קורסים כלל פקולטטיים

 

הקורסים הניתנים במסגרת כלל-פקולטטית הם:

1009.1555 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
1009.1820 מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה[1]
1009.1840 שיטת המשפט הישראלי
1009.1102 כלכלה למדעי החברה[2]
1009.1103 [Hope: Human Odyssey to Political Existentialism [3 

 

תיאור הקורסים
 

1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בניתוח כמותי של נתונים: תאור, ניתוח והסקה סטטיסטית, תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש במחשב.
משך הקורס 3 שעות הרצאה 2 שעות תירגול (בחדרי המחשב).
דרישות הקורס/מטלות: מידי שבוע יינתן, בשעת התרגול, תרגיל אותו יש להגיש בשבוע העוקב.

​הרכב הציון הסופי:

  1. בחינה מסכמת בסוף הסמסטר  -  80%;  
  2. בוחן SPSS בחדר מחשבים בסוף הסמסטר  -  15%;    לבוחן אין מועד ב' ואין עליו ערעור
  3. הגשת תרגילים אשר כוללים שאלות פרונטאליות ושאלות ב- SPSS  -   5%;    הניקוד על התרגילים  הוא כדלקמן:
  • על התלמידים להגיש לפחות 10 תרגילים במהלך הסמסטר. תרגיל שהוגש בזמן ייזכה את התלמיד ב-0.5 נקודה לציון ההגשות, תרגיל שלא הוגש בזמן לא יוסיף לציון ההגשות.  הציון המקסימלי שניתן לקבל על ההגשות הוא 5 נקודות.  ציון זה יהוה 5% מהציון הסופי.
  • חלק מהתרגילים כוללים שאלות שיש לבצע ב-SPSS.  תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS (במידה וניתנו כאלה) לא ירשם כהוגש.

1009.1820.01 מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
מטרת הקורס לחשוף את התלמידים לנושאים מרכזיים בפסיכולוגיה, ביניהם למידה, קוגניציה, חקר המוח, פסיכולוגיה חברתית, פסיכופתולוגיה ועוד. יושם דגש על השאלה כיצד ניתן לחקור תהליכים ומשתנים פסיכולוגיים בשיטות מדעיות אמפיריות.
הקורס בנוי משילוב של שני חלקים: האחד – 13 שיעורים שבועיים המועברים בכיתה; השני – צפיה במהלך הסמסטר, בתאריכים מוגדרים, בשמונה הרצאות וידאו המועברות באתר קורסרה. נושאי השיעורים ונושאי הרצאות הוידאו מותאמים ומשלימים.
​​היקף הקורס – 4 ש״ס.

1009.1840.01 שיטת המשפט הישראלי
הקורס יעסוק בעקרונות הכלליים של שיטת המשפט הישראלי. במסגרתו יידונו הנושאים הבאים: עקרונות היסוד של השיטה המשפטית; משפט וחברה, משפט וכלכלה, משפט ומערכות הממשל; מקורות המשפט הישראלי; הפרדת רשויות נוסח ישראל; שלטון החוק באזרח ובשלטון; הכנסת; הממשלה; הרשות השופטת; נשיא המדינה; ביקורת חוץ-שיפוטית וביקורת שיפוטית על רשויות השלטון; חרויות היסוד של האזרח; זכויות אזרח ודמוקרטיה; ענפי המשפט.

 

1009.1102.01 כלכלה למדעי החברה
בקורס יוצגו כמה מן המושגים והרעיונות המרכזיים במחשבה הכלכלית בתחומי המיקרו כלכלה לרבות ביקוש, היצע, שיווי משקל ורווחה כלכלית. תיבחן כלכלת שוק חופשי ותחרות משוכללת אל מול שווקים עם התערבות ממשלתית (רגולציה). יידון הקשר מיקרו-מאקרו בראיית החברה.
 

 

1009.1103.01 Hope: Human Odyssey to Political Existentialism
Is the person we become a matter of our choices? Why have we chose to study what we do? Was it our own choice or the society choice?  What are we fear from? What do we hope for..? What makes us human and what set us apart? How can we find ourselves and recreate ourselves in the age of technology? In this course, we go on a journey into our inner selves in order to find the answers to all these questions and more. The course concentrate with the issues of love, politics, god, meaning, life, death and hope – from existentialist point of view. It will include theoretical aspects as well as discussions about how to apply these theoretical issues to our daily life?

 

_____________________

​[1] הקורס מורכב משעתיים פרונטליות ושעתיים מקוונות. סה"כ מזכה ב-4 ש"ס.
[2] הקורס כלכלה למדעי החברה בעל תוכן זהה לקורס כלכלה ללא כלכלנים לפיכך התלמיד רשאי להיות רשום רק לאחד מהם.
​[3] הקורס יינתן באנגלית. הקורס מורכב משעתיים פרונטליות (אחת לשבועיים) ומשעתיים מקוונות. סה"כ מזכה ב-4 ש"ס.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף