פרופ' אלון טל

מדיניות ציבורית סגל אקדמי בכיר
פרופ' אלון טל
טלפון פנימי: 03-6409524
פקס: 03-6407382
משרד: נפתלי, 053

תחומי מחקר

 • דמוגרפיה: השפעות סביבתיות וחברתיות של צפיפות האוכלוסין בישראל; הערכת כושר נשיאה מקומי ואזורי; השפעת צפיפות על התנהגות; תמריצים לייצוב אוכלוסייה ולהקטנת העוני; ילודה גבוהה, צפיפות וקונפליקטים; מדיניות ומגדר / העצמת נשים.
 • מדיניות סביבתית: מס פחמן ותמריצים כלכליים; רגולציה של חומרים משבשי אנדוקרניים ותרופתיים במי שפכים, הערכת סיכונים השוואתית.
 • משפט סביבתי: שמירת מגוון ביולוגי וחקיקה;  אסטרטגיה רגולטיבית לפיקוח על קידוחי הגז והנפט.
 • היסטוריה סביבתית: תולדות הייעור בישראל;  שמירת טבע מאז קום המדינה; בחינת האקטיביזם הסביבתי בישראל.
 • מדיניות ציבורית ושינוי אקלים: פעילות ברשויות מקומיות להפחתת גזי חממה; ביצוע הסכם פריס בישראל; התפלה ואנרגיה מתחדשת.
 • שיתוף פעולה סביבתית חוצה גבולות: תכנון פארקים של שלום וניהולם; שיתוף פעולה ישראלי/ירדני/פלסטיני בתחום משק המים;  טיהור שפכים – עלויות ותועלות.
 • מדבור: סטנדרטים וניהול המראה; מגוון ביולוגי וייעור באזורים צחיחים; הערכת פעילות בינלאומית ללוחמה במדבר.
 • חינוך סביבתי:  הערכת האפקטיביות של תכניות לימוד לקיימות;  תכניות לימודים והפעלת סטודנטים באמצעות TiME.
 • ניהול משק המים: שיקום נחלים; ניהול אגן הכינרת;
 • חקלאות בת קיימא: השפעות סביבתיות של שימוש חוזר בקולחין; בטחון מזון וסיוע בינלאומי; גיול מזון בסביבה אורבנית.

קורות חיים

קורות חיים (PDF)

השכלה

1978-1980אוניברסיטת צפון קרוליינה, תואר ראשון בהצטיינות במדעי המדינה וכלכלה.

1982-1986 האוניברסיטה העברית, תואר במשפטים.

1986-1989 אוניברסיטת הארוורד, תואר שני ושלישי, במדיניות סביבתית. עבודת הדוקטורט: חלופות מדיניות למניעת זיהום חקלאי.

 

ניסיון מקצועי

 • בין 1983-85 עבד בלשכה המשפטית של השירות לשמירת איכות הסביבה של משרד הפנים.
 • בין השנים 1985-86 עבד כמתמחה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה.
 • בין השנים 1987-1989 שימש יועץ לסוכנות לשמירת איכות הסביבה של ארה"ב ((EPA אגף מים ואגף מדיניות ציבורית.
 • ב-1990 הקים את ארגון "אדם, טבע ודין", וניהל אותו במשך 7 שנים, במסגרתו יזם מאות מאבקים משפטיים למען הסביבה.
 • בין השנים 1994-1997 נבחר להיות חבר במועצה אזורית חבל אילות ופעל למען איכות החיים בערבה.
 • ב-1995 היה ממייסדי הארגון "ידידי כדור הארץ מזרח תיכון"; חבר הנהלה עד היום.
 • ב-1996 ייסד את "מכון הערבה ללימודי הסביבה", מרכז אקדמי לסטודנטים מהמזרח התיכון ועמד בראשו עד 2004.
 • בשנים 1997-2003 כיהן כיו"ר "חיים וסביבה", ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. במהלך אותה תקופה הארגון שילש את מספר הארגונים החברים בו.
 • מ- 2002 -2016 חבר בדירקטוריון קק"ל, שימש, יו"ר ועדת מנהל פיתוח הקרקע המופקדת על ייעור, שיקום נחלים, פיתוח וכו'.
 • חבר משלחת הממשלתית לועידת כדור הארץ ביוהנסבורג, 2002 ומ-2004 מייצג את ישראל באמנת  המדבור באופן שוטף.
 • בין השנים 1990-2016 כיהן כחבר סגל /פרופ' אורח באוניברסיטאות, העברית, סטנפורד הארוורד, מישגן סטייט, רמנן ואוטגו.
 • בין השנים 2005-2016 פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, החוג ללימודי סביבה / החוג לאקולוגיה.
 • 2016-2017 פרופסור מן המניין, החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל-אביב.

 

ספרים

 • אלון טל, הסביבה בישראל היסטוריה סביבתית של ארץ ישראל הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2006.
 • אלון טל, כל עצי היער, החורש בישראל מן התנ"ך עד ימינו,  הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014.
 • והארץ מלאה, התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל, אלון טלהוצאת הקיבוץ המאוחד 2016.
 • Alon Tal, Pollution in a Promised Land – An Environmental History of Israel, Berkeley, California, University of California Press, 2002.
 • Alon Tal, Speaking of Earth: Environmental Speeches that Moved the Earth, Rutgers University Press, 2006.
 • Bar-Ilan, Yael, Pearlmutter, David, Tal, Alon, Policy Mechanisms for Promoting Energy Efficiency in Buildings in Israel, Haifa, The Technion, Center for Urban and Regional Studies Press, 2010.
 • Tal, A., Abed- Rabbo, A. (Editors) Water Wisdom, a New Menu for Palestinian and Israeli Cooperation in Water Management, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 2010
 • Orenstein, D. Tal, A., Miller, C. ( Editors), Between Ruin to Restoration, An Environmental History of Israel, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2012
 • Alon Tal, All the Trees of the Forest, Israel's Woodlands from the Bible to the Present, New Haven, Yale University Press, 2013.
 • Alon Tal, The Land is Full, Addressing Overpopulation in Israel, New Haven, Yale University Press, 2016.

 

פרסומים אקדמיים: כמאה מאמרים ופרקים בספרים אקדמיים.

 

פרסים

2016 פרס חייקין, על ספר מקורי בנושא גאואסטרטגיה מאוניברסיטת חיפה.

2011  אוניברסיטת אוקספורד, זוכה מלגת קנדי ליי

2008 "אות מפעל חיים" מן המשרד להגנת הסביבה על תרומה לשמירת הסביבה בישראל.

2006 פרס ברונפמן על "תרומה הומניטארית של מנהיג צעיר יהודי".

2006 פרס שיבע, חוקר מצטיין מטעם קרן בן-גוריון.

1999 פרס לואיס, חוקר מצטיין בתחום הייעור.

1989 פרס ווילנסקי, חוקר צעיר המצטיין באוניברסיטת הארוורד בתחום מדיניות בריאות הציבור.

 

פרטים אישיים

נולד: 12 ביולי, 1960

עליה לישראל: 14 ביולי, 1980

שירות צבאי: נח"ל מוצנח,  1980-1982; שירות מילואים: 1982-2009, דרגה, סמל ראשון

מנגן כינור, גיטרה ומנדולינה בלהקת הקאונטרי "בוקרי הערבה"

נשוי לרובין, ואב למיקה, הדס וזואי

 

ספרים אקדמיים

1. Tal, Alon Pollution in a Promised Land – An Environmental History of Israel, Berkeley, California, University of California Press, 2002. (546 pages).
2. Tal, Alon Speaking of Earth: Environmental Speeches that Moved the World, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 2006. (255 pages)
3. Tal, Alon The Environment in Israel: Natural Resources, Crises, Campaigns and Policy from the Advent of Zionism until Twenty-first Century, (in Hebrew) B'nei Brak, HaKibbutz HaMeuhad Press,2006. (620 pages)
4. Bar-Ilan, Yael, Pearlmutter, David, Tal, Alon, Building Green: Policy Mechanisms for Promoting Energy Efficiency in Buildings in Israel, The Technion, Center for Urban and Regional Studies Press, 2010. (187 pages)
5. Tal, Alon, All the Trees of the Forest, Israel’s Woodlands from the Bible to the Present, New Haven, Connecticut, Yale University Press, 2013 (328 pages).
Hebrew edition: B’nei Brak, Hotzaat HaKibbutz Hameuchad, 2014.
6.Tal, Alon, The Land is Full: Addressing Overpopulation in Israel, accepted for publication, New
Haven, Yale University Press, 2016.
Hebrew Edition - Hotzaat HaKibbutz Hameuchad, December, 2017.
 
Selected Reviews for The Environment in Israel:
Dov Hanin, HaAretz – Literature Supplement, January 17, 2007.
 
Selected Reviews for Pollution in a Promised Land:
Gerstenfeld, ManfredPollution in a Promised Land: An Environmental History of Israel (review) Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies - Volume 24, Number 2, Winter 2006, pp. 198-200.

Morton I. Teicher, “Israel’s Environmental Wrongs”, Jerusalem Post, October 2, 2002, reprinted in National Jewish Post and other syndicated American Jewish newspapers.

Jonathan Drew“Israeli Environmentalist Returns for Triangle Talks” Durham Morning Herald, August, 8, 2002.

Zafrir Rinat, HaAretz “The Environmental Price of Zionism Threatens Zionism Itself” Haaretz, Newspaper, Sfarim  (Hebrew and English feature) May 6, 2003, p. 7.

Richard C. Foltz “Book Review, Pollution in a Promised Land”, Environmental History, vol. 8 no. 3

Paul Kay, “Making the Desert Bloom” Alternatives Journal, Spring, 2003, Vol. 9 No. 2 

Noga Morag-Levine, “Book Review, Alon Tal: Pollution in a Promised Land” Ariel, The Israel Review of Arts and Literature, vol. 115, 2003, p. 81.

Stephen S. Anderson Pollution in a Promised Land: An Environmental History of Israel - Books of Note. Environment,  July-August, 2003 

 

Selected Reviews for All the Trees of the Forest:

B. D. Orr, "All the Trees of the Forest," Choice Reviews of the American Library

Association, April, 2014.

Sharon Udasin, "An Extraordinary Story," The Jerusalem Post, Books Section, January 16,

2014.

Sue Fishkoff, "He Can See Israel's Forest for the Trees – and the planet," The J, January 9,

2014.

Michael Cohen, "Telling the Story of Israel's Trees," The Forward, February 4, 2014.

Zafrir Rinat, “Not Withstanding the Hostilities, How to Bring Israeli Arabs Closer to Israeli Forests?” Haaretz, February 2, 2015.

 

Selected Reviews for The Land is Full

Ruth Schuster, “Stop Encouraging Big Families: Israel Is Full, Demography Expert Warns, Haaretz, Aug 22, 2016.

Daniel Orenstein, “Is the Land of Israel Really Full? Read and Decide, Times of Israel, September 19, 2016.

1. Tal, Alon Pollution in a Promised Land – An Environmental History of Israel, Berkeley, California, University of California Press, 2002. (546 pages).
2. Tal, Alon Speaking of Earth: Environmental Speeches that Moved the World, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 2006. (255 pages)
3. Tal, Alon The Environment in Israel: Natural Resources, Crises, Campaigns and Policy from the Advent of Zionism until Twenty-first Century, (in Hebrew) B'nei Brak, HaKibbutz HaMeuhad Press,2006. (620 pages)
4. Bar-Ilan, Yael, Pearlmutter, David, Tal, Alon, Building Green: Policy Mechanisms for Promoting Energy Efficiency in Buildings in Israel, The Technion, Center for Urban and Regional Studies Press, 2010. (187 pages)
5. Tal, Alon, All the Trees of the Forest, Israel’s Woodlands from the Bible to the Present, New Haven, Connecticut, Yale University Press, 2013 (328 pages).
Hebrew edition: B’nei Brak, Hotzaat HaKibbutz Hameuchad, 2014.
6.Tal, Alon, The Land is Full: Addressing Overpopulation in Israel, accepted for publication, New
Haven, Yale University Press, 2016.
Hebrew Edition - Hotzaat HaKibbutz Hameuchad, December, 2017.
 
Selected Reviews for The Environment in Israel:
Dov Hanin, HaAretz – Literature Supplement, January 17, 2007.
 
Selected Reviews for Pollution in a Promised Land:
Gerstenfeld, ManfredPollution in a Promised Land: An Environmental History of Israel (review) Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies - Volume 24, Number 2, Winter 2006, pp. 198-200.

Morton I. Teicher, “Israel’s Environmental Wrongs”, Jerusalem Post, October 2, 2002, reprinted in National Jewish Post and other syndicated American Jewish newspapers.

Jonathan Drew“Israeli Environmentalist Returns for Triangle Talks” Durham Morning Herald, August, 8, 2002.

Zafrir Rinat, HaAretz “The Environmental Price of Zionism Threatens Zionism Itself” Haaretz, Newspaper, Sfarim  (Hebrew and English feature) May 6, 2003, p. 7.

Richard C. Foltz “Book Review, Pollution in a Promised Land”, Environmental History, vol. 8 no. 3

Paul Kay, “Making the Desert Bloom” Alternatives Journal, Spring, 2003, Vol. 9 No. 2 

Noga Morag-Levine, “Book Review, Alon Tal: Pollution in a Promised Land” Ariel, The Israel Review of Arts and Literature, vol. 115, 2003, p. 81.

Stephen S. Anderson Pollution in a Promised Land: An Environmental History of Israel - Books of Note. Environment,  July-August, 2003 

 

Selected Reviews for All the Trees of the Forest:

B. D. Orr, "All the Trees of the Forest," Choice Reviews of the American Library

Association, April, 2014.

Sharon Udasin, "An Extraordinary Story," The Jerusalem Post, Books Section, January 16,

2014.

Sue Fishkoff, "He Can See Israel's Forest for the Trees – and the planet," The J, January 9,

2014.

Michael Cohen, "Telling the Story of Israel's Trees," The Forward, February 4, 2014.

Zafrir Rinat, “Not Withstanding the Hostilities, How to Bring Israeli Arabs Closer to Israeli Forests?” Haaretz, February 2, 2015.

 

Selected Reviews for The Land is Full

Ruth Schuster, “Stop Encouraging Big Families: Israel Is Full, Demography Expert Warns, Haaretz, Aug 22, 2016.

Daniel Orenstein, “Is the Land of Israel Really Full? Read and Decide, Times of Israel, September 19, 2016.

עורך של ספרים אקדמיים

 1. Tal, A. and Adleman, A. Editors, 2002, Environmental and Policy, Jerusalem, Jerusalem Institute for Israel Studies.
 2. Tal, A., Abed- Rabbo, A. Editors, 2010, Water Wisdom, a New Menu for Palestinian and Israeli Cooperation in Water Management, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press.
 3. Miller, C. Orenstein, D. Tal, A. Editors, 2012, Between Ruin to Restoration, An Environmental History of Israel, University of Pittsburgh Press.

 

Selected Reviews of Water Wisdom

Haim Watzman, “Palestinians and Israelis talk water”, Nature 4666, August 112, 2010, p. 820.

Dan Tamir, “Water Wisdom, a New Menu for Palestinian and Israeli Cooperation in Water Management” Environmental History, Oxford Journals, 16 (3) 556-557.

Selected for inclusion in the Global Foresight Books project, 2011.

 

Selected Review for Between Ruin and Restoration

Zafrir Rinat, "How Israel Internalized the Importance of Nature Preservation", HaAretz, April 28, 2013.

Peter Collier, "Between Ruin and Restoration", Environment and History, 19(3) August, 2013.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive