הודעות החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 • קול קורא להענקת מלגות שכר לימוד למועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שני בשנה"ל תשפ"א

  קול קורא להענקת מלגות שכר לימוד למועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שני בשנה"ל תשפ"א
  עד ה 20.8.2020 בביה"ס ללימודי חברה ומדיניות

   

  ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות יעניק מלגות למועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שני בשנה"ל תשפ"א, בחוגים הבאים: לימודי עבודה; תקשורת; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; מדיניות ציבורית; ניהול סכסוכים וגישור; תכנית ללימודי הגירה והתכנית לארצות מתפתחות (נמצאת בשלבי אישור סופיים).

  ההחלטות על מתן המלגות וסכומן ייקבעו ע"י ועדת מלגות בית ספרית, בהתאם למשאבים הקיימים.

  מי רשאי/ת להגיש מועמדות לקבלת המלגה?
  מועמדים שיתקבלו עד 20.8.2020 ללימודים במעמד מן המניין, שיירשמו לתכנית לימודים מלאה ושעונים על אחד מהקריטריונים הבאים:

  * תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות (לפי הגדרת המוסד ממנו הגיע התלמיד, בתנאי שציון הגמר הוא 90 לפחות)

  * תלמידים בעלי תארים מתקדמים (תואר שני/שלישי) ממוסד מוכר, שסיימו את התואר בהצטיינות

  * תלמידים השייכים לאחת מהאוכלוסיות הייעודיות שלהלן: תושבי פריפריה/ יוצאי אתיופיה/ מגזר ערבי /חברה
  חרדית

  תלמידים שיקבלו תמיכה בשכר הלימוד ממקור אחר, יציינו בבקשה את מקור התמיכה וגובהה

  את הבקשה למלגה בצירוף קורות חיים ומסמכים רלבנטיים, יש להגיש למזכירויות החוגים/ התכניות, לא יאוחר מה 3.9.2020

  החוג ללימודי עבודה exechrm@tauex.tau.ac.il

  החוג לתקשורת sabrina@tauex.tau.ac.il

  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה socant2@tauex.tau.ac.il

   

  התכנית ללימודי הגירה וארצות מתפתחות migration@tauex.tau.ac.il

   

  החוג למדיניות ציבורית adidi@tauex.tau.ac.il

  התכנית לניהול סכסוכים וגישור dispute@tauex.tau.ac.il

 • קול קורא למלגות לתלמידי/ות תואר שלישי מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

  הקרן למלגות על שם פרופ' יונתן שפירא

  קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגות לתלמידי ותלמידות תואר שלישי

  בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב

   

  הקרן תעניק:

  מענקי עידוד לתלמידי/ות שנה ראשונה בלימודי הדוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

  המענק יינתן על בסיס הערכת התקדמות התלמיד/ה בכתיבת הצעת המחקר במהלך השנה הראשונה. גובה המענק עד 15,000 ₪. 

   

  מלגות לתלמידי/ות שלב ב' בלימודי הדוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.  

  רשאים להגיש מועמדות תלמידים ותלמידות בשלב ב' בדוקטורט, עד שנה רביעית ללימודיהם/ן (כולל). לתלמידים שבשנה"ל תשפ"א יהיו בשנה השנייה או השלישית או הרביעית ללימודיהם המלגה תהיה בגובה של כ- 75,000 ₪. לתלמידים שבשנה"ל תשפ"א יהיו בשנה החמישית ללימודיהם גובה המלגה יהיה כ- 60,000 ₪.

  הקרן נותנת עדיפות לפניות בתחומי המחקר של פרופ' יונתן שפירא ז"ל,  בהם סוציולוגיה פוליטית, דמוקרטיה, שוויון אזרחי וגזענות והחברה בישראל. עם זאת, הקרן מעודדת פניות גם ממועמדים/ות מתחומי מחקר אחרים.

   

  הגשת המועמדות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל  dganitw@tauex.tau.ac.il את המסמכים הבאים:

   

  מענקי עידוד לתלמידי/ות שנה ראשונה בלימודי הדוקטורט: תיאור ההתקדמות בכתיבת הצעת המחקר בהיקף של עד 5 עמודים, חתום על ידי המנחה/ים; קורות חיים; גיליון ציונים

  בלימודי התואר השני.

  המועד האחרון להגשת הבקשות  הוא : 7.6.20.

   

  מלגות לתלמידי/ות שלב ב' בדוקטורט: הצעת מחקר המאושרת ע"י ועדת תלמידי המחקר הפקולטטית. אם אורכה של הצעת המחקר המאושרת הוא מעל  15 עמודים יש לקצרה ולהגישה בהיקף של עד 15 עמ' ברווח כפול (לא כולל רשימת מקורות); תקציר ההצעה בן עמוד אחד; דו"ח התקדמות בן עמוד אחד למי שהצעת המחקר שלו/ה אושרה לפני שנה ומעלה;  קורות חיים; גיליון ציונים בלימודי התואר השני.

   

  המועד האחרון להגשת הבקשות  הוא : 16.2.20.                                                               

                                          

 • קול קורא למלגות לתלמידי/ות תואר שני מקרן יונתן שפירא לשנה"ל תש"ף

  הקרן למלגות על שם פרופ' יונתן שפירא

  קול קורא  להגשת מועמדות למלגות לתלמידי ותלמידות תואר שני

  בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב

   
   

  הקרן תעניק השנה:

  מלגות לתלמידי/ות תואר שני בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

  רשאים/יות להגיש מועמדות תלמידים ותלמידות בעלי הצעה לתזה מאושרת ע"י מנחה/ים, עד שנה שנייה ללימודיהם/ן (כולל).

  גובה המלגה עד 12,500 ₪.

   

  הקרן נותנת עדיפות לפניות בתחומי המחקר של פרופ' יונתן שפירא ז"ל,  בהם סוציולוגיה פוליטית, דמוקרטיה, שוויון אזרחי וגזענות והחברה בישראל. עם זאת, הקרן מעודדת פניות גם ממועמדים/ות מתחומי מחקר אחרים.

  להגשת המועמדות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל dganitw@tauex.tau.ac.il את המסמכים הבאים:

   

  הצעת מחקר בת כ-5 עמודים מאושרת בחתימת המנחה/ים.
  קורות חיים.
  גיליון ציונים.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 7.6.20.

   

   

   

              

                                                   

   

 • ממשיכה ההרשמה ללימודי תואר שלישי לשנת הלימודים תשפ"א

  ההרשמה תסתיים ב- 31/5/20

   

  ממשיכה ההרשמה ללימודי תואר שלישי בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב

  לשנת הלימודים תשפ"א.

  תאריך סיום ההרשמה הינו ה-31 במאי.

  ניתן להעביר את המסמכים הדרושים באופן מקוון לכתובת המייל: seffis@tauex.tau.ac.il

   לפרטים נוספים:

  /sociology-and-anthropology/candidatephd

   

 • קול קורא למלגת-בתר דוקטור מקרן יונתן שפירא לשנה"ל תשפ"א

  ​​​​

  הקרן למלגות על-שם פרופ' יונתן שפירא

  קול קורא

  למלגת בתר-דוקטור

   

  הקרן מודיעה על מלגת בתר-דוקטור לשנת הלימודים תש"ף בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

  המלגה מיועדת לבעל/ת תואר דוקטור מאוניברסיטאות אחרות בלבד, שזכה/זכתה בתואר במהלך 3 השנים האחרונות. רשאים/יות להגיש מועמדות גם מי שי/תציג אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.

  הזוכה במלגה ת/יהיה חייב/ת בנוכחות בחוג (residence) במהלך שנת המלגה.

  גובה המלגה כ- 69,000 ₪.

  הקרן נותנת עדיפות לפניות בתחומי המחקר של פרופ' יונתן שפירא ז"ל, בהם סוציולוגיה פוליטית, דמוקרטיה, שוויון אזרחי וגזענות והחברה בישראל. עם זאת, הקרן מעודדת פניות גם ממועמדים/ות מתחומי מחקר אחרים.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 16.2.20.

   

  להגשת המועמדות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל    dganitw@tauex.tau.ac.il

  את המסמכים הבאים:

  הצעה לפרויקט המחקר (5-6 עמודים ברווח כפול).

  קורות חיים.                                       

  עותק של עבודת הדוקטורט או פרקים מתוך העבודה.

  אישור המעיד על זכאות ומועד הזכאות לתואר "דוקטור לפילוסופיה" או אישור על עד הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.

  שלושה מכתבי המלצה אחד ממנחה הדוקטורט, ואחד מחוקר שאינו מהאוניברסיטה – בה סיים המועמד את לימודי התואר השלישי, אשר יישלחו על ידי הממליצים/ות ישירות

  לכתובת הדוא"ל: dganitw@tauex.tau.ac.il
   

   

 • מלגות לשנה"ל תש"פ לתלמידים שיתקבלו ללימודי תואר שני

  ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות יעניק מלגות לתלמידים שיתקבלו ללימודי תואר שני לשנה"ל תש"פ, בחוגים
  הבאים: לימודי עבודה; תקשורת; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה )כולל התכנית ללימודי הגירה(, מדיניות ציבורית
  וניהול סכסוכים וגישור.

  המלגה תוענק לסטודנטים שיבצעו רישום ויתקבלו ללימודים עד תאריך 31.7.19

  מי יכול להגיש מועמדות לקבלת המלגה 1 ?
  תלמידים שהתקבלו ללימודים במעמד מן המניין וירשמו לתכנית לימודים מלאה, שעונים על אחד מהקריטריונים הבאים:

  *תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות (לפי הגדרת המוסד ממנו הגיע התלמיד, בתנאי
  שציון הגמר הוא 90 לפחות)

  *תלמידים בעלי תארים מתקדמים ממוסד מוכר, שסיימו את התואר בהצטיינות

  *תלמידים השייכים לאוכלוסיות ייעודיות: תושבי פריפריה / יוצאי אתיופיה / מגזר ערבי / מגזר חרדי.

  את הבקשות, בצירוף קורות חיים, יש להגיש למזכירויות החוגים, לא יאוחר מה 8.8.19
  החוג ללימודי עבודה: labor@tauex.tau.ac.il
  החוג לתקשורת: sabrina@tauex.tau.ac.il
  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה: dganitw@tauex.tau.ac.il
  התכנית ללימודי הגירה: migration@tauex.tau.ac.il
  החוג למדיניות ציבורית: ilanau@tauex.tau.ac.il
  התכנית לניהול סכסוכים וגישור: dispute@tauex.tau.ac.il

  1  סטודנט ששכר הלימוד שלו ממומן ע"י האוניברסיטה או ע"י גורם חיצוני, מוסד ציבורי או ע"י המעביד - לא יהיה זכאי למלגה

 • פרופ' חנה הרצוג – זוכת פרס א.מ.ת לשנת 2018

 • Tenure-Track Sociology & Anthropology Faculty Position

 • מסלול חדש ללימודי חברה ודיגיטל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחוג ללימודי תקשורת באוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון 

 •  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב מדורג במקום ה-51 במדד שנגחאי, הראשון בארץ

  החוג הראשון בארץ, ומבין החוגים הבודדים בישראל שנכנסו ל 100 המובילים בעולם.

  לפרטים על מדד שנגחאי

   

   

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive