הכרה בקורסים מאוניברסיטאות/מכללות

הכרה בקורסים מאוניברסיטאות/מכללות

נוהל
טופס בקשה להכרה בקורסים ניתן לקבל במזכירויות הפקולטה (חדר 311). את הטופס עם חתימות היועצים ובצירוף אישורים מקוריים יש להחזיר למזכירות הפקולטה. ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור ממזכירת סטודנטים וחטיבות. תלמיד המעוניין לסיים את תהליך ההכרה בקורסים לפני תחילת סמסטר, חייב להחזיר את הטופס למזכירות הפקולטה לכל המאוחר חודש לפני תחילת אותו סמסטר.

תקנות
תלמיד המתחיל ללמוד בפקולטה תואר ראשון או תואר שני לאחר שלמד באוניברסיטה מוכרת, חייב לעמוד במלוא תכנית הלימודים ככל תלמיד אחר. סמכות ההכרה בקורסים היא בידי יועצי החוגים/רכזי המקצועות. כל יועץ רשאי לאשר פטור מקורסים שבתחומו (יועץ החוג למדע המדינה - מקורסי מדע המדינה, יועץ ביה"ס לכלכלה - מקורסי כלכלה וכו'). על התלמיד להציג לפני היועץ אישור ציונים רשמי מטעם המוסד בו למד וסילבוס (פירוט התוכן) של הקורס המהווה בסיס לפטור. לא יוכרו קורסים של מוסדות לא-אקדמיים כגון: מכללות, בתי-מדרש למורים, מכינות קדם-אקדמיות וכו', אלא אם כן הוכרו ע"י הפקולטה ומוסדות האוניברסיטה המוסמכים.

היקף לימודים מינימלי לקראת תואר:
​תלמיד הלומד לתואר ראשון חייב ללמוד לפחות 1/3 מתכנית הלימודים של החוג. כל זאת בתנאי שהתלמיד לא קיבל תואר על לימודיו הקודמים. קיבל התלמיד פטור בהיקף העולה על 2/3 מתכנית הלימודים של החוג, יהיה עליו להשלים שעות לימוד כך שמכסת לימודיו בחוג באוניברסיטת תל-אביב תסתכם בלפחות 1/3 מהמכסה הנדרשת ע"י החוג. בסמכות החוגים לקבוע שעל התלמיד ללמוד היקף גדול יותר מ- 1/3 מתכנית הלימודים. לדוגמה, בבי"הס לכלכלה.

תלמיד הלומד לקראת תואר שני או בעל תואר הלומד חוג אחד מתכנית דו-חוגית (חוג לאחר תואר) או בתכנית חד-חוגית לתואר ראשון יהיה חייב ללמוד לפחות 2/3 מתכנית הלימודים של החוג. קיבל התלמיד פטור בהיקף העולה על 1/3 מתכנית הלימודים של החוג, יהיה עליו להשלים שעות לימוד כך שמכסת לימודיו בחוג באוניברסיטת תל-אביב תסתכם בלפחות 2/3 מהמכסה הנדרשת ע"י החוג. מזכירת סטודנטים וחטיבות היא הסמכות לקביעת מכסת השעות להשלמה.
לא ניתן להכיר בקורסים שהציון הסופי בהם נמוך מ-60 (ציון המעבר הנמוך ביותר באוניברסיטת תל-אביב).
ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בציון הגמר.
קורסים שנלמדו באוניברסיטת תל-אביב והוכרו ע"י יועצי החוגים כקורסי חובה או כקורסי בחירה - ציוניהם ישוקללו במסגרת ציון הגמר, ובתנאי שלא שוקללו ביחידת לימוד אחרת של התלמיד.
לא ניתן לקבל פטור מקורס בחירה על סמך קורס הכלול במרכיב אחר של תכנית הלימודים של התלמיד.
כל קורס יוכל לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive