תואר שני בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, להבין, לחקור וליישם

תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה: הזהו אדם?

רוצה לדעת מהם הקודים החברתיים לפיהם כולנו מתנהגים? כבר עסקת במחקר סוציולוגי ואנתרופולוגי והרגשת שיש לך עוד הרבה מה ללמוד? תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאפשר לך להעמיק את ידיעותיך בתחום, לגלות ולחקור את החלקים שמרכיבים את החברה הישראלית והחברה האנושית בכלל, ולרדת לרזולוציות הכי מעמיקות. התוכנית שלנו עוסקת בבעיות העומק המרכזיות המעסיקות את הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה בעת הזו, כגון שסעים חברתיים והבדלים מעמדיים. כדי להכיר ולהבין את השינויים שעוברים על העולם כולו ועל ישראל בפרט, כדאי להתחיל אצלנו.

למה אצלנו?

כי אצלנו אפשר להעמיק את יכולת החשיבה והמחקר בנושאים תאורטיים ואמפיריים בעלי חשיבות חברתית; לטפח את הרגישות לבעיות מרכזיות של החברה הישראלית על גווניה והיבטיה השונים, להעמיק את ידיעותיך בשיטות המחקר, ולרכוש הכשרה ללימודי תואר שלישי. לצד לימודים כלליים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה התוכנית מציעה גם שלושה מסלולי התמחות: ארגונים - ארגוני שינוי חברתי; אנתרופולוגיה חברתית ותרבותית; אי שוויון וצדק חלוקתי. אנחנו עוסקים בנושאים הכי דחופים שנמצאים על סדר היום: המזרח התיכון, משבר הנפט והאקלים, סוגיות הגירה ואפילו חרמות בכיתה. כל מה שמרכיב את החיים במקום הזה ובזמן הזה.

מה אפשר לעשות עם זה?

אחרי שסיימת את התואר השני שלנו, באפשרותך להמשיך למגוון תפקידים, החל במכוני מחקר ובארגונים במגזר הציבורי, במגזר השלישי ובמשרדים ממשלתיים, ועד לחברות בשוק הפרטי ובתחום ההייטק. רשימת התחומים שבהם מועסקים הבוגרים והבוגרות שלנו מגוונת וכוללת: מחקר והערכה, ניתוח מערכות מידע, ריכוז מדיניות, עריכת סקרים ומחקרים, ניהול משאבי אנוש, יעוץ אסטרטגי, ניהול והדרכה בחינוך בלתי פורמלי, פיתוח משאבים, ניהול מוצר, הוראה וניהול פרויקטים.

איך אפשר ללמוד את זה?

התוכנית מציעה שלושה מסלולי התמחות: ארגונים-ארגוני שינוי חברתי, אנתרופולוגיה חברתית ותרבותית, אי שוויון וצדק חלוקתי, וגם תואר שני ללא התמחות.

- - - >  כל המסלולים מעניקים תואר "מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה".

- - - >  מסלול ההתמחות יצוין על גבי גיליון הציונים.

ארגונים-ארגוני שינוי חברתי

המסלול מיועד לתלמידים בתואר השני המתעניינים בארגוני שינוי חברתי וכן בקשר בין ארגונים עסקיים לסוגיות חברתיות. מטרת המסלול הינה להקנות ללומדים וללומדות בו כלים תיאורטיים ומעשיים מתקדמים כמו גם מיומנויות שימוש בנתונים, למחקר, ניהול והערכה של תהליכי שינוי בארגוני המגזר השלישי ובארגונים עסקיים, בכל הנוגע לסוגיות של שוויון, סביבה וקהילה.

המסלול מעניק דגש מיוחד לשילוב בין ידע תיאורטי להתנסות יישומית במסגרת פרקטיקום. במהלך הפרקטיקום התלמידים/ות יחשפו למכלול של מסגרות ארגוניות המעורבות בקידום שינוי חברתי בתחומים שונים ובכלים מגוונים וישתלבו באחת מהן תוך לווי והנחיה אקדמית צמודה.

לאור התרחבות העניין של ארגונים עסקיים בנושאים חברתיים כגון גוון בתעסוקה, אחריות חברתית וסביבה, ולאור ההתמקצעות הגוברת של ארגונים לשינוי חברתי, המיומנויות שמציע המסלול הינם בחוד החנית של זירת השינוי החברתי בישראל ובעולם. 

אנתרופולוגיה חברתית ותרבותית

המסלול מיועד לתלמידות ותלמידים בתואר השני המעוניינות/ים להעמיק את ההיכרות עם האנתרופולוגיה כתחום דעת ולשכלל את יכולתם להשתלב בפרקטיקה המחקרית האתנוגרפית על משמעויותיה התרבותיות, החברתיות והפוליטיות. מתווה הלימודים המגוון של המסלול מזמן מפגש עם השאלות העיוניות, עקרונות המחקר והמסגרות התיאורטיות אשר מארגנות את הפרספקטיבה האתנוגרפית ככלי לחקר, הבנה וייצוג של תצורות אנושיות מגוונות. בכך מספק מתווה הלימודים תשתית יציבה להמשך לימודים ומחקר לקראת תוכנית דוקטורט. לצד עידוד המחשבה העיונית-אנליטית, מתווה הלימודים במסלול ידגיש התנסות ופרקטיקה מחקרית ויקנה כלים לעריכת מחקר. הלימודים במסלול מתנהלים תוך ליווי והדרכה אישית של חברות וחברי הסגל בחוג המתמחים באנתרופולוגיה חברתית-תרבותית. תחומי המחקר שלהם כוללים בין השאר אנתרופולוגיה סימבולית,  מגדר, לאומיות ואתניות, שפה, חילוניות ודת, סביבה, אקלים וחברה, מדינה ועוד – כל אלו במגוון הקשרים היסטוריים, לאומיים ופוליטיים בישראל, המזרח התיכון, יפן, אנגליה וארה"ב.

אי שוויון וצדק חלוקתי

המסלול מיועד לתלמידים המעוניינים להתמחות בנושא אי שוויון וצדק חלוקתי, אחד מתחומי הליבה בסוציולוגיה.  חברות וחברי סגל בחוג, העוסקות/ים באי שוויון וצדק חלוקתי, חוקרות/ים את מערכות החינוך, המבנה החברתי של שוק העבודה, הגירה, בריאות, מגדר, מעמד, אתניות, לאום, היחסים בין קבוצות הרוב לקבוצות מיעוט ומוסדות חברתיים אחרים המעצבים אי שוויון בישראל ובארצות אחרות. לצד ידע תיאורטי, הכשרה מתודולוגית ועיסוק במחקר אקדמי בנושא, תכנית המסלול שמה דגש מיוחד על התנסות במחקר יישומי. במהלך הלימודים, במסגרת הפרקטיקום, הסטודנטיות/ים נחשפים לעשייה מחקרית בארגונים ומוסדות שונים ומתנסים בכל שלבי התהליך המחקרי. מטרת המסלול להעניק לסטודנטים/יות סט כלים שיאפשר להם לפתח יכולות אנליטיות ומיומנויות מגוונות אשר יבואו לביטוי בכל תפקיד בשוק העבודה מבוסס-נתונים של ימינו או לעסוק במחקר.

הסטודנטים במסלול זוכים לייעוץ אישי במהלך תקופת הלימודים, שמטרתו לעזור להן/ם להפיק את המקסימום מתכנית הלימודים בהתאם ליעדים עתידיים שלהם: השתלבות בשוק העבודה לאחר סיום לימודי תואר שני (למשל, ביחידות מחקר והערכה בארגונים בסקטור הפרטי והציבורי, השירות הציבורי וארגוני מגזר שלישי, מכונים למחקר, הערכת פרויקטים) או פניה ללימודי דוקטורט.

תנאי הקבלה לתואר שני בחוג לסמסטר א' או ב' 

  • רשאים להגיש מועמדות:

מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון גמר 80 לפחות. הלימודים מכוונים בעיקר לבוגרי מדעי ההתנהגות ומדעי החברה, אך פתוחים גם לבוגרי פקולטות אחרות.

מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחומים: מדעים מדויקים, מדעי החיים, רפואה והנדסה בציון 75 לפחות.

  • מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון)  ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחומים שאינם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה,  יחויבו - במידת הצורך - בלימודי השלמה על-פי הנחיות ועדת הקבלה. קורסי השלמה אלו אינם נחשבים במניין השעות לתואר.
  • תינתן עדיפות למבקשים ללמוד סוציולוגיה ואנתרופולוגיה כבחירה ראשונה.
  • משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים. תלמידים שאינם יכולים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיימם בפרק זמן זה יוכלו לבחור במסלול לימודי צבירה לקראת התואר השני (ב"מעמד מיוחד") בהיקף חלקי.
  • המועמדים מתבקשים להגיש:
  1. 1. טופס מס' 22 א'
  2. 2. מסמך הצהרת כוונות (באורך שלא יעלה על עמוד אחד) הכולל רקע ביוגרפי, מקצועי ואקדמי ופירוט תחומי העניין האקדמיים.
  3. 3. מכתב המלצה ממורה בחוג בו נלמד התואר הראשון, יש להשתמש בטופס המלצה ללימודי תואר שני את המכתב על הממליץ לשלוח ישירות למזכירות החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב כמפורט בטופס.

 [1] יתאפשר מעבר ממסלול אחד לשני בהתייעצות עם רכזי המסלול.

  1. לאתר ההרשמה של האוניברסיטה https://www.ims.tau.ac.il/md/rishum/login.aspx

מלגות 

יוענקו מלגות לתלמידים שיתקבלו ללימודי תואר שני בשנת הלימודים תשפ"ד-2023 וזאת בהתאם לקול הקורא שיפורסם באתר הפקולטה.

קול קורא להגשת הבקשות למלגות

פנו אלינו בכל שאלה, יעוץ בנושא קבלה ותכנית הלימודים בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

במזכירות: הילה כהן וידר, מזכירת תארים מתקדמים

שעות קבלה ומענה טלפוני

ימים ב'-ה', בין השעות 9:00-14:00 , חדר 616 בניין נפתלי

טלפון

03-6409734

דואר אלקטרוני

socant2@tauex.tau.ac.il

אתר החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

https://social-sciences.tau.ac.il/sociology-and-anthropology

יעוץ אקדמי: יועצת תואר שני:  פרופ' אנסטסיה גורודזייסקי

דואר אלקטרוני:  anastasiag@tauex.tau.ac.il

אגף הרישום והקבלה של האוניברסיטה

מידע נוסף באתר האגף לרישום וקבלה ומנהל תלמידים:  https://go.tau.ac.il/b.a/contact-us

מוקד פניות בטלפון

03-6405550  ימים א'-ה' בין השעות 9:00-19:00

שעות הקבלה

ימים א'-ה' בין השעות 9:00-12:00, ובימי ג' 8:00-16:00

דואר אלקטרוני

im@tau.ac.il

ייעוץ בבחירת תחום לימודים: יעוץ לבחירת מסלול לימודים ויעוץ לעולים חדשים

דיקנאט הסטודנטים

https://deanstudents.tau.ac.il/consulting

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף