שקלול ציון גמר - מסלול עם עבודת גמר

מדיניות ציבורית

התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס

תואר שני מסלול עם עבודת גמר

 

ציון גמר

 

רשאים להגיש בקשה לציון גמר תלמידים אשר:
א. סיימו את כל מכסת הקורסים והשעות הנדרשות על פי תכנית הלימודים.
ב. סיימו את עבודת הגמר (תזה).


שקלול ציון הגמר

מסלול עם עבודת גמר (תזה)

50% ציוני הקורסים. כל קורס ישוקלל עפ"י מספר שעות הלימוד שלו.

50% ציון עבודת הגמר (שקלול של 2 או 3 הערכות לעבודת התזה, בהתאם למספר המנחים).

אם העבודה מונחית ע"י 2 מנחים, ישוקלל הציון הממוצע של שניהם עם ציון המעריך החיצוני.


​הגשת בקשה לציון גמר ("טופס טיולים") -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive