תנאי קבלה

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב - תואר שני תנאי קבלה

 

תנאי רישום וקבלה כלליים לתכנית

רשאים להירשם מועמדים, שסיימו את לימודיהם לקראת התואר בוגר (תואר ראשון) בפסיכולוגיה כולל תכנית ההשלמות/חוג לאחר תואר כדלהלן

  • למגמה הקלינית  מחקרית - בציון מתאם 105 לפחות או אחוזון 63 לפחות במבחן ה- GRE Psychology  וציון ממוצע 90 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיהלמגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד.
  •  
    •  ועדת חריגים: ועדת הקבלה של המגמה הקלינית מחקרית בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה תדון בכל בקשה לזימון חריג למרכז ההערכה ותחליט על פי מגוון שיקולים, בהםנסיבות חיים אישיות, שפת אם שאינה עברית, וכישורי המועמד כפי שהם משתקפים בנתוניו האישיים. פרמטרים אלו ייבחנו מול מספר המקומות הפנויים. מועמדים אשר יבקשו לפנות לוועדת חריגים, יוכלו לעשות זאת לאחר הרישום המקוון באתר הרישום. הם ידרשו להעביר בקשה מפורטת לקבלה חריגה (בהיקף של עד דף) בנוסף לכל המסמכים הנדרשים לרישום, לכתובת מייל: vitapsy@tauex.tau.ac.il, (בנושא ההודעה יש לרשום "וועדת חריגים"). כמו כן יש להעביר המלצות כמפורט.  כל זאת עד לתאריך: 18/2/2020
  • למגמה החברתיתבציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה. לא נדרש מבחן מתאם. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. בעת הרישום ניתן לבחור את המגמה בעדיפות ראשונה ובעדיפות שנייה - רק אם העדיפות הראשונה היא מביה"ס לפסיכולוגיה.  יזומנו לראיון  מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.
  • למגמה הפסיכוביולוגית בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח או בביה"ס למדעי המחהוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצה האקדמית וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.
  • למגמה הקוגניטיבית בציון ממוצע 88 לפחות בתואר הראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח, פסיכוביולוגית או בביה"ס למדעי המח.  הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.
  • למגמת קוגניציה ומוחבציון ממוצע  88 לפחות  בתואר ראשון  בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה הקוגניטיבית, המגמה הפסיכוביולוגית או בביה"ס למדעי המח. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית
  • לתכנית הבינתחומית בציון ממוצע 85 לפחות בתואר הראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח, פסיכוביולוגית, קוגנטיבית, חברתית או בביה"ס למדעי המח.  הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות, הצהרת מחקר שתוגש ע"י המועמד (research statement) בה יצוין מהו הניסיון המחקרי שנצבר עד כה (למשל סמינר אמפירי/סדנת מחקר/עוזרי מחקר), שאלות מחקר בתחומים הנבחרים ובאילו מעבדות בביה"ס ניתן יהיה לחקור אותן, וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

הממוצע הרלוונטי לדיון בקבלה הוא ממוצע כלל הקורסים בפסיכולוגיה- כפי שנקבע על ידי האוניברסיטה בה למדתםמועמדים שלמדו תואר דו חוגי, ציוניהם בחוג הנוסף לא ייחשבו בשקלול הממוצע

מבחן המיון הארצי בפסיכולוגיה  - מבחן מתאם נערך ע"י המרכז הארצי לבחינות. (טלפון: 02-6759555).

 מספר המתקבלים מצומצם. הקבלה מותנית הן בהישגים בלימודים והן בהתאמת המועמדים ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה, שתיקבע על סמך ריאיון אישי או מרכז הערכה (במגמה הקלינית - מחקרית) ומבחן מיון ארצי. הזימון לריאיון אישי הוא עפ"י שיקולי כל מגמה. המגמות שומרות לעצמן את הזכות לעשות שינוי באופן המיון בכל עת.
 

מועמדים בוגרי מוסדות ששפת הלימוד בהם אינה אנגלית ובוגרי שלוחות למיניהן יידרשו להשיג רמת "פטור" באנגלית עד תחילת לימודי התואר השני
  

תאריכי ההרשמה למגמה הקלינית מחקרית: 

החל מה 19/1/2020 ועד ליום 20/2/2020

תאריכי ההרשמה למגמות המחקריות:

(המגמה החברתית, המגמה הפסיכוביולוגית, המגמה הקוגנטיבית, המגמה לקוגניציה ומח והמגמה הבינתחומית) הרישום החל מה- 19/1/2020  ועד ל- 9/5/2020

מבחן המיון בפסיכולוגיה (מתאם):

אחד מתנאי הקבלה לתואר השני (במגמות: קלינית מחקרית.( הוא מעבר  מבחן מיון ארצי בפסיכולוגיה (מתאם) או מבחן ה-   GRE Psychology.
"
מבחן מתאם" נערך ע"י המרכז הארצי לבחינות, (טלפון: 02-6759555) והתקיים בחודש אוקטובר 2019
מועדי המתאם התקפים להרשמה לשנת הלימודים התשפ"א הם:    אוקטובר 2016 ואוקטובר 2017 אוקטובר 2018 ואוקטובר 2019.

בעלי תארים מחו"ל בלבד:

רשאים להבחן במבחן   GRE Psychology.

ראיון אישי ומרכזי הערכה:

יזומנו רק מועמדים שיימצאו מתאימים על-ידי ועדת הקבלה של כל מגמה, לאחר שתעיין ותדון בכל הנתונים הנמצאים בתיק המועמד (ציוני תואר ראשון, קורות חיים, המלצות וכו').

הראיונות למגמות השונות יערכו במהלך החודשים, מאי ויוני 2020

ימי הערכה למגמה הקלינית יתקיימו ב- 1/5/2020 ו- 3/5/2020

סטודנטים אשר יתקבלו (על תנאי עד להצגת זכאות לתואר ראשון) יהיו חייבים להציג אישור זכאות לתואר הראשון עד תום סמסטר א', בשנה הראשונה ללימודיהם.

בדיקה

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive