תיאור הקורסים

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים
התכנית ללימודי ביטחון

  • קורסי חובה
  • סמינרים
קורסי חובה

סמסטר א'

1052.0010 סוגיות בלימודים אסטרטגיים

הקורס יעסוק במאפייניה של החשיבה האסטרטגית וידון בשורה ארוכה של צמתים ואירועים שחייבו את מקבלי ההחלטות להתמודד עם דילמות מורכבות ולעיתים גורליות. מאפיינים אלה נידונים בדרך כלל בהקשרים מדיניים וצבאיים, אך הם תקפים גם להכרעות ברמת המקרו בכל נושא אזרחי (ואפילו בהכרעות בתחום הפרט). הדיון יתמקד בעידן המודרני, בעיקר מאז השליש השני המאה הקודמת, המחייב התייחסות גוברת והולכת לממדים ה"רכים" של הביטחון הלאומי, הרבה מעבר לשיקולים המוכרים בתחום המדיני, הצבאי והכלכלי. בכל אחד ממקרי המבחן שייבחרו נברר מהם המרכיבים הרלוונטיים החייבים להישקל ע"י מקבלי ההחלטות, כיצד נבחר מרכז הכובד שבו ראוי להתמקד, האם הותאמו האמצעים בזמן אמת לשנויים באופיו של האתגר וכיצד, אם בכלל, נשקלו תוצאות המהלך האסטרטגי בטווחים הבינוני והארוך. תשומת לב מיוחדת ודיון נרחב יוקדשו לעימותים המתנהלים בעשורים האחרונים בין חברות פתוחות ודמוקרטיות, הנהנות בדרך כלל מעדיפות צבאית, כלכלית וארגונית, לבין חברות שבטיות ואוטוריטריות החלשות מהן על פי כל מדד מקובל של עוצמה. בעימותים אלה מתנהל המאבק המכריע בשדה הקרב של הלגיטימיות בקרב החברות הפתוחות פנימה והוא מחייב חשיבה מחודשת בשתי שאלות קריטיות בחשיבותן האסטרטגית: בשאלת ההכרעה ובשאלת ההרתעה.
האירועים והדילמות שייבחרו לדיון מפורט יכללו את כל הרמות: ברמה הגלובלית של המעצמות ומעצמות העל (בדגש על המלחמה הקרה), ברמה האזורית (בדגש על אירופה והמזרח התיכון), ברמת המדינה ומנגנוניה הפנימיים (בדגש על ארצות הברית וישראל) וברמת הארגונים התת מדינתיים (בדגש על גורמים ערביים ואסלאמיים).

 

1052.4127.01 טכנולוגיה, צבא וביטחון

בקורס זה נתמקד בעולם הטכנולוגיה הצבאית ככלי מרכזי בהשגת עליונות צבאית. בחלקו הראשון נעמוד על טכנולוגיות צבאיות משמעותיות, שהתפתחו במחצית השנייה של המאה העשרים. בחלקו השני נתמקד ברתימת הטכנולוגיה לעולם בניין הכוח הצבאי, תוך מיקוד בישראל ובצה"ל. נסיים את הקורס בסימולציה של קבלת החלטות מדינית-ביטחונית-צבאית להמחשת האתגרים והקשיים בעולם בניין הכוח הצבאי.
הקורס מהווה תשתית בסיס לכל חוקר או פרקטיקן בתחומי הביטחון, שמעוניין לעסוק באסטרטגיות צבאיות בעתיד שלפנינו בעולם שמוטה טכנולוגיה, כמו גם לכל מי שעוסק בניתוח מערכות או בבניין יכולת או בניין כוח במערכות ביטחוניות בכלל, ובישראל ובמערכת הביטחונית שלה בפרט.

 

1031.4110.01 המערכת הבינלאומית
מטרת הקורס היא לנסות ולהבין מהי "המערכת הבין-לאומית"—מי הם השחקנים במערכת זו, מהן האינטראקציות המרכזיות ביניהם, ומהם המבנים המשפיעים או מגבילים את פעולותיהם. כדי לדון בסוגיות אלה ננסה לברר את מהות המערכת מנקודות המבט השונות שמספקות התיאוריות המרכזיות בתחום: הריאליזם, הליברליזם והקונסטרוקטיביזם. דיון זה יאפשר לא רק לנתח מאפיינים שונים של היחסים הבין-לאומיים, ולהשוות בין הגישות השונות בסוגיות אלה, אלא גם לאתגר חלק מהנחותיהן. בין היתר, אחת השאלות החשובות שננסה לברר בקורס היא האם התיאור של העולם כמערכת של מדינות משקף בצורה טובה את מאפיינה המרכזיים של מערכת זו, במיוחד לאור התמורות השונות הבאות לידי ביטוי בעשורים האחרונים בתחומי הכלכלה, הפוליטיקה והביטחון ולאור שינויים טכנולוגיים דרמטיים כמו התפתחות האינטרנט. במילים אחרות, האם התיאור של המערכת הבין-לאומית כפי שזו מתוארת על-ידי הפרדיגמות הדומיננטיות, כמערכת של מדינות הפועלות בסביבה אנרכית, שבה פרקטיקות צבאיות וכלכליות (בין-מדינות) הן החשובות ביותר, הינו תיאור נאמן של המציאות.

 

1052.0001.01 סוגיות בביטחון הלאומי של ישראל
הסדנה נועדה לחשוף את הסטודנטים בפני מגוון רחב של סוגיות עכשוויות מרכזיות בתחומי הביטחון הלאומי הישראלי. הסדנה בנויה מסדרת הרצאות אורח של אישים בכירים ממערכת הביטחון בהווה או עד לאחרונה. בכך ניתנת גם הזדמנות ייחודית להכיר אישים בולטים "מהמערכת" וכן את דפוסי החשיבה האסטרטגית מקרוב. בין הסוגיות הנדונות: מגמות עיקריות בעולם הערבי; האיום האיראני; תהליכי קבלת החלטות בישראל בדרג הלאומי; תכנון בדרג המדיני והצבאי העליון; חברה, כלכלה וביטחון; תקשורת וביטחון; יחסי ארה"ב-ישראל; והסוגייה הפלסטינית

 

סמסטר ב'

1052.4025.01 מלחמה, אסטרטגיה ודוקטרינות צבאיות
הקורס בוחן את השאלה מדוע המלחמה מתרחשת ומנתח את השינוי בהופעתה ובדפוסיה בעולם המודרני ואל תוך המאה ה-21. נעסוק בדוקטרינות של לוחמה גרעינית, ימית, יבשתית ואווירית ובאתגרי הגרילה והטרור.

 

1031.4582.01 המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון וקלאוזביץ למלחמות העולם
הקורס מתחקה אחר התפתחות התיאוריות האסטרטגיות מאז המאה ה-18 ועד להווה תוך הצגתן בהקשרן התרבותי והפוליטי הרחב. החיפוש אחר תיאוריה כללית של המלחמה נפתח בתקופת ההשכלה וממשיך עם הגותו רבת ההשפעה של קלאוזביץ במסגרת תקופת הרומנטיקה. לאחר מכן בוחן הקורס את הדוקטרינות השונות של לוחמת יבשה וים במאה ה-19. לבסוף, נדונים החזונות של לוחמה ממוכנת במאה ה-20 ורעיונות הבלימה, המלחמה הקרה והמלחמה המוגבלת כפי שהופיעו בערב מלחמת העולם השניה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף