אודות בית הספר


בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בין לאומיים תכניות לימודים ברמת התואר הראשון (בוגר) התואר השני (מוסמך) התואר השלישי (דוקטורט).
מטרת החוג להקנות לתלמידים ידע, כלי ניתוח ודרכי חשיבה בתחומי ההתמחות השונים של מדע המדינה:
פוליטיקה ומשטר בישראל; יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה; מנהל ומדיניות ציבורית; התנהגות וכלכלה פוליטית; מחשבה פוליטית ותורת המשטרים.
פוליטיקה ישראלית ופוליטיקה השוואתית - תחום זה עוסק במחקר המדינה המודרנית נושאים מרכזיים:
ריבונות; משטר, תרבות פוליטית, בחירות; תנועות חברתיות, אידיאולוגיות, זהות; ביורוקרטיה; שסעים בחברה הישראלית; הסכסוך הישראלי פלשתינאי; דת ומדינה; מיעוטים בחברה הישראלית; פוליטיקה ומשפט; נשים בפוליטיקה הישראלית; אלימות פוליטית; תקשורת פוליטית.

יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה - תחום זה עוסק בהבנת תהליכים בינלאומיים:
התפתחות היחסים הבינלאומיים; מבנה הסדר הכלכלי הבינלאומי; גלובליזציה; דיפלומטיה וקבלת החלטות; מדיניות ותקשורת; מו"מ ושיתוף פעולה בין מדינות; סוגיות של מלחמה; הסדרים בינלאומיים ושלום; תפוצת נשק ומדיניות בעידן הגרעיני; הרתעה ופיוס; עיצוב מדיניות החוץ והבטחון של ישראל; יחסי ארה"ב-ישראל` טרור בינלאומי; תקשורת בינלאומית ועוד.

מינהל ומדיניות ציבורית - תחום זה עוסק בהבנת ארגונים מבניים של המנהל הציבורי:
תהליך קביעת מדיניות ציבורית; מודלים של קבלת החלטות בהקשרים פוליטיים, חברתיים וארגוניים; היחסים בין מדיניות הממשלה והשלטון המקומי בנושאים של כספים, חינוך, תקציב ותכנון; הפרטה; קבוצות אינטרס ;פוליטיקה ומדיניות אורבנית; רפורמות מנהליות ואופנות ניהול בסקטור הציבורי; מדיניות בריאות ועוד.

פילוסופיה פוליטית - במסגרת זו יכירו הסטודנטים הוגי דעות פוליטיים מרכזיים מהתקופה העתיקה ועד ימינו כגון:
אפלטון, אריסטו, מקיאבלי, הובס, רוסו, מרקס, וובר. ידונו נושאים כמו עצמה, אנרכיה, לאומיות, דמוקרטיה, פאשיזם, נאציזם, סוציאליזם ועוד.
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive