אמריטוס

אמריטוס בית הספר למדע המדינה

שםטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' אברהם בן-צבי
03-6409540
03-6409515
פרופ' דוד ויטל
09-9512392
פרופ' אפרים טורגובניק
03-5240531
03-6409743
03-5238174
פרופ' שאול משעל
03-6409276
03-6409276
פרופ' דוד נחמיאס
פרופ' יאיר עברון
02-6511698
03-6409393
02-6511698
פרופ' יואב פלד
03-6409276
03-6409515
פרופ' אהרון קליימן
09-7740454
03-6409061
03-6409515
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive