לשון עברית ובלשנות שמית


הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.

חטיבה בעיוני דקדוק תחביר וסמנטיקה בלשון העברית

ניקוד עברי

4

ש"ס

תחביר עברי

2

ש"ס

סמנטיקה

2

ש"ס

פרגמטיקה[1] או תחביר למתקדמים[1]

2

ש"ס

תחביר לשון המקרא

2

ש"ס 

שיעורי בחירה: באישור היועץ או המרצה

4

ש"ס

סה"כ

16

ש"ס

 

חטיבה בלשון העברית בדגש בלשני[2]

ניקוד עברי

4

ש"ס

תחביר עברי

2

ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה - שיעור

2

ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה - תרגיל

2

ש"ס

 התגבשות העברית החדשה (כשיעור בחירה)

2

ש"ס

סמנטיקה

2

ש"ס 

פרגמטיקה או תחביר למתקדמים

2

ש"ס

סה"כ

16

ש"ס

 

חטיבה מהתכנית לבלשנות שמית

שיעור חובה: (4 ש"ס)

 

 

מבוא לבלשנות שמית 

4  

ש"ס

שיעורים תיאורטיים: (8-4 ש"ס)

 

 

מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית

4 

ש"ס

 עברית וערבית במגע: עבר והווה

 4

ש"ס

 אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות

 2

ש"ס

ארמית מקראית

ש"ס

שפות (8-4  ש"ס)

 

 

אמהרית למתחילים

ש"ס

מבוא לארמית מדוברת

ש"ס

מבוא לארמית בבלית

4

ש"ס

סה"כ

16 

ש"ס
 

______________________
[1] השיעורים ניתנים לסירוגין. ניתן לבחור אחד מהם בהתאם לשנתון הלימודים.
[2] חטיבה זו יכולה לשמש בסיס להשתלבות בעתיד בתכנית הלימודים בעריכה לשונית המיועדת לבעלי תואר ראשון (בכפוף לתנאי הקבלה לתכנית). פרטים ניתן לקבל במזכירות החוג.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive