העשרה

במסגרת חטיבת העשרה ניתן ללמוד קורסים בכל תחום שאינו בתחום לימודי החוג.
קורסים חופפים בתכנים (בחלקם או במלואם) לקורסים אשר נלמדו בחוג האם של התלמיד או בלימודי החטיבה, לא יוכרו במסגרת חטיבת העשרה.
כל קורס בחטיבת העשרה ייחשב ל-4 ש"ס לכל היותר, גם אם מספר שעות הלימוד בפועל גדול יותר. תקנה זו חלה גם על קורסי שפות.

מערכת שעות סמסטר א'

מערכת שעות סמסטר ב'

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive