תכנית הלימודים - מסלול עם עבודת גמר

מדיניות ציבורית

התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס

תואר שני מסלול עם עבודת גמר

הרישום לקורסים הינו שנתי, יש להירשם לכל הקורסים ברישום המתקיים לקראת סמסטר א'.

 

שנה א'
קורסי ליבה[1]

גישות תאורטיות למיון ולפתרון קונפליקטים (יש ללמוד 4 מתוך 5 הקורסים הבאים):

מבוא לגישות פוליטיות ומדיניות ציבורית בעניין יישוב סכסוכים

2 ש"ס

גישות פסיכולוגיות-חברתיות

2 ש"ס

גישות תרבותיות לקונפליקטים ציבוריים וכלכליים

2 ש"ס

גישות משפטיות ואתיקה ציבורית

2 ש"ס

גישות מיקרו כלכליות ליישוב סכסוכים - תורת המשחקים

2 ש"ס

                                              סה"כ גישות תאורטיות

8 ש"ס

 
 
קורסי מבוא (חובה ללמוד את כל הקורסים):
משא ומתן הלכה למעשה 2 ש"ס

ADR - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים

2 ש"ס

שיטות מחקר ביישוב סכסוכים (כמותיות או איכותיות)

2 ש"ס

הדרכה לשימוש במאגרי מידע בניהול סכסוכים וגישור [2]

 

                                             סה"כ קורסי מבוא

6 ש"ס

 

שנה א'+ב'
קורסי בחירה 
(יש ללמוד 5 קורסי בחירה במהלך הלימודים לתואר)[3],[5]

המשפחה כמערכת והפוליטיקה של המשפחה

2 ש"ס

סכסוכים בקהילה ויישובם

2 ש"ס

יישוב סכסוכים בעולם העבודה (לתלמידי שנה ב' בלבד)[4]

2 ש"ס

מנהיגות, פסיכולוגיה ופתרון סכסוכים

2 ש"ס

סוגיות תאורטיות ומעשיות בניהול סכסוכים בינלאומיים

2 ש"ס

צדק מאחה

2 ש"ס

היבטים במשפט הציבורי, הפרטי והעבודה

2 ש"ס

יישוב סכסוכים במגדר

2 ש"ס

סדנת תזה 3 ש"ס

                                                 סה"כ קורסי בחירה

10 ש"ס

 

שנה ב'

 

סדנת גישור (חובה)

3 ש"ס

 

                                                                                                      
סמינרים (יש ללמוד סה"כ 1 סמינר) [3],[4]

הסכסוך כדרך חיים בישראל: חמישה סכסוכים מרכזיים בחברה הישראלית 3 ש"ס

סכסוכים לאומיים ובינלאומיים

3 ש"ס

המשפחה - סכסוכים במשפחה ויישובם[5]

3 ש"ס

הסכסוך הישראלי-פלשתיני: עובדות, עמדות ופרספקטיבות

3 ש"ס

בניית הסכמות והנחיית קבוצות לאפקטיביות בארגונים

3 ש"ס

העימות: פונדמנטליזם דתי מול הדמוקרטיות - אתגר הגישור

3 ש"ס

יישוב סכסוכים ביהדות

3 ש"ס

דינאמיקה חיובית בארגונים ובמדיניות ציבורית ויצירת שינוי אפקטיבי 3 ש"ס

                                                       סה"כ סמינרים

3 ש"ס

עבודת גמר (תזה) 6 ש"ס
                                                                                                            
____________________

[1] תלמיד שסיים בהצלחה את כל חמשת קורסי הליבה יוכל להמיר אחד מהם לקורס בחירה.
[2]מפגש חד פעמי. לא נכלל במניין השעות לתואר. תלמידים שעברו הדרכה במדעי החברה בתואר הראשון פטורים.
[3]ניתן ללמוד סמינר אחד וקורס בחירה אחד מלימודי התואר השני בחוגים אחרים, ורק באישור ראש התכנית. על התלמיד תחול אחריות אישור הרישום לקורס/סמינר מהחוג הרלוונטי.
[4] בקורסי בחירה וסמינרים מכסת המקומות מוגבלת. בחירת קורסים אלה אינה מקנה קבלה אוטומטית.
[5] דרישת קדם: סיום בהצלחה של הקורס "המשפחה כמערכת והפוליטיקה של המשפחה" או קורס מקביל מלימודים קודמים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive