזכירת החוג. מזכירת החוג תשלח את שאלון הבחינה לסטודנט/ית.
  6. שאלון הבחינה יימסר לתלמיד המחקר במועד הבחינה והוא יחזירה לבוחנים לאחר 48 שעות, עם עותק למזכירות החוג. השאלון יכלול שלוש שאלות מסה, מהן יצטרך לבחור הסטודנט שתיים. התשובות לא תעלינה על חמישה עמודים בסה"כ, עם רווח שורה וחצי. יש לוודא שהכתיבה של המסות תעמוד בקריטריונים של כתיבה אקדמית, על פי כל הכללים הנהוגים בכתבי העת המרכזיים וכן בקריטריונים האתיים של כתיבת בחינה.
  7. הבוחנים יעבירו – למזכירות החוג -- בתוך שבועיים חוות דעת קצרה על הבחינה וציון: עבר/נכשל.
  8. נוהל זה חל על כל התלמידים/ות שהחלו לימודיהם/ן בתכנית הדוקטורט משנה"ל תשע"ג.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף