סגל התכנית ללימודי ביטחון

שםתפקידטלפוןדוא"ל
פנינה משהמזכירת התכנית ללימודי בטחון
03-6406185
פרופ' אביתר מתניהסגל אקדמי בכיר
03-6407171
ד"ר טל פבלעמית הוראה
ד"ר אייל פסקוביץעמית הוראה
03-6409743
ד"ר דוד[צ'ק] פרייליךעמית הוראה
גדעון פרנקמורה מן החוץ
מורה מן החוץ
ד"ר דן שיפטןעמית הוראה
עמית הוראה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive