פסיכולוגיה

הרחב הכל
מה ההבדל בין פסיכולוגיה דו חוגי עם ביולוגיה לבין פסיכולוגיה וביולוגיה עם הדגש במדעי המח (בבית ספר סגול למדעי המוח)?

בתכנית של מדעי המוח ניתנים קורסים נוספים בתחום המוח כמו מבנה המוח, נוירופיזיולוגיה, סמינר מדע המוח.

בנוסף, לסטודנטים לתואר ראשון בתכנית של מדעי המוח יש יועצים אקדמים שמלווים אותם, ומבצעים פרויקט מחקרי בו צוברים ניסיון מחקרי באחת מהמעבדות המשוייכות לבית הספר.

מה ההבדל בין פסיכולוגיה דו חוגי עם פילוסופיה לבין פסיכולוגיה ופילוסופיה בדגש על תודעה וקוגניציה?

חקר התודעה והקוגניציה הינו מסלול דו חוגי פסיכולוגיה פילוסופיה בו ניתנים קורסים יעודיים בתחום התודעה. בשני המקרים מקבלים תעודת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובפילוסופיה. המסלול מוזכר רק בגיליון הציונים.

מה ההבדל בין פסיכולוגיה דו חוגי עם מדעי המחשב לבין פסיכולוגיה ומדעי המחשב עם הדגש במדעי המח (בבית ספר סגול למדעי המוח)?

בתכנית של מדעי המוח ניתנים קורסים נוספים בתחום המוח כמו מבנה המוח, נוירופיזיולוגיה, סמינר מדעי המוח.

בנוסף, לסטודנטים לתואר ראשון בתכנית יש יועצים אקדמים שמלווים אותם, ומבצעים פרויקט מחקרי בו צוברים ניסיון מחקרי באחת מהמעבדות המשוייכות לבית הספר.

מה ההבדל בין פסיכולוגיה דו חוגי עם בלשנות לבין פסיכולוגיה ובלשנות בדגש על פסיכובלשנות?

מסלול דו חוגי פסיכולוגיה בלשנות בו ניתנים קורסים יעודיים למסלול הפסיכובלשנות כגון קורס במבנה המוח וסמינר פסיכובלשנות והתנסות מחקרים במסגרת פרויקט מחקר.

 בשני המקרים מקבלים תעודת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובבלשנות. המסלול מוזכר רק בגיליון הציונים.

מה ההבדל בין פסיכולוגיה דו חוגי עם סטטיסטיקה לבין פסיכולוגיה וסטטיסטיקה וחקר ביצועים בדגש על מדעי המידע (Data Science)?

מסלול דו חוגי פסיכולוגיה וסטטיסטיקה בו ניתנים קורסים יעודיים בדגש על טכניקות מתקדמות לניתוח נתונים כמו מודלים סטטיסטיים, ניתוח נתונים מתקדמים בפסיכולוגיה, קורסי תכנות. ניתן להתנסות גם בניתוח נתונים בשיטות מתקדמות בחקר המוח.

בשני המקרים מקבלים תעודת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב. המסלול מוזכר רק בגיליון הציונים.

מה ההבדל בין פסיכולוגיה דו חוגי עם כלכלה לבין פסיכולוגיה וכלכלה בדגש על כלכלה התנהגותית?

מסלול דו חוגי של פסיכולוגיה וכלכלה בו ניתנים קורסים ייעודיים למסלול כלכלה התנהגותית כגון קורס בקבלת החלטות ומוטיבציה, קורס בכלכלה התנהגותית ואקולוגיה התנהגותית ועוד. בשני המקרים מקבלים תעודת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה. המסלול מוזכר רק בגיליון הציונים

האם אפשר לשלב עבודה?

ניתן לשלב עבודה סטודנטיאלית

אילו קורסים לומדים בגדול?

פסיכולוגיה התפתחותית, פיזיולוגית, קוגניטיבית, חברתית, תיאוריות אישיות, פסיכופתולוגיה, סטטיסטיקה, שיטות מחקר ועוד. ניתן לראות את תכנית הלימודים בקישור לידיעון הפקולטה

תכנית הלימודים עשוייה להתעדכן בכל שנה.

מה קורה אם אני לא מרוצה במסלול שבחרתי?

ניתן לעבור לחוג אחר, במידה ועומדים בתנאי הקבלה של החוג השני, אבל הדבר עלול לגרום דחייה בסיום הלימודים.

מעבר למסלול החד חוגי יתתאפשר רק באישור בית הספר על בסיס מקום פנוי.

האם ניתן להאריך את הלימודים?

משך הלימודים 3 שנים. במידה ויש סיבה מוצדקת להארכת הלימודים ניתן בסיום השנה השלישית להגיש בקשה לועדת הוראה בטופס המקוון

אם אבחר במסלול החד חוגי בפסיכולוגיה, יהיה לי יתרון בקבלה למגמה הקלינית?

אין יתרון. בקבלה למגמה הקלינית מתייחסים רק לממוצע הציונים בפסיכולוגיה ללא קשר אם תלמיד למד במסלול חד חוגי או דו חוגי.

האם אני זכאי לפטורים? איך אני מגיש בקשה?

תלמיד שלמד קורסים חופפים במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג יכול להגיש בקשה לפטור באמצעות הטופס המקוון

קבלת פטור מותנית ב:

קבלת ציון 85 ומעלה.

הגשת סילבוס מורחב וגיליון ציונים מקורי

אישור המרצה ויועץ ב"א

יש הגבלה על מספר הפטורים שניתן לקבל: במסלול החד חוגי עד 28 ש"ס ובמסלול הדו חוגי עד 20 ש"ס.

במסלול של חוג לאחר תואר עד 14 ש"ס.

מעבר לכך תהיה חובת השלמת שעות בקורסי בחירה בפסיכולוגיה.

האם ניתן לחזור על קורסים כדי לשפר ממוצע במהלך הדרך?

מידע על חזרה על קורסים ניתן לראות בתקנות בית הספר

להלן קישור לתקנון ביה"ס

האם יש קורסים מעשיים בתואר ומהם?

ישנם שני סוגים של קורסי בחירה מעשיים:

לימודי שדה (קורס חובה לתלמידי המסלול החד חוגי): בקורס הסטודנטים מתנסים בעבודה תוך כדי הדרכה שנעשית בבתי חולים ומוסדות שונים טיפוליים / שיקומיים. פרטים על לימודי שדה: https://social-sciences.tau.ac.il/psy/fieldstudy

סדנת מחקר וסמינר אמפירי: בקורס בו סטודנטים מתנסים בעבודת מחקר במעבדות של המרצים/ חוקרים בבית הספר לפסיכולוגיה.

התקבלתי למסלול החד חוגי בפסיכולוגיה. איזה לימודי חטיבה עליי לקחת? איך אני נרשם?

ניתן לראות מידע על לימודי החטיבות בקישור הבא

הוראות ההרשמה באתר.

האם אוכל ללמוד קורסים מחוץ לבית הספר לפסיכולוגיה?

ניתן לראות את קורסי הבחירה מחוץ לביה"ס תחת מערכת השעות בכל מסלול. למשל, במסלול הדו חוגי

מה זה "שעות ניסוי"?

תלמידים בבית הספר לפסיכולוגיה מתבקשים להשתתף כנבדקים במעבדות ביה"ס במשך 15 שעות בשנה הראשונה.

פרטים על נוהל ההשתתפות יימסרו לתלמידים בתחילת השנה. יש למלא חובה זו עד היום האחרון ללימודים בשנה א'. פרטים באתר: https://social-sciences.tau.ac.il/psy-home/ethica

מה זה חוג לאחר תואר?

מסלול לימודים עבור תלמידים בעלי תואר אקדמי קודם (לא בפסיכולוגיה) המאפשר לסיים את לימודי התואר הראשון בשנתיים. בסיום הלימודים מקבלים תואר BA במתכונת "חוג לאחר תואר".

הסבר נוסף ניתן למצוא בקישור הזה

מתי עליי להיבחן?

ניתן לראות את לוח הבחינות תחת כל מסלול. למשל, במסלול הדו חוגי

האם אוכל לקבל מועד נוסף לבחינה?

ניתן להגיש בקשה למועד נוסף באמצעות המידע האישי במידה ועומדים בקריטריונים לקבלת מועד נוסף המפורסמים בתקנון הפקולטה בעמוד 11

איך אוכל להגיש בקשה להתאמות בבחינות מסיבות רפואיות?

על פי נוהל נגישות, תלמיד המבקש התאמה רפואית יפנה לענת קורן דרור, רכזת הנגישות-  kanat@tauex.tau.ac.il , והיא תנתב את פנייתו על פי סוג הפנייה:

לפקולטה (התאמות רפואיות): לצורך פנייה לרופא האוניברסיטה

או

לדקאנט (התאמות לימודיות הקשורות ללקויות חושיות)

 

מתי עליי להגיש עבודות/מטלות?

מטלות הניתנות במהלך קורס יש להגיש בתאריך שנקבע על ידי המרצה ולא יאוחר מהיום האחרון של הסמסטר בו נערך הקורס.

עבודות סיום קורס יש להגיש בתאריך שנקבע על ידי המרצה אך לא יאוחר משישה שבועות מהיום האחרון לסמסטר בו נערך הקורס.

מידע על כך בתקנון הפקולטה, עמוד 9

איך נראית מערכת השעות

ניתן לראות את מע' השעות תחת כל מסלול. למשל, במסלול הדו חוגי

 

עבודה סמינריונית- מתי עליי להגיש? האם אוכל להגיש בזוג?

המועדים מתעדכנים בכל שנה.

המחקר יוכל להתבצע בצוות, באישורו ועל פי שיקול דעתו של מורה הסמינר- אך יש להגיש עבודה באופן אישי.

כל התלמידים מחוייבים בהגשת עבודה נפרדת עצמאית.

מידע על כך בתקנון הפקולטה, עמוד 9

מה ניתן לשלב עם פסיכולוגיה?

כל חוג שנלמד במתכונת דו חוגית באוניברסיטה.

איך אוכל לעקוב שאני ממלא אחר חובותיי האקדמיים ולא מפספס שום דבר?
האם עליי ללמוד קורסים באנגלית?

החל משנת תשפ"ב תלמידים מחוייבים ללמוד שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודיהם (לא קורס לצורך קבלת פטור מאנגלית). תלמידים במסלול הדו-חוגי יכולים ללמוד את הקורס בשפה האנגלית בבית הספר או בחוג השני.

את קורסי האנגלית המוצעים בבית הספר לפסיכולוגיה ניתן לראות במערכת השעות בכל מסלול. למשל, במסלול הדו חוגי

מה עושים בסוף התואר? מהן אפשרויות התעסוקה?

כל עבודה הקשורה באנשים כמו: כח אדם, משאבי אנוש, חברות פרסום, מדריכים במוסדות שיקומיים/ טיפוליים, או במחקר בגופים ומשרדי ממשלה שונים (כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, צה"ל ומשטרת ישראל, בתי חולים) ובחברות סקרים.

כמו כן, לימודי הסטטיסטיקה וקורסי המתודולוגיה בפסיכולוגיה מהווים הכנה ראשונית לעיסוק כ data analyst - מקצוע נדרש בחברות רבות כיום - אך נחוצה הכשרה נוספת במסגרת לימודי תואר שני/תואר ראשון במדעים מדויקים.

תלמידים המעוניינים להמשיך לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית /חינוכית/שיקומית/תעסוקתית  מחוייבים בתואר ראשון בפסיכולוגיה.

האם לימודי החטיבות נכנסים לממוצע התואר הראשון, במסלול החד חוגי?

תלמידי המסלול החד חוגי מקבלים שני ממוצעים- ממוצע של לימודי פסיכולוגיה וממוצע של לימודי החטיבות.

הממוצע של לימודי החטיבות אינו נכלל ואינו משפיע על ממוצע לימודי פסיכולוגיה אך מהווה 20% מציון התואר כולו.

לצורך קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה מתייחסים לממוצע פסיכולוגיה בלבד (100%)

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף