ועדות הפקולטה

בניין הפקולטה למדעי החברה

ועדת הוראה וקבלה:

פרופ' יונתן גושן -  יו"ר הוועדה

ד"ר אנסטסיה גורודזיינסקי –  ביה"ס לחברה ומדיניות

ד"ר ליאת חממה - ביה"ס לעבודה סוציאלית

 ד"ר עמוס זהבי -  בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

ד"ר אנסטסיה גורודזייסקי – החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

פרופ' עפר סטי – בית הספר לכלכלה

ד"ר ליעד מודריק– בית הספר ללימודי הפסיכולוגיה

גב' רינה ברוק - משנה מנהלי לדקאן

גב' תמי יערי - ע' משנה מנהלי לדקאן

גב' אשרת גרין עוגן - מזכירת הוועדה

 

הוועדה יחידתית לתלמידי מחקר:

פרופ'  יהודה שנהב - יו"ר 

פרופ' גדעון קונדה – בית הספר לחברה ומדיניות

פרופ' דפנה יואל – בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

פרופ' קרני גינצבורג – ביה"ס לעבודה סוציאלית

ד"ר אוריאל אבולוף -ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

פרופ' רן שפיגלר - ביה"ס לכלכלה 

גב' רינה ברוק - משנה מנהלי לדקאן

גב' גלית אבן-חן אמר - מזכירת הוועדה

 

ועדת בטיחות

ד"ר  בועז ברק - יו"ר - בית הספר ללימודי הפסיכולוגיה

ד"ר דוד וייס - ביה"ס לכלכלה

ד"ר יבגני טרטקובסקי - ביה"ס לעבודה סוציאלית

גב' שולמית פרי - מנהלת הספריה למדעי החברה וניהול

גב' רינה ברוק - משנה מנהלי לדקאן

 

ועדת משמעת פקולטטית

ד"ר דורית קרת - ממונה

פרופ' תמי מייזלס - מ"מ 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive