מבנה תכנית ההכשרה

For English, open in Chrome and right-click to google-translate

 

שימו לב כי אוניברסיטת היינריך היינה  תעדיף בעלי תואר ראשון בתחומים העיוניים (כגון מדעי החברה והרוח, אמנויות, משפטים ועסקים). בעלי תארים אחרים המעוניינים להמשיך את לימודיהם בדיסלדורף מתבקשים לעדכן את הנהלת התכנית לברור התאמתם לנסיעה.

תנאי הקבלה


​זכאות לתואר ראשון כלשהו ממוסד אקדמי מוכר או השלמת חובות השנה הראשונה בממוצע 80 לפחות.


ניתן להשלים תואר שני בלימודי האיחוד האירופי באוניברסיטה העברית בשנת לימודים אחת נוספת.

חובות התלמיד

קורסים בהיקף כולל של  18 -  26  ש"ס בשני סמסטרים, עם מטלת מבחן בית מסכם בסיום הלימודים.


הקורסים המוצעים, היקפם בש"ס, סיווגם (חובה, בחירה וכו')

ניתן לפרוס את תכנית הלימודים ואת שכר הלימוד על פני שנתיים. לפרטים יש לפנות למזכירות התכנית: limorra@tauex.tau.ac.il

 

 

סמסטר א'

 

 
 

קורס

סיווג

ש"ס

 

מבוא לאיחוד האירופי

חובה

3

 

כלכלת האיחוד האירופי

חובה

2

 

תיאוריות של אינטגרציה

חובה

3

*

קורס שפה של אחת ממדינות האיחוד האירופי למעט אנגלית

 

בחירה

​4

**

סדנה ביחסי ישראל והאיחוד האירופי

חובה 2
 

סה"כ

 

10-14
 

 

 

 
 

סמסטר ב'

 

 
 

קורס

 

ש"ס

 

חברה ופוליטיקה באירופה

חובה

2

 

משפט האיחוד האירופי

חובה

2

 

יחסי החוץ של האיחוד הארופי

חובה

2

**

סדנה ביחסי ישראל והאיחוד האירופי

חובה

2

*

קורס שפה של אחת ממדינות האיחוד האירופי למעט אנגלית

בחירה

4
 

סה"כ

 

8-12
       
 

סה"כ שנתי

 

18-26

*

 

 

**

קורסי השפה הם חובה למעוניינים להמשיך ללימודים באוניברסיטת דיסלדורף. היקף בפועל 4 ש"ס בכל סמסטר.

​The language course is required in the English-language track

 

The workshop is elective in the English-language track

 

מערכת השעות

Schedule


​ציון הגמר:

רשאים להגיש בקשה לציון גמר תלמידים אשר

סיימו את כל מכסת הקורסים והשעות הנדרשות על פי תכנית הלימודים.

הקורסים ישוקללו על פי שעות הקורס, למעט קורסי השפה כמפורט בטבלה.

 

תקנות התכנית:

 

נוכחות בשיעורים

חובת נוכחות חלה בכל השיעורים בכפוף לכללי האוניברסיטה.

 

ערעור על ציון סופי בקורס

תלמיד רשאי לערער על ציון סופי בקורס עד שבועיים מיום פרסום הציון.

הערעור יוגש בכתב למזכירות התכנית.

 

רישום לתוכנית

תכנית ההכשרה מעניקה תעודת גמר מטעם בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive