ניסויים בפסיכולוגיה

ועדת אתיקה:

כל ניסוי המתקיים בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה מחויב לעמוד בקריטריונים אתיים ולקבל את אישור ועדת האתיקה האוניברסיטאית טרם הרצתו.

ועדת האתיקה החוגית אחראית על ריכוז מערך הניסויים של בית הספר ועל ניהול ובקרה של חובת שעות הניסוי החלה על כל הסטודנטים הרשומים לקורס 'מבוא לפסיכולוגיה'

ניתן להירשם לניסויים של בית הספר לפסיכולוגיה דרך המערכת הייעודית של החוג. ניסויים המתפרסמים באתרי אינטרנט השונים, הם אינם ניסויים שאושרו על ידי ועדת האתיקה והאוניברסיטה אינה אחראית עליהם בשום צורה.

 

מידע לנבדקים:

כניסה למערכת ניהול הניסויים 

בתחילת השנה יישלח אליכם מייל עם פרטי המשתמש לצורך כניסה למערכת, לשאלות בנושא רישום יש לפנות לרכז ועדת האתיקה בביה"ס - עמרי דלאל.

מדריך לסטודנט- מערכת ניהול ניסויים

 

הסבר לנבדק :

לתלמידי ביה"ס לפסיכולוגיה
לתלמידי מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
לתלמידי חוג לריפוי בעיסוק

 

בכל מקרה של ספק או שאלה באשר לניסוי כלשהו, מוזמנים לפנות לוועדת האתיקה:

ethics@tauex.tau.ac.il

שעות הקבלה 

יום ב' 10:00 – 8:00
יום ה' 10:00  - 8:00

חדר 122 , בניין שרת

בתיאום מראש

לחוקרים ולנסיינים:

לפני שניתן לפרסם את הניסוי במערכת הייעודית של ביה"ס לפסיכולוגיה, יש לקבל אישור מוועדת האתיקה האוניברסיטאית.

על מנת לקבל אישור זה, יש לפנות לוועדה בכתובת המייל ethicsbe@post.tau.ac.il  בצירוף המסמכים: הצעת מחקר, טופס הסכמה מדעת, אישור וועדת הלסינקי (במידה והניסוי נערך בבית חולים, משרד ממשלתי, צה"ל או כל משרד רשמי אחר), טופס בקשה לאישור של ועדת האתיקה, הצהרה על התנהגות ראויה במחקר.

לנוחיותכם מצורף טופס ההנחיות של הוועדה האוניברסיטאית

לבירורים נוספים אפשר לפנות אל הוועדה האוניברסיטאית בטלפון 03-6409673

לאחר קבלת אישור האתיקה מהוועדה האוניברסיטאית, יש לפנות אל רכז הוועדה בביה"ס (עמרי דלאל) עם האישור והטופס בקשה לפתיחת ניסוי ממולא במייל ethics@tauex.tau.ac.il

 

ניסויים באינטרנט :

ההרשמה פשוטה ומתבצעת בעזרת מערכת הניסויים של
בית הספר:

tau-psychology.sona-systems.com

לפרטים נוספים ושאלות פנו ל:ethics@tauex.tau.ac.il

 ההשתתפות והרישום למחקרים הנערכים בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה כפוף לעמידה בתנאי המחקר, על כן יש לקרוא בעיון את ההוראות המצורפות לכל ניסוי.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive