פסיכולוגיה

הרחב הכל
האם לימודי החטיבות נכנסים לממוצע התואר הראשון, במסלול החד חוגי?

תלמידי המסלול החד חוגי מקבלים שני ממוצעים- ממוצע של לימודי פסיכולוגיה וממוצע של לימודי החטיבות.

הממוצע של לימודי החטיבות אינו נכלל ואינו משפיע על ממוצע לימודי פסיכולוגיה אך מהווה 20% מציון התואר כולו.

לצורך קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה מתייחסים לממוצע פסיכולוגיה בלבד (100%)

 

מה עושים בסוף התואר? מהן אפשרויות התעסוקה?

כל עבודה הקשורה באנשים כמו: כח אדם, משאבי אנוש, חברות פרסום, מדריכים במוסדות שיקומיים/ טיפוליים, או במחקר בגופים ומשרדי ממשלה שונים (כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, צה"ל ומשטרת ישראל, בתי חולים) ובחברות סקרים.

כמו כן, לימודי הסטטיסטיקה וקורסי המתודולוגיה בפסיכולוגיה מהווים הכנה ראשונית לעיסוק כ data analyst - מקצוע נדרש בחברות רבות כיום - אך נחוצה הכשרה נוספת במסגרת לימודי תואר שני/תואר ראשון במדעים מדויקים.

תלמידים המעוניינים להמשיך לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית /חינוכית/שיקומית/תעסוקתית  מחוייבים בתואר ראשון בפסיכולוגיה.

מה ניתן לשלב עם פסיכולוגיה?

כל חוג שנלמד במתכונת דו חוגית באוניברסיטה.

איך נראית מערכת השעות

ניתן להיכנס למערכת השעות בקישור: https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/psyc-first-schedule

מערכת השעות מתעדכנת בכל שנה. אנחנו משתדלים שלא יהיו שינויים מהותיים בשעות.

 

האם אפשר לשלב עבודה?

ניתן לשלב עבודה סטודנטיאלית

אילו קורסים לומדים בגדול?

פסיכולוגיה התפתחותית, פיזיולוגית, קוגניטיבית, חברתית, תיאוריות אישיות, פסיכופתולוגיה, סטטיסטיקה, שיטות מחקר ועוד. ניתן לראות את תכנית הלימודים בקישור: https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/psyc-first

תכנית הלימודים עשוייה להתעדכן בכל שנה.

מה קורה אם אני לא מרוצה במסלול שבחרתי?

ניתן לעבור לחוג אחר, במידה ועומדים בתנאי הקבלה של החוג השני, אבל הדבר עלול לגרום דחייה בסיום הלימודים.

מעבר למסלול החד חוגי יתתאפשר רק באישור בית הספר על בסיס מקום פנוי.

האם ניתן להאריך את הלימודים?

משך הלימודים 3 שנים. במידה ויש סיבה מוצדקת להארכת הלימודים ניתן בסיום השנה השלישית להגיש בקשה לועדת הוראה בטופס המקוון: https://social-sciences.tau.ac.il/faculty_vaadathoraaform_4499

אם אבחר במסלול החד חוגי בפסיכולוגיה, יהיה לי יתרון בקבלה למגמה הקלינית?

אין יתרון. בקבלה למגמה הקלינית מתייחסים רק לממוצע הציונים בפסיכולוגיה ללא קשר אם תלמיד למד במסלול חד חוגי או דו חוגי.

האם אני זכאי לפטורים? איך אני מגיש בקשה?

תלמיד שלמד קורסים חופפים במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג יכול להגיש בקשה לפטור באמצעות הטופס המקוון: https://social-sciences.tau.ac.il/ptor

קבלת פטור מותנית ב:

קבלת ציון 85 ומעלה.

הגשת סילבוס מורחב וגיליון ציונים מקורי

אישור המרצה ויועץ ב"א

יש הגבלה על מספר הפטורים שניתן לקבל: במסלול החד חוגי עד 28 ש"ס ובמסלול הדו חוגי עד 20 ש"ס.

במסלול של חוג לאחר תואר עד 14 ש"ס.

מעבר לכך תהיה חובת השלמת שעות בקורסי בחירה בפסיכולוגיה.

האם ניתן לחזור על קורסים כדי לשפר ממוצע במהלך הדרך?

מידע על חזרה על קורסים ניתן לראות בתקנות בית הספר

מה ההבדל בין פסיכולוגיה דו חוגי עם ביולוגיה לבין פסיכולוגיה ביולוגיה ומדע המח?

בתכנית של מדעי המוח ניתנים קורסים נוספים בתחום המוח כמו מבנה המוח, נוירופיזיולוגיה, סמינר מדע המוח.

בנוסף, לסטודנטים לתואר ראשון בתכנית של מדעי המוח יש יועצים אקדמים שמלווים אותם, ומבצעים פרויקט מחקרי בו צוברים ניסיון מחקרי באחת מהמעבדות המשוייכות לבית הספר.

מה ההבדל בין דו חוגי פסיכולוגיה ופילוסופיה לבין המסלול בחקר התודעה והקוגניציה?

חקר התודעה והקוגניציה הינו מסלול דו חוגי פסיכולוגיה פילוסופיה בו ניתנים קורסים יעודיים בתחום התודעה. בשני המקרים מקבלים תעודת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובפילוסופיה. המסלול מוזכר רק בגיליון הציונים.

מה ההבדל בין פסיכולוגיה דו חוגי עם מדעי המחשב לבין פסיכולוגיה מדעי המחשב ומדעי המוח?

בתכנית של מדעי המוח ניתנים קורסים נוספים בתחום המוח כמו מבנה המוח, נוירופיזיולוגיה, סמינר מדעי המוח.

בנוסף, לסטודנטים לתואר ראשון בתכנית יש יועצים אקדמים שמלווים אותם, ומבצעים פרויקט מחקרי בו צוברים ניסיון מחקרי באחת מהמעבדות המשוייכות לבית הספר.

האם יש קורסים מעשיים בתואר ומהם?

ישנם שני סוגים של קורסי בחירה מעשיים:

לימודי שדה (קורס חובה לתלמידי המסלול החד חוגי): בקורס הסטודנטים מתנסים בעבודה תוך כדי הדרכה שנעשית בבתי חולים ומוסדות שונים טיפוליים / שיקומיים. פרטים על לימודי שדה: https://social-sciences.tau.ac.il/psy/fieldstudy

סדנת מחקר וסמינר אמפירי: בקורס בו סטודנטים מתנסים בעבודת מחקר במעבדות של המרצים/ חוקרים בבית הספר לפסיכולוגיה.

מה ההבדל בין דו חוגי פסיכולוגיה בלשנות לבין התכנית לפסיכובלשנות?

מסלול דו חוגי פסיכולוגיה בלשנות בו ניתנים קורסים יעודיים למסלול הפסיכובלשנות כגון קורס במבנה המוח וסמינר פסיכובלשנות והתנסות מחקרים במסגרת פרויקט מחקר.

 בשני המקרים מקבלים תעודת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובבלשנות. המסלול מוזכר רק בגיליון הציונים.

מה ההבדל בין דו חוגי פסיכולוגיה וסטטיסטיקה לפסיכולוגיה וסטטיסטיקה וחקר ביצועים בדגש על מדעי המידע?

מסלול דו חוגי פסיכולוגיה וסטטיסטיקה בו ניתנים קורסים יעודיים בדגש על טכניקות מתקדמות לניתוח נתונים כמו מודלים סטטיסטיים, ניתוח נתונים מתקדמים בפסיכולוגיה, קורסי תכנות. ניתן להתנסות גם בניתוח נתונים בשיטות מתקדמות בחקר המוח.

בשני המקרים מקבלים תעודת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב. המסלול מוזכר רק בגיליון הציונים.

התקבלתי למסלול החד חוגי בפסיכולוגיה. איזה לימודי חטיבה עליי לקחת? איך אני נרשם?

ניתן לראות מידע על לימודי החטיבות באתר: https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/hativot

הוראות ההרשמה באתר.

מה זה "שעות ניסוי"?

תלמידים בבית הספר לפסיכולוגיה מתבקשים להשתתף כנבדקים במעבדות ביה"ס במשך 15 שעות בשנה הראשונה.

פרטים על נוהל ההשתתפות יימסרו לתלמידים בתחילת השנה. יש למלא חובה זו עד היום האחרון ללימודים בשנה א'. פרטים באתר: https://social-sciences.tau.ac.il/psy-home/ethica

מה זה חוג לאחר תואר?

מסלול לימודים עבור תלמידים בעלי תואר אקדמי קודם (לא בפסיכולוגיה) המאפשר לסיים את לימודי התואר הראשון בשנתיים. בסיום הלימודים מקבלים תואר BA במתכונית "חוג לאחר תואר". התואר מאפשר להתמודד על הקבלה לתואר שני (במגמה הקלינית) בתנאי הקבלה לתואר שני.

מתי עליי להיבחן?

ניתן לראות את לוח הבחינות המופיע באתר: https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/exams

נהלים לתקופת בחינות מופיעים באתר: https://social-sciences.tau.ac.il/psy-home/bainfo-exam

יש עדיפות לגשת למועד א' של הבחינה. בהגשה לשני המועדים- הציון האחרון הוא הקובע!

האם אוכל לקבל מועד נוסף לבחינה?

ניתן להגיש בקשה למועד נוסף באמצעות המידע האישי במידה ועומדים בקריטריונים לקבלת מועד נוסף המפורסמים בתקנון הפקולטה: https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/klali-takanon-faculty

איך אוכל להגיש בקשה להתאמות בבחינות מסיבות רפואיות?

ניתן להגיש בקשה להתאמות על בסיס רפואי על ידי מילוי הטופס המצורף: https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/forms/ishur-medic.pdf

ולצרף אותו לפנייה לוועדת הוראה בלינק הבא:

https://social-sciences.tau.ac.il/faculty_vaadathoraaform_4499

מתי עליי להגיש עבודות/מטלות?

מטלות הניתנות במהלך קורס יש להגיש בתאריך שנקבע על ידי המרצה ולא יאוחר מהיום האחרון של הסמסטר בו נערך הקורס.

עבודות סיום קורס יש להגיש בתאריך שנקבע על ידי המרצה אך לא יאוחר משישה שבועות מהיום האחרון לסמסטר בו נערך הקורס. לתקנון. https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/klali-takanon-faculty

עבודה סמינריונית- מתי עליי להגיש? האם אוכל להגיש בזוג?

מועד הגשת עבודת הסמינר: https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/date-seminar

      המועדים מתעדכנים בכל שנה.

      המחקר יוכל להתבצע בצוות, באישורו ועל פי שיקול דעתו של מורה הסמינר- אך יש להגיש עבודה באופן אישי.

      כל התלמידים מחוייבים בהגשת עבודה נפרדת עצמאית.

איך אוכל לעקוב שאני ממלא אחר חובותיי האקדמיים ולא מפספס שום דבר?
האם עליי ללמוד קורסים באנגלית?

החל משנת תשע"ט תלמידים מחוייבים ללמוד קורס אחד בשפה האנגלית במהלך לימודיהם (לא קורס לצורך קבלת פטור מאנגלית). תלמידים במסלול הדו-חוגי יכולים ללמוד את הקורס בשפה האנגלית בבית הספר או בחוג השני.

את הקורס באנגלית המוצע בבית הספר לפסיכולוגיה ניתן לראות במערכת השעות: https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/psyc-first-schedule

מה ההבדל בין דו חוגי פסיכולוגיה וכלכלה לבין התוכנית המיוחדת כלכלה התנהגותית?

מסלול דו חוגי של פסיכולוגיה וכלכלה בו ניתנים קורסים ייעודיים למסלול כלכלה התנהגותית כגון קורס בקבלת החלטות ומוטיבציה, קורס בכלכלה התנהגותית ואקולוגיה התנהגותית ועוד. בשני המקרים מקבלים תעודת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה. המסלול מוזכר רק בגיליון הציונים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>