חובות התלמיד מסלול עם עבודת גמר

מדיניות ציבורית

התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס

תואר שני

חובות התלמיד

מסלול עם עבודת גמר (תזה)

 

 

קורסי ליבה

8       ש"ס

קורסי מבוא

6       ש"ס

סדנת גישור

3       ש"ס

קורסי בחירה

10     ש"ס

סמינרים 

3       ש"ס

עבודת גמר (תזה)

       

                                                     סה"כ                           

30     ש"ס

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive