תכנית לימודים

תנאי הקבלה

זכאות לתואר ראשון כלשהו ממוסד אקדמי מוכר או השלמת חובות השנתיים הראשונות בממוצע 80 לפחות.

שימו לב כי אוניברסיטת היינריך היינה  תקבל רק בעלי תואר ראשון בתחומים העיוניים (כגון מדעי החברה והרוח, משפטים ועסקים).

חובות התלמיד

קורסים בהיקף כולל של  16 -  22  ש"ס בשני סמסטרים, עם מטלת מבחן בית מסכם בסיום הלימודים.

הקורסים המוצעים, היקפם בש"ס, סיווגם (חובה, בחירה וכו')

 

סמסטר א'

 

 
 

קורס

סיווג

ש"ס

 

מבוא לאיחוד האירופי

חובה

2

*

כלכלת האיחוד האירופי

חובה

2

 

תיאוריות של אינטגרציה

חובה

3

**

קורס שפה של אחת ממדינות האיחוד האירופי למעט אנגלית

בחירה

1

 

סה"כ

 

7-8

   

 

 
 

סמסטר ב'

 

 
 

קורס

 

ש"ס

 

חברה ופוליטיקה באירופה

חובה

3

 

משפט האיחוד האירופי

חובה

2

 

היסטוריה אירופאית

חובה

2

**

סדנא

חובה

2

**

קורס שפה של אחת ממדינות האיחוד האירופי למעט אנגלית

בחירה

1

 

סה"כ

 

9-8

 

סה"כ שנתי

 

16

*

נלמד כסמינר סמסטריאלי 4 ש"ס בתכנית הבוגר במדע המדינה. תלמידי תכנית התעודה יצטרפו, יצברו רק 2 ש"ס, ינכחו במחצית הפגישות ויגישו עבודת רפרט במקום עבודה סמינריונית.

**

הסטודנטים מחויבים בקורסי השפה או בסדנא, לבחירתם. קורסי השפה הם חובה למעוניינים להמשיך ללימודים באוניברסיטת דיסלדורף. היקף בפועל 4 ש"ס בכל סמסטר. הסדנא היא בהשתתפות מרצים אורחים ממשרדי ממשלה ומהתעשייה. נועדה לתת אספקט מעשי לתכנית התעודה. 

 

ציון הגמר:

רשאים להגיש בקשה לציון גמר תלמידים אשר

סיימו את כל מכסת הקורסים והשעות הנדרשות על פי תכנית הלימודים.

הקורסים ישוקללו על פי שעות הקורס, למעט קורסי השפה כמפורט בטבלה.

 

תקנות התכנית:

 

נוכחות בשיעורים

חובת נוכחות חלה בכל השיעורים בכפוף לכללי האוניברסיטה.

 

ערעור על ציון

תלמיד רשאי לערער על ציון סופי בקורס עד שבועיים מיום פרסום הציון.

הערעור יוגש בכתב למזכירות התכנית.

היסטוריה אירופאית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive