תיאור קורסי בחירה משותפים לכל המגמות

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני
 


 

1071.4482.01 הקונפליקט הערבי יהודי
קורס מיוחד המשלב התנסות ותיאוריה בהתמודדות והבנת קונפליקטים בין קבוצות תוך התייחסות ספציפית לקונפליקט הערבי-יהודי. הקבוצה תורכב מתלמידים יהודים וערבים ממחלקות שונות שיעבדו כקבוצת התנסות ולימוד. הקורס יכלול התנסות בתהליך בין קבוצתי מתמשך והרצאות בנושאים הבאים: קונפליקטים בין קבוצות, שינוי עמדות וסטריאוטיפים, עיבוד אינפורמציה, תהליכים אמוציונליים וקוגניטיביים של קונפליקט.
הקורס יועבר ע"י צוות מרצים מהחוג לפסיכולוגיה וצמד מנחים - יהודי וערבי מנווה שלום.

 

1071.6100.01 השפעת מרחק פסיכולוגי על קבלת החלטות
הקורס מתמקד בתחום של קבלת החלטות. ננסה לבחון מחדש הטיות מרכזיות בקבלת החלטות, כגון הטיית היציגות, הנגישות, החיתוך, וביטחון בניבוי לאורה של תיאורית רמת הבניה. נשאל באילו מקרים מרחק פסיכולוגי יגביר את ההטייה ובאילו מקרים דווקא יקטין אותה.

 

1071.6104.01 ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט חברתי אוטומטי
שיפוט עצמי ושיפוט אחרים אלו פעולות שכיחות מאוד בקרב בני-אדם, וקשה להגזים בהערכת השפעתן על רווחתנו ורווחת הזולת. בני-אדם מסוגלים לשפוט את עצמם ואחרים באופן אוטומטי, ללא מאמץ, ללא כוונה, ואולי אפילו ללא מודעות. בקורס זה, נלמד כיצד פסיכולוגים חוקרים שיפוט חברתי אוטומטי, בהקשר של ערך עצמי, גזענות וסקסיזם. כמו כן, נבחן דרכים להוסיף ידע בנושא באמצעות מחקר אמפירי. שאלות מחקר לדוגמה: כיצד נבחין בין אנשים הנוטים לשפוט את עצמם באופן אוטומטי לחומרה ואנשים הנוטים להאדיר את עצמם באופן אוטומטי? מה ההשפעה של שליפה אוטומטית של סטריאוטיפים גזעניים וסקסיסטים? האם סקסיזם אוטומטי משמר את יחסי הכח בין המינים באופן סמוי, גם בקרב אנשים המאמינים שאינם סקסיסטים?

 

1071.6105.01 כיצד הפילטרים הסובייקטיביים משפיעים על ייצוג מוחי של סיטואציות?
ניסיוננו בעולם, כמו גם מחקרים התנהגותיים, מראים שגם אם שני אנשים נמצאים באותה סיטואציה, הם לא בהכרח יחוו ויפרשו אותה בצורה דומה. אנחנו חווים את העולם דרך פילטרים סובייקטיביים התלויים בין השאר בידע והניסיון שצברנו, מצבנו הרגשי וההורמונלי וכו'. בסמינר נדון במחקרים העוסקים במנגנונים המוחיים העומדים בבסיס תפיסה סובייקטיבית זו, בקשר של מנגנונים אלו לתקשורת בין אישית, ונחשוב כיצד ניתן להרחיב ידע זה.

 

1071.7000.01 פיוס בין אינדיבידואלים וקבוצות

 

 

1071.4929.01 אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלה
האוריינטציה הקוגניטיבית היא תיאוריה כוללת של מוטיבציה קוגניטיבית המבוססת על התיזה העיקרית שתכנים קוגניטיביים מכוונים התנהגות ותורמים בצורה משמעותית גם להתנהגויות פתולוגיות שונות ולמצבי בריאות וחולי פיזיים. ההנחה - שאושרה בהרבה מחקרים - היא שהתכנים הקוגניטיביים שמונחים ביסוד כל התנהגות או הפרעה הם ספציפיים לאותה התנהגות או הפרעה וכן לאדם.
השיטה מבוססת על זיהוי התכנים הקוגניטיביים הרלבנטיים להתנהגות או המצב המסויימים ועל בנייה שיטתית של תכנים קוגניטיביים שתומכים בקו ההתנהגותי הרצוי.האורינטציה הקוגניטיבית כוללת מערכת הנחות תיאורטיות, שיטה מובניית לניבוי התנהגויות בתחומים רבים, ושיטה מובניית להתערבות ולשינוי התנהגויות. השיטה היא אמפירית ועשרות מחקרים תומכים בהיבטים שונים שלה.
השיעור יוקדש להקנית הכרות עם התיאוריה, ועם הכלים המחקריים וההתערבותיים שפותחו במסגרתה. יוצגו דוגמאות מתחומים שונים, למשל, זוגיות, הפרעות אכילה ודפרסיה. הקנית הכלים תהיה תיאורטית ומעשית ומלווה בהדרכה.

 

1071.2337.01 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה - שיעור
הקורס יציג שיטות חישוביות בהן ניתן להשתמש לפיתוח מודלים של זיכרון, קשב, בחירה-תפישתית, קבלת החלטות, סיווג, ופתרון בעיות, ושבהן ניתן להשתמש לניבוי כמותי לגבי הדיוק וזמן התגובה. המודלים ישמשו במחקר נוירו-קוגניטיבי, אך יתמקדו בהסבר נתונים התנהגותיים במשימות קוגניטיביות (צורה-רקע, סטרופ, מבחני זיכרון, בחירה, מטה-קוגניציה). הקורס יתמקד במיוחד בעימות בין מודלים ותאוריות מתחרות. למרות שזו אינה דרישת קדם, רקע חישובי (כגון Matlab) מהווה יתרון. חלק גדול מההערכה יתבסס על פרוייקט חישובי או סקירה ביקורתית של ספרות.

 

1071.2338.01 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה - תרגיל

 

1071.4779.01 היבטים תיאורטיים וממצאים חדשים בזיכרון עבודה
בקורס נקרא מאמרים מהשנים האחרונות הרלוונטיים למחקר של זיכרון עבודה ויזואלי, נציג רעיונות למחקרים, ואת התוצאות של מחקרים אלו. הקורס מיועד למי שתחום המחקר שלו קשור באופן ישיר לזיכרון עבודה. בכל שבוע סטודנט אחר יציג מאמר/עובדה אמפירית (בשלב התחלתי או מתקדם) ונדון באופן ביקורתי אך ידידותי בממצאים.

 

1071.5800.01 ממדע בסיסי למדע יישומי: זיכרון במסדר זיהוי
במשך 30 השנים האחרונות, נחקרו היסודות התיאורטיים של מבחני היכר (old/new recognition). בערוץ מקביל, נערך מחקר מקיף אודות מסדרי זיהוי משטרתיים.  המחקר שעלה משני הערוצים לא תמיד הניב תוצאות מתכנסות.  מיד שבוע ייבחר מאמר אשר ייקרא על –ידי כלל התלמידים ויוצג על-ידי תלמיד אחד. נדון בתרומה התיאורטית והיישומית של המאמר.  על הדרך נעמוד על הבדלים מהותיים בין משתנים תלויים שונים אשר כולם בודקים לכאורה "דיוק". ולמד לבחור את המשתנה הנכון על פי מטרת המחקר והנחות החוקר. תנאי קדם לקורס הינו "זיכרון אנושי א".
מטלת סיום הקורס:  כתיבת הצעת מחקר.
מהי מכסת התלמידים בקורס?
​הקורס פתוח לכל תלמיד אשר בעבר בהצלחה את הקורס "זיכרון אנושי א". מקסימום 15 תלמידים.  מעבר לכך- זקוק לאישור על-ידי המרצה.

 

1071.2316.01 היסטוריה של הפסיכולוגיה המודרנית
הבינגאוס, מייסד המחקר הניסויי של הזיכרון, אמר כי לפסיכולוגיה עבר ארוך אבל היסטוריה קצרה. החלק הראשון מתייחס לתורות פסיכולוגיות שרווחו בעת העתיקה ובעצם מאז עמד האדם על דעתו. החלק השני מתייחס למאה השנים האחרונות, תקופה בה הופיעה הפסיכולוגיה כמדע אמפירי מודרני. מודלים, שיטות וצורות אינטרפטציה משתי התקופות יידונו בהרחבה. בחינות מדוקדקות של טקסטים ושיטות מקוריות ייתמכו בדיון ובהבנה כיצד הגיעה הפסיכולוגיה למצבה העכשווי.​

 

1071.5936.01 היבטים פסיכולוגיים בחווית המשתמש (UX)

 

 

1071.4773.01 חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית
הקורס יעסוק בסוגים, יישומים והיבטים שונים של חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית בתחומים מגוונים, כולל מדע, טכנולוגיה, יחסים בינאישיים, אמנות, וספורט. יושם דגש על איפיונים של יצירתיות והמצאתיות, על ההבדלים ביניהם ועל התנאים הקוגניטיביים, האישיותיים והסביבתיים אשר מקדמים סוגי חשיבה אלה או מעכבים אותם. בקורס יידונו רמות ואופני גילוי שונים של יצירתיות והמצאתיות, שלבים של התהליכים האופיניים לסוגי חשיבה אלה, ושיטות טיפוח שונות של יצירתיות והמצאתיות בתחומים שונים יודגמו.

 

1071.4772.01 פתרון בעיות: המודלים הקלאסיים וגישות חדשות
הקורס יעסוק בפיתרון בעיות ונקיטת החלטות בתחומים שונים, למשל, מדע, מתמטיקה, כלכלה, חברה, חינוך, משפחה, תקשורת, קונפליקטים בינאישיים, ניהול, מפעל או עסק וכו'. יוצגו שיטות שונות ומודלים שפותחו לחקר פיתרון בעיות בתחומים שונים ובמסגרות שונות. כו כן יוצגו אסטרטגיות, מתודולוגיות, טכניקות וכישורים שפותחו לשם פיתרון בעיות ונקיטת החלטות, על ידי אדם אחד, צוותים, ועדות, וגופים גדולים יותר, לעיתים תוך שילוב גישה ממוחשבת. יושם דגש על השילוב של תהליכים קוגניטיביים עם תהליכים רגשיים, מוטיבציוניים, אישיותיים ומצביים במסגרת פיתרון בעיות. יידונו בעיות כגון, מהי בעיה, כיצד נוצר מצב שבו יש נטייה להתחיל בתהליכי פיתרון הבעיה, מהו פיתרון של בעיה, מהם האפיונים של בעיה קשה או סבוכה, ומהם המשתנים המשפיעים על הצלחת תהליכי פיתרון הבעיה.

 

1071.4823.01 הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות
השימוש בשיטות להדמיה מוחית בצורה לא פולשנית לצרכים קליניים ומחקריים גדל בצורה אקספוננציאלית בעשורים האחרונים. בקורס זה נדון במנגנוני הפעולה של שיטות אלה, מה מקור האות הנמדד, הקשר שלו לפעילות מוחית, שיטות עיבוד האות, ומסקנות שאפשר או אי אפשר להסיק משיטות אלה. דגש מיוחד יושם על תהודה מגנטית תיפקודית (FMRI).
דרוש ידע מוקדם ב-MRI מיפוי ותפקוד מוח האדם.

 

1071.4830.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם - שיעור
הקורס יעסוק בהיבטים המתודלוגיים של מחקר אלקטרופיזיולוגי בבני אדם. נסקור את השיטות השונות למחקר אלקטרופיזיולוגי בבני אדם: רישום אלקטרופיזיולוגי קרקפתי (EEG), רישום אלקטרו-מגנטי (MEG) ורישומים תוך-מוחיים מסוגים שונים. בפרט נתמקד בשיטות מחקר שונות ב- EEG וביניהן: ERP, time-frequency analysis, phase coherence, source analysis. נדון בפן הישומי של שיטות מחקר אלו ובדוגמאות לממצאים עדכניים שעולים משימוש בהן.

 

1071.4834.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם - מעבדה
הקורס יעסוק בהיבטים המתודולוגיים של מחקר אלקטרופיזיולוגי בבני אדם. נסקור את השיטות השונות למחקר אלקטרופיזיולוגי בבני אדם: רישום אלקטרופיזיולוגי קרקפתי (EEG), רישום אלקטרו-מגנטי (MEG) ורישומים תוך-מוחיים מסוגים שונים. בפרט נתמקד בשיטות מחקר שונות ב- EEG וביניהן: ERP, time-frequency analysis, phase coherence, source analysis. נדון בפן היישומי של שיטות מחקר אלו ובדוגמאות לממצאים עדכניים שעולים משימוש בהן.

 

1071.4768.01 שחמט וקוגניציה
משחק השחמט מספק מצע אידיאלי לחקירה של מגוון תהליכים קוגניטיביים. אלה כוללים מיומנות ומומחיות, קבלת החלטות, זיכרון, עיבוד אינפורמציה, אינטואיציה, תכונות אישיות, ותהליכים לא מודעים. במהלך הקורס יידונו בהרחבה כל אחד מנושאים אלה תוך סקירת הספרות הרלוונטית בצומת של שחמט וקוגניציה. יוקדש מקום גם לתחומי החינוך והמגדר ולמחקר נוירוקוגניטיבי. הקורס מבוסס על השתתפות פעילה של הסטודנטים. לכל שיעור מוקצית חובת קריאת מאמר רלוונטי.

 

1071.4809.01 פסיכופרמקולוגיה
הקורס יעסוק בחקר המנגנונים המוחיים העומדים בבסיסן של מחלות נפש ויתמקד בטיפול הפרמקולוגי בהן כגון נוגדי דיכאון, תרופות הרגעה, ותרופות אנטי-פסיכוטיות. כמו כן יושם דגש על הנוירוטרנסמיטרים הראשיים במערכת העצבים ותפקידם בויסות מצבי רוח, התמכרות, שינה ועוד.

 

1071.4836.01 תכנון ותכנות ניסויי ב-MATLAB - מתחילים
MATLAB היא שפת תכנות גבוהה המשלבת ממשק ידידותי ונוח עם כוח חישובי וגמישות יישומית. בשילוב עם ערכת כלים (ToolBox) ייעודית לתכנון ניסויים מהווה MATLAB פלטפורמה איכותית לתכנון ניסויים בפסיכולוגיה המערבים גירויים חושיים (וויזואליים, אודיטוריים וכו...). הקורס יהווה מבוא לעקרונות התכנות והשימוש בשפת תכנות ככלי עבודה בסביבה ממוחשבת. כמו כן יסקור הקורס שלבים חשובים המעורבים בהכנת ניסוי, כגון קלט, פלט, עבודה עם תצוגות, עיצוב גרפי ותזמון של גירויים, אינטראקציה עם חומרה חיצונית, וארגון הנתונים לקראת ניתוח. חובות הקורס יהיו תרגילים שבועיים שיהוו מרכיב אינטגראלי בתהליך הלמידה (חובת הגשה 80%).

 

1071.4781.01 MATLAB - המשך
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים יכולות פיתוח של ניסויים בפסיכולוגיה בעזרת שפת מטלב. החל מכתיבת הניסוי, ועד ניתוח התוצאות והצגת גרפים. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בכתיבת ניסויים מסוגים שונים אשר מייצגים את הניסויים המתבצעים במעבדות השונות בבית הספר לפסיכולוגיה. כמו כן הסטודנטים ינתחו את התוצאות בעזרת כלים סטטיסטיים, כגון: ttest, anova, linear regression. רישום לקורס מותנה באישור המרצה.

 

1071.4760.01 נושאים מתקדמים בקבלת החלטות: מפרדוקסים ועד Neuroeconomics
הקורס יבחן מקרוב מספר נושאים מתקדמים בתיאוריות של קבלת החלטות שנמצאים בלבו של הדיון העכשווי בספרות. נתחיל בפער שבין קבלת החלטות מתוך תיאור לבין קבלת החלטות מתוך התנסות. נמשיך לבחון תופעות שנמצאות במחלוקת כמו פחד מהפסד והיפוך העדפות (decoy effects). בנוסף נעסוק בבסיס העצבי של תהליכי קבלת החלטות ונתייחס לתיאורית ה- somatic-marker וכן למספר נושאים שנויים במחלוקת כמו החלטות בלתי מודעות (האם מקבלים החלטות יותר טובות אחרי ש"ישנים על זה"). הקורס יהיה בנוי סביב הצגת הנושאים ע"י תלמידים ודיונים בכיתה.

 

1071.4782.01 מגמות חדשות בחקר מודעות וקשב
הקורס עוסק בכיוונים תאורטיים חדשים, חידושים מתודולוגיים ומחקרים עכשוויים בתחום הקשב והמודעות. בכל שיעור, סטודנט ינהיג את הדיון על מאמר עדכני או יציג כיוונים חדשים למחקר וממצאים ממחקרים אלו. הקורס שואף לספק סנפשוט של התפתחויות חדשות בתחום הקשב והמודעות, לעודד דיונים מחקריים , לפתח חשיבה ביקורתית ולספק חלון לתוך מחקר בהתהוות.

 

1071.3664.01 פרקים נבחרים בפילוסופיה של תהליכים מנטליים
הקורס יבחן סוגיות שעומדות במרכז הדיון בפילוסופיה של תהליכים מנטליים ואשר מהוות נושא למחקרים אמפיריים. נתחיל בפונקציונליזם, התיאוריה הדומיננטית על טיבם של תהליכים מנטליים, ונבדוק מספר בעיות העומדות בפני תיאוריה זו: למשל בעיית הקוואליה  (qualia)וארגומנט הספקטרום ההפוך, וטבעם של ייצוגים מנטליים. לאחר מכן נעסוק באבחנה בין מודעות חווייתית (phenomenal) למודעות של גישה (access)והקשר בין מודעות ויזואלית לקשב ממוקד. לסיום נדון בתיאוריה ובמחקר האמפירי על טיבו וקיומו של רצון חופשי, אחריות מוסרית ויכולת פעולה עצמאית.

 

1071.5615.01 מדעי המוח הקוגניטיביים: בין מחקר ליישום
״מדעי המוח הקוגניטיביים- בין מחקר לישום״ מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים מבית ספר סגול למדעי המוח, פסיכולוגיה קוגניטיבית והמסלול לקוגניציה ומוח. הקורס מבקש לתת לסטודנטים רקע בנושאים שלא מכוסים במסגרת קורסי החובה של בתי הספר אך הם בעלי חשיבות מכרעת במדעים הקוגניטיביים.
השנה הקורס יתן  מעיין מבוא לנושאים הבאים: מערכת הראיה, שפה, רגש, תפישת עצמי וניורומודולציה.
בכל אחד מהאשכולות ניתנת הרצאת מבוא אחת או שתיים של חוקר מהאקדמיה ולאחר מכן הרצאה של נציג מהתעשיה שמדגים כיצד ההשכלה שרוכשים הסטודנטים יכולה להשתלב בעולם החוץ אקדמי.

 

1071.4756.01 המערכת המוטורית במוח האדם
המערכת המוטורית בבעלי חיים (ובבני אדם בפרט) מאפשרת אינטראקציה עם הסביבה ועל ידי כך הגדלה של סיכויי השרידות (בריחה מטורף, אכילה, וכו'). בקורס זה נלמד על המבנה האנטומי והפונקציונאלי של קליפת המח המוטורית באדם ועל סינדרומים ייחודיים הנובעים מפגיעה באזורים אלה.

 

1071.8500.01 נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריות

 

 

1071.4102.01 פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'
הקורס סוקר תיאוריות עכשוויות ומחקר בפסיכולוגיה חברתית.

 

1071.4410.01 פסיכולוגיה חברתית למתקדמים ב'
הקורס מיועד לתת היכרות עם מספר סוגיות בפסיכולוגיה חברתית בת-זמננו. הוא יעסוק בנושאים של תהליכים אוטומטיים ונשלטים בעיבוד מידע חברתי, מוטיבציה ומטרות, אישיות, שליטה עצמית, רגשות, אינטליגנציה רגשית והקשר שבין רגש לבין מוטיבציה, וכן בתהליכים בקבוצות ופסיכולוגיה פוליטית.

 

1071.4480.01 שיטות מחקר התנהגותיות בחיות מעבדה
מטרת הקורס היא להעביר ידע תיאורטי ומעשי במחקר התנהגותי במודלים של מכרסמים (עכברים וחולדות) תוך כדי העלאת מודעות לדרך שבה כל שיטה מסייעת לזהות פנוטיפים התנהגותיים במודלים שונים.  במהלך הסמסטר נלמד על סוגי המבחנים השונים בחלוקה לתכונות שונות: מבחנים מוטוריים,  קוגניטיביים,ופסיכיאטריים.
בנוסף, כל סטודנט יבצע פרויקט קצר עם עכברי ניסוי, ביחידת ההתנהגות בבית הספר לרפואה. במהלך הפרויקט נלמד איך ניגשים לעבודה התנהגותית, ונלמד לעבוד עם כלים התנהגותיים מתקדמים 
(EthoVision, CatWalk)  וכו' שיסייעו  בפרויקט.

 

1071.4880.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית
בקורס זה ייחשפו הסטודנטים לשיטות וטכניקות המחקר המקובלות בתחום מדעי המוח. ייסקרו טכניקות בתחומים של התנהגות, מניפולציות תוך מוחיות, פיזיולוגיה, הדמיה, קוגניציה, אימונולוגיה, גנטיקה, מודלים בבעלי חיים, ושאר שיטות בהן משתמשים החוקרים לשם השפעה על מערכת העצבים ולשם רישום פעילות מערכת העצבים. הקורס יכלול הרצאות והדגמות מעשיות של חלק מהשיטות בהן תעסוקנה ההרצאות, כך שההשתתפות בהדגמות ובהתנסויות תקנה ידע ומיומנויות בסיסיות הרלוונטיות לחוקרים בתחום הפסיכוביולוגיה. ההשתתפות בהדגמות ובהתנסויות הינה רשות.

 

1071.4748.01   Decision-Making: Theories, Models and Cognitive Processes
This course will focus on cognitive processes that explain human decision-making, starting from simple perceptual decisions and all the way to more complex decisions that involve preference between alternatives that involve risk or multiple dimensions (e.g., apartments, or jobs). We will start with the normative (economic) perspective, and then we will focus on behavioural research showing how people make decisions, and sometime deviate from normative/rationality requirements. Finally, we will examine cognitive/mathematical theories and models that attempt to explain how humans actually make decisions.
Final assignment: course work.

 

1071.4748.02   Decision-Making: Theories, Models and Cognitive Processes
This course will focus on cognitive processes that explain human decision-making, starting from simple perceptual decisions and all the way to more complex decisions that involve preference between alternatives that involve risk or multiple dimensions (e.g., apartments, or jobs). We will start with the normative (economic) perspective, and then we will focus on behavioural research showing how people make decisions, and sometime deviate from normative/rationality requirements. Finally, we will examine cognitive/mathematical theories and models that attempt to explain how humans actually make decisions.
Final assignment: course work.

 

1071.4737.01 חקר התודעה: התנהגות ומוח
הקורס יתן ידע בסיסי אודות הכלים השונים בחקר המוח מנקודת המבט של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. בעוד שיודגשו מגבלות הכלים הנ"ל, תובלט התרומה הייחודית שלהם להבנת התיפקודים הקוגניטיביים ובעיקר להבנת התהליכים של קשב ומודעות חזותית.

 

1071.4769.01 קשב: התנהגות ומוח
הקורס יתמקד במחקר אמפירי מהשנים האחרונות בנושא קשב. הקורס מאורגן סביב סוגיות מרכזיות בחקר הקשב ויספק בסיס ידע רחב על תיאוריות של קשב ועל הפרדיגמות הניסוייות המאפשרות להבין מה קובע את הפניית הקשב, כיצד היא מתפרסת על פני הזמן, כיצד קשב משפיע על התפיסה ועל ההתנהגות ועוד. אסקור את הממצאים החשובים בתחום תוך הישענות על ניסויים התנהגותיים ועל ניסויים מתחום מדעי המוח. כל ההרצאות יינתנו בשיעורים פרונטליים.

 

1071.4933.01 אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים
מדי יום,  אנו מבצעים אינטגרציה סמנטית המחברת מושגים לכדי רעיונות חדשים ומשמעויות חדשות. כיצד מושגים כאלה מקודדים במוח? אילו תהליכים מתרחשים כאשר אנו מחברים יחד מושגים שונים ליצירת מושג חדש, או שופטים את הקשר בין שני מושגים נפרדים? הקורס יסקור את הספרות העדכנית לגבי מושגים ואינטגרציה ביניהם. ההרצאות ייסובו סביב מאמרי מפתח שידונו בכיתה. ראשית, נסקור את התיאוריות השונות של ייצוג מושגים במוח. לאחר מכן, נתמקד במנגנונים האפשריים שדרכם מושגים אלה מעובדים ומאוחדים יחד – תהליך יסוד בלמידה, ביצירתיות ובחשיבה בכל.

 

1071.5519.01 Human Memory 1
הידע הנוכחי בהבנת תהליכי זיכרון נרכש דרך תיאור ביצועים של נבדקים במספר יחסית קטן של מטלות זיכרון. מטלות אלו, המהוות את גרעין המחקר בתחום הזיכרון האנושי, ייסקרו בקורס, תוך שימת דגש על ניתוח המודלים התאורטיים שפותחו לתיאור הביצועים במטלות. הקורס יעסוק בחלק מהנושאים הבאים: זיכרון אימפליסטי, זיכרון לטווח קצר ולטווח ארוך, יציבות הזיכרון, אפקט האופנות, אפקט ספציפיות הקידוד, ואפקט החזרה.

 

1071.4775.01 זיכרון עבודה - מגישה מבנית לגישה תהליכית
זיכרון העבודה מאפשר לנו להחזיק מידע באופן אקטיבי כדי שנוכל לשנות אותו או לפעול על פיו. הבדלים אינדיבידואלים בקיבולת זיכרון העבודה קשורים לטווח רווח של יכולות. בקורס, נסקור טווח רחב של תאוריות המסבירות את התהליכים בזיכרון העבודה, וגם תאוריות המסבירות מדוע יש הבדלים אינדיבידואלים בקיבולת שלו. בנוסף, נבחן תאוריות אלו לאור תוצאות ממחקרים המבוססים אל התנהגות ומדדי frmi ו eeg.

 

1071.8700.01 התנסות מעשית: עבודה כפסיכולוג-חוקר מחוץ לאקדמיה
הקורס מיעד לסטודנטים לתואר שני במגמות לפסיכולוגיה חברתית, קוגניטיבית, קוגניציה ומוח ופסיכוביולוגיה.
קורס זה מאפשר לסטודנטים לקבל קרדיט אקדמי תמורת התנסות בשדה  ("פרקטיקום") בחברות פרטיות וגופים ציבוריים. היקף העבודה הוא בין חצי יום לבין יום שלם במשך 13 שבועות, ללא תשלום. )אפשר לרכז את השעות בצורה אחרת, למשל, כל מכסת השעות בחודש אחד, כל עוד מכסת השעות תתמלא). מטרת הקורס היא לשפר את החיבור בין המחקר הפסיכולוגי האקדמי לבין עולם המחקר היישומי שמחוץ לאקדמיה. במהלך הקורס הסטודנטים יישמו את הכשרתם התיאורטית והמתודולוגית באופן שיעמיק את הידע המקצועי שלהם, וגם יועיל לחברות וארגונים פרטיים וציבוריים.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף