המגמה הפסיכוביולוגית

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני

 

תיאור הקורסים

 

1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה
הקורס יעסוק במודלים שונים של ניתוחים סטטיסטיים רב משתנים: ניתוח שונות עם משתנים בין ותוך נבדקים, רגרסיה מרובה, ניתוח גורמים וסילום רב מימדי. דגש יושם על הבנת הבסיס התיאורטי, השוואה בין שיטות שונות, שימוש בתוכנות סטטיסטיות וכתיבה מדעית של הממצאים. 
 

1071.4480.01  שיטות מחקר התנהגותיות בחיות מעבדה
מטרת הקורס היא להעביר ידע תיאורטי ומעשי במחקר התנהגותי במודלים של מכרסמים) עכברים וחולדות) תוך כדי העלאת מודעות לדרך שבה כל שיטה מסייעת לזהות פנוטיפים התנהגותיים במודלים שונים.  במהלך הסמסטר נלמד על סוגי המבחנים השונים בחלוקה לתכונות שונות: מבחנים מוטוריים,  קוגניטיביים, ופסיכיאטריים.
בנוסף, כל סטודנט יבצע פרויקט קצר עם עכברי ניסוי, ביחידת ההתנהגות בבית הספר לרפואה. במהלך הפרויקט נלמד איך ניגשים לעבודה התנהגותית, ונלמד לעבוד עם כלים התנהגותיים מתקדמים EthoVision, CatWalk)  וכו') שיסייעו  בפרויקט.

 

1071.4880.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית 
בקורס זה ייחשפו הסטודנטים לשיטות וטכניקות המחקר המקובלות בתחום מדעי המוח. ייסקרו טכניקות בתחומים של התנהגות, מניפולציות תוך מוחיות, פיזיולוגיה, הדמיה, קוגניציה, אימונולוגיה, גנטיקה, מודלים בבעלי חיים, ושאר שיטות בהן משתמשים החוקרים לשם השפעה על מערכת העצבים ולשם רישום פעילות מערכת העצבים. הקורס יכלול הרצאות והדגמות מעשיות של חלק מהשיטות בהן תעסוקנה ההרצאות, כך שההשתתפות בהדגמות ובהתנסויות תקנה ידע ומיומנויות בסיסיות הרלוונטיות לחוקרים בתחום הפסיכוביולוגיה. ההשתתפות בהדגמות ובהתנסויות הינה רשות.
 

1071.4644.01 סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים והקוגניטיביים
במהלך הסמינר ייחשפו התלמידים למגוון הנושאים ושיטות המחקר הקיימים בתחום מדעי העצב דרך הרצאות של חוקרים מהחוג לפסיכולוגיה אשר יציגו את עבודות המחקר שלהם. במהלך סמסטר א' יציגו בעיקר חוקרים מהמחלקה בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב על מנת לאפשר לתלמידים לבחור את המעבדה בה הם מעוניינים לבצע את עבודת המחקר שלהם. בסמסטר ב' ירצו חוקרים ממחלקות אחרות באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם. אחת למספר שבועות יציגו תלמידי תואר שני את עבודות המאסטר או הדוקטוראט שלהם.1071.4809.01 פסיכופרמקולוגיה
הקורס יעסוק בחקר המנגנונים המוחיים העומדים בבסיסן של מחלות נפש ויתמקד בטיפול הפרמקולוגי בהן כגון נוגדי דיכאון, תרופות הרגעה, ותרופות אנטי-פסיכוטיות. כמו כן יושם דגש על הנוירוטרנסמיטרים הראשיים במערכת העצבים ותפקידם בויסות מצבי רוח, התמכרות, שינה ועוד.


1071.4756.01 המערכת המוטורית במוח האדם
המערכת המוטורית בבעלי חיים (ובבני אדם בפרט) מאפשרת אינטראקציה עם הסביבה ועל ידי כך הגדלה של סיכויי השרידות (בריחה מטורף, אכילה, וכו'). בקורס זה נלמד על המבנה האנטומי והפונקציונאלי של קליפת המח המוטורית באדם ועל סינדרומים ייחודיים הנובעים מפגיעה באזורים אלה.

 

1071.4540.01 השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורות
סמינר אמפירי בו ילמדו בסמסטר הראשון עקרונות פעילות המערכות החיסונית, במיוחד כנגד תאים סרטניים, והשפעות לחץ, הורמוני לחץ, והתערבויות כירורגיות על פעילות המערכת החיסונית. ניסויים אמפיריים בבעלי חיים יתוכננו ויבוצעו בסמסטר השני. מטרות המחקר הן הבנת המנגנונים ההורמונאליים האחראיים על ויסות פעילות חיסונית והשלכות ויסות זה לפגיעות לגרורות סרטניות, כמו גם פיתוח התערבויות למניעת אפקטים שליליים על פעילות המערכת החיסונית.

1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול
אלכוהוליזם הוא מההפרעות הפסיכיאטריות הנפוצות ביותר בעולם, והנזקים הבריאותיים, חברתיים וכלכליים של הפרעה זו הם עצומים. למרבה הצער עדיין אין טיפול תרופתי או התנהגותי יעיל להפרעה זו ורוב המטופלים חוזרים לשימוש באלכוהול בתוך כמה חודשים. במסגרת הסמינר נסקור את העדויות לבסיס המוחי-ביולוגי להתמכרויות לסמים, עם דגש על אלכוהוליזם. בנוסף, נעסוק בקשרי הגומלין בין תהליכי למידה וזיכרון לבין התמכרות, ונדון במודלים התיאורטיים ההתנהגותיים-פיזיולוגיים העיקריים בתחום. כמו-כן, נדון בהיבטים תרופתיים והתנהגותיים של טיפול באלכוהליזם, ונסקור מודלים בבעלי-חיים המסייעים להבין את התהליכים הקוגניטיביים והנוירוביולוגיים המופרעים בהתמכרות, ולפתח דרכי הטיפול חדשות, תוך מניפולציות של זיכרון ושל תהליכים ביולוגיים. העבודה האמפירית בסמינר תעשה במודלים בבע"ח.
הסמינר משותף לתלמידי תואר ראשון ושני.


1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה
בני אדם מומחים בלמידה ע"י התבוננות וחיקוי של אחרים. בסמינריון זה נעסוק במנגנונים המוחיים התומכים בהתנהגות זו ובקשר בינם לבין הבנת האחר.
 


1071.3658.01 היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות  
בסמינר זה נעסוק בהבנת המנגנונים הנוירוביולוגיים האחראיים להתפתחות הפרעות נוירופסיכיאטריות כגון אוטיזם, תסמונת ויליאמס, חרדה ועוד. נלמד על הבסיס הגנטי האחראי להפרעות נוירופסיכיאטריות, והמעגלים  העצביים אשר אחראיים על התנהגויות הנפגעות בהפרעות אלה, בדגש על התנהגות חברתית וחרדה. נסקור את הכלים המחקריים בעזרתם חוקרים את הנוירוביולוגיה האחראית להתפתחות הפרעות אלה, וביניהם עכברים מוטנטים מהונדסים גנטית, שיטות למיפוי איזורים מוחיים ואיפיון תפקודם, היבטים מולקולריים, וכלים לבחינת התפקוד ההתנהגותי הקשור להפרעות אלה. במהלך הסמינר נסקור מחקרים מרכזיים אשר הובילו לתפיסות המובילות כיום, בבעיות המרכזיות אשר עדיין קיימות בתחום, ונדון מה הם הצעדים הבאים הנדרשים כדי להבין טוב יותר את הסיבות והטיפולים האפשריים להפרעות אלו.   
מטלה: בסיום הסמינר יהיה על הסטודנטים לחבר סיכום קצר בנוגע למאמרי מחקר הקשורים לנושאים הנלמדים בסמסטר א', או לחבר הצעת מחקר קצרה המתארת מחקר בנושאים הקשורים לנושא הסמינר.

 

1071.8000.01 הבסיס הביולוגי של אמפטיה והתנהגות פרו חברתית
אמפטיה היא היכולת שלנו לזהות ולחלוק מצב רגשי של אחרים. בסמינר זה נתוודע אל המנגנונים המוחיים שפועלים בעת שאנו רואים מישהו אחר חווה מצוקה, ומה מוביל אותנו לעזור לאחרים. נדון במחקרים המתארים אמפטיה בחיות, ואת הבסיס הביולוגי של התנהגויות פרו-חברתיות כגון עזרה, שיתוף פעולה, וטיפול באחרים. נלמד שיטות למדוד התנהגויות חברתיות בבע'ח, ופעילות מוחית שקשורה להתנהגות מורכבת. בנוסף נדון בסוגיות בתחום כגון מדוע התפתחו התנהגויות אלו, מה מגביל את ביטויים ובאיזה מצבים אינן אדפטיביות. תתאפשר עבודה אמפירית או תיאורטית.


 

  

 


 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף